Wie is ABAX?

Technologie verandert de manier van werken in de hele wereld. Dit gebeurt in een steeds sneller tempo en beïnvloedt grote delen van onze werkdag. Voor ABAX betekent dit dat we voortdurend voorop moeten blijven lopen in het bieden van slimme oplossingen waarmee u eenvoudig toegang heeft tot alle delen van uw werk, ongeacht of u zich in de auto, op kantoor of in het veld bevindt. Daarom is onze nieuwe missie “Solutions Provider for The Connected Workspace”.

Thumbnail

Onze up-to-date Internet of Things (IoT) technologie voldoet volledig aan de marktbehoeften en levert daardoor onze klanten veel voordeel op. ABAX is het snelst groeiende telematica-bedrijf in Europa dat zich focust op het aanbieden van IoT oplossingen, zoals elektronische rittenregistratie. 

Door het aanbieden van flexibiliteit en ''usability'', gelooft ABAX in een verbonden, naadloos geïntegreerd IoT-domein, dat de dagelijkse problemen van onze doelgroep oplost. Onze allround oplossingen, waaronder ons rittenregistratiesysteem, sluiten naadloos op elkaar aan en ABAX is daarmee koploper op het gebied van telematica-oplossingen. 

Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op een SaaS (Software as a Service) oplossing. Ons volledig geïntegreerd 'software platform architectuur' is schaalbaar en klaar voor toekomstige innovatieve diensten. Alle oplossingen worden ''plug-and-play'' geleverd. 

ABAX heeft meer dan 300 medewerkers verdeeld over diverse afdelingen zoals verkoop, klantenservice, marketing, support, administratie, kwaliteit en ontwikkeling. De verschillende kantoren bevinden zich in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Polen, Duitsland, China en Groot-Brittannië. Het hoofdkantoor van ABAX is gevestigd in Larvik, Noorwegen. 

Vision & Values

THE DIFFERENCE IS ABAX™

We onderscheiden ons van de concurrent in alles wat we doen. Niet voor niets is ons bedrijfsmotto “The difference is ABAX™”. Onze toegevoegde waarde is verweven in alles wat we doen en volledig geïmplementeerd in de interne en externe communicatie.

Om onze concurrentiepositie in een van de snelst groeiende markten ter wereld te behouden, is de bedrijfsvoering volledig gebaseerd op drie essentiële elementen: “People, Technology en Services”.

We hebben ABAX georganiseerd als een planeet (planet ABAX), een wendbare en flexibele organisatievorm, waarbij we optimaal gebruik maken van “People, Technology en Products”. Zo kunnen we als eerste in de markt reageren op veranderingen en anticiperen op eventuele marktwijzigingen. De ABAX kernwaarden “Profitable, First and Enthusiastic” sluiten daar naadloos op aan.

De sociale missie van ABAX is Solutions provider for the connected workspace”.

De geschiedenis

ABAX is opgericht in 2003. Maar pas in 2009  richtte ABAX zich meer op rittenregistratie door een nauwe samenwerking met ETS (Electornic Tracking Systems).

In 2011 stelde ABAX zich ten doel marktleider te worden op het gebied van technologie, productontwikkeling en verkoop van track-en-trace oplossingen aan de particuliere- en de zakelijke sector. Ze wilden dit bewerkstelligen door het creëren van een innovatieve atmosfeer en het stimuleren van onderlinge nauwe samenwerking. Dit is uiteindelijk ook gelukt. Vandaag de dag is ABAX marktleider in Scandinavië in de telematica-industrie op het gebied van GPS-tracking, elektronische rittenregistraties, materieelbeheer en projectmanagement

ABAX is begonnen in Noorwegen, maar breidde zich al snel uit over heel Scandinavië, Europa en China. Het ABAX hoofdkantoor is gevestigd in Larvik, Noorwegen. ABAX heeft ook kantoren  in  Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Polen, China, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.  Op dit moment zijn er meer dan 450 mensen werkzaam bij ABAX op verkoop, klantenservice, marketing, kwaliteit, administratie, financiën en productontwikkeling.

In september 2016 werd ABAX door Berg Insight uitgeroepen tot het snelst groeiende telematicabedrijf in Europa met een groei van 50% in 2015. Deze groei is een combinatie van organische en niet-organische groei, ondersteund door hoge verkoopcijfers, winstgevende activiteiten en nieuwe acquisitie. Aan heeft momenteel meer dan 220.000 actieve abonnementen en meer dan 26.500 klanten.  

Op 6 juni 2017 werd ABAX overgenomen door de wereldwijde beleggingsmaastschappij Investcorp voor een som van 1,8 miljard Noorse Kronen. 

ISO-certificeringen

ABAX werkt actief aan het behoud van een hoog niveau van klanttevredenheid. Vandaar dat we een managementsysteem hebben ontwikkeld dat ons ondersteunt in het voldoen aan de wensen van onze klanten, interne eisen, de eisen van de autoriteiten en de eisen die worden gesteld in de ISO-standaarden 9001 (kwaliteitsbehoud), 14001 (duurzaamheid), en 27001 (informatiebeveiliging).  

 
KWALITEITSBELEID 

Als ABAX voldoen we aan de standaardeisen van ISO 9001, 14001 en 27001. ABAX wil hiermee waarborgen dat we constante, hoogwaardige kwaliteit leveren aan onze klanten, waarbij een hoog niveau van klanttevredenheid wordt gewaarborgd. We voldoen aan de ISO- standaards zodat onze klanten zich veilig voelen in de wetenschap dat ze zaken doen met een serieuze en verantwoordelijke leverancier. We houden rekening met de behoeften van onze klanten ten aanzien van de verwachte kwaliteit en we nemen verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de veiligheid van klantgegevens.  

Ons kwaliteitsniveau moet een verstandige balans zijn tussen klanttevredenheid, tevredenheid van de medewerkers en kosten. 

De 4 kwaliteitsdoelen van ABAX:

 1. ABAX streeft ernaar de meest tevreden medewerkers in Europa te hebben, met een tevredenheidsratio boven de 80%
 2. Twee maal per jaar wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd
 3. ABAX streeft ernaar meer dan 80% tevreden klanten te hebben
 4. Een maal per jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

 
MILIEUBELEID

ISO 14001 legt de basis voor ons milieubeleid. Het ABAX-management is er sterk op gericht om de invloed van ABAX op het milieu te verlagen. Via de internationale ISO-certificering hebben we onze inzet voor het milieu bewezen. Bij ABAX proberen we altijd onze negatieve invloed op het milieu te verminderen en het in een positieve richting om te buigen.   

Deze 6 stappen helpen ons met het naleven hiervan:  

 1. Ons bewust te zijn van de invloed van onze activiteiten op het milieu door productontwikkeling, productie, distributie, gebruik en uiteindelijk recycling
 2. Afwegen van milieutechnische kwesties tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 3. Milieukwesties te benadrukken in de logistiek en bij onze partnerkeuze
 4. Onze klanten attent te maken op hun uitstoot van broeikasgas
 5. Te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten
 6. Onze milieuprestaties te bewaken en steeds nieuwe doelen op te stellen.

Lean and Green

ABAX Nederland heeft een Plan van Aanpak opgesteld met de doelstelling om een 20% CO2-reductie te behalen in 5 jaar tijd. Hiervoor heeft ABAX de Lean and Green Award in ontvangst genomenLean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Connekt stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

 
VEILIGHEIDSBELEID

ABAX dient een hoog niveau van informatiebeveiliging te onderhouden om de persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang en wijzigingen. Daarom heeft het management van ABAX hun toewijding en verantwoordelijkheid bevestigd via certificering van de onderneming volgens ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

De doelstellingen van ABAX-informatiebeveiliging zijn:

 1. 0 inbreuken die van invloed zijn op persoonlijke gegevens in onze productiesystemen
 2. Up-time in productiesystemen van meer dan 99,5%

Een hoog veiligheidsniveau is essentieel om te voldoen aan de eisen van onze klanten. We voeren risicoanalyses uit, stellen vast wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn, stellen eisen op voor onze partners en nemen maatregelen om onze prestaties voortdurend te verbeteren. Met dit beveiligingsbeleid streeft de directie van ABAX ernaar veiligheid de hoogste prioriteit toe te kennen en wordt het werk in het kader van informatiebeveiliging ondersteund. 

The difference is ABAX™

THE DIFFERENCE IS ABAX™

ABAX is gebaseerd op drie essentiële elementen die ons een unieke positie en voorsprong op de concurrentie geven: People, Technology and Services.

 

PEOPLE

Het ABAX-personeel is onderdeel van een divers en toegewijd team. Om succesvol te zijn en blijven, vinden wij het belangrijk dat al onze medewerkers – van 18 tot 70 jaar – de  bedrijfsmissie, visie en waarden kennen en toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn ervan overtuigd dat als wij goed voor hen zorgen, zij goed zullen zorgen voor onze klanten. We streven naar werkplezier en laag ziekteverzuim (ruim onder de drie procent). Bovendien willen we dat onze werknemers dagelijks groeien en zich ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd. Wij streven naar een zo hoog mogelijke medewerkerstevredenheid – zowel op het werk als daarbuiten. Wij zijn er van overtuigd dat tevreden medewerkers onze klanten een betere service leveren.  

 

TECHNOLOGY

De ABAX-unit is onze hardware-oplossing. Deze beproefde technologie is in de afgelopen 10 jaar in samenwerking met Siemens en Telenor doorontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat onze up-to-date-technologie tot de kopgroep van de branche behoort. De allround oplossing communiceert wereldwijd via alle mobiele netwerken en is voorzien van de meest recente GPS-technologie. De ABAX-unit maakt gebruik van drie positioneringsplatformen: GSM, radiosignalen en GPS. Leiderschap in technologie zorgt ervoor dat ABAX-klanten altijd beschikken over producten en diensten van hoge kwaliteit.   

 

SERVICES

Technologie verandert de manier van werken in de hele wereld. Dit gebeurt in een steeds sneller tempo en beïnvloedt grote delen van onze werkdag. Voor ABAX betekent dit dat we voortdurend voorop moeten blijven lopen in het bieden van slimme oplossingen waarmee u eenvoudig toegang hebt tot alle delen van uw werk, ongeacht of u zich in de auto, op kantoor of in het veld bevindt.

Al onze producten zijn gebruiksvriendelijk en worden ontwikkeld om aan de specifieke behoeften van de markt te voldoen. Zowel de hardware als de software zijn speciaal ontwikkeld door ABAX. Alle oplossingen worden 'plug and play' geleverd en zijn door de klanten gemakkelijk te installeren.