Wie is ABAX?

ABAX is het snelst groeiende telematicabedrijf in Europa met in eigen huis ontwikkelde software en hardware van hoge kwaliteit. Onze diensten helpen klanten up-to-date te blijven, efficiënter te worden en geld te besparen door middel van SaaS (Software as a Service).

morten_strand_ceo_abax_planting_tree

We lossen alledaagse problemen op met slimme oplossingen waarmee je toegang hebt tot de hele werkplek, of je nu in de auto zit, op kantoor of buiten in het veld.

Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op een SaaS-oplossing. We hebben een volledig geïntegreerd softwareplatform gebouwd dat kan worden aangepast aan de innovatieve diensten van de toekomst. Onze hardware en software zijn eenvoudig te installeren en intuïtief in gebruik.

Bij ABAX zijn we met ruim 300 medewerkers verdeeld over verkoop, klantenservice, marketing, administratie, kwaliteit en productontwikkeling. We hebben kantoren in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Nederland, België, Polen en het VK met ons hoofdkantoor in Larvik, Noorwegen.

Vision & Values

Onze waarden:

Enthousiast is altijd een natuurlijke waarde geweest voor ABAX. We willen beslissingen nemen en momentum behouden. Of het nu gaat om een ​​Sales meeting of een interne meeting, het vindt altijd plaats met een positieve instelling en een grote drive.

Innovatief is het perfecte woord voor een SaaS-bedrijf dat alle hard- en software zelf ontwikkelt. Met innovatief streven we er altijd naar om innovatieve functies te ontwikkelen die onze klanten helpen slimmer en efficiënter te werken en 100% compliant te zijn.

Duurzaam is een nieuw kernwoord voor ABAX en heeft veel aandacht gekregen. Intern door producten te ontwikkelen die onze klant helpen om minder koolstof in de atmosfeer uit te stoten en worden onze verpakkingen en kantoren duurzamer om zo naar een C02-neutraal bedrijf in 2022 te gaan.

ABAX MISSIE:

Een missie beschrijft het algemene doel van de organisatie of het bedrijf en moet het antwoord geven op de vraag: wat is het hoofddoel van ABAX?
ABAX nieuwe missie: Duurzame oplossingen voor een verbonden wereld

ABAX VISIE:

Onze visie is bedoeld om te inspireren en een lange termijn doel te zijn binnen het bedrijf.
Onze nieuwe visie is: Simply connected.

De geschiedenis

ABAX is opgericht in 2003. Maar pas in 2009  richtte ABAX zich meer op rittenregistratie door een nauwe samenwerking met ETS (Electornic Tracking Systems).

In 2011 stelde ABAX zich ten doel marktleider te worden op het gebied van technologie, productontwikkeling en verkoop van track-en-trace oplossingen aan de particuliere- en de zakelijke sector. Ze wilden dit bewerkstelligen door het creëren van een innovatieve atmosfeer en het stimuleren van onderlinge nauwe samenwerking. Dit is uiteindelijk ook gelukt. Vandaag de dag is ABAX marktleider in Scandinavië in de telematica-industrie op het gebied van GPS-tracking, elektronische rittenregistraties, materieelbeheer en projectmanagement

ABAX is begonnen in Noorwegen, maar breidde zich al snel uit over heel Scandinavië, Europa en China. Het ABAX hoofdkantoor is gevestigd in Larvik, Noorwegen. ABAX heeft ook kantoren  in  Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Polen, China, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.  Op dit moment zijn er meer dan 450 mensen werkzaam bij ABAX op verkoop, klantenservice, marketing, kwaliteit, administratie, financiën en productontwikkeling.

In september 2016 werd ABAX door Berg Insight uitgeroepen tot het snelst groeiende telematicabedrijf in Europa met een groei van 50% in 2015. Deze groei is een combinatie van organische en niet-organische groei, ondersteund door hoge verkoopcijfers, winstgevende activiteiten en nieuwe acquisitie. Aan heeft momenteel meer dan 220.000 actieve abonnementen en meer dan 26.500 klanten.  

Op 6 juni 2017 werd ABAX overgenomen door de wereldwijde beleggingsmaastschappij Investcorp voor een som van 1,8 miljard Noorse Kronen. 

ISO-certificeringen

ABAX werkt actief aan het behoud van een hoog niveau van klanttevredenheid. Vandaar dat we een managementsysteem hebben ontwikkeld dat ons ondersteunt in het voldoen aan de wensen van onze klanten, interne eisen, de eisen van de autoriteiten en de eisen die worden gesteld in de ISO-standaarden 9001 (kwaliteitsbehoud), 14001 (duurzaamheid), en 27001 (informatiebeveiliging).  

 
KWALITEITSBELEID 

Als ABAX voldoen we aan de standaardeisen van ISO 9001, 14001 en 27001. ABAX wil hiermee waarborgen dat we constante, hoogwaardige kwaliteit leveren aan onze klanten, waarbij een hoog niveau van klanttevredenheid wordt gewaarborgd. We voldoen aan de ISO- standaards zodat onze klanten zich veilig voelen in de wetenschap dat ze zaken doen met een serieuze en verantwoordelijke leverancier. We houden rekening met de behoeften van onze klanten ten aanzien van de verwachte kwaliteit en we nemen verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de veiligheid van klantgegevens.  

Ons kwaliteitsniveau moet een verstandige balans zijn tussen klanttevredenheid, tevredenheid van de medewerkers en kosten. 

De 4 kwaliteitsdoelen van ABAX:

 1. ABAX streeft ernaar de meest tevreden medewerkers in Europa te hebben, met een tevredenheidsratio boven de 80%
 2. Twee maal per jaar wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd
 3. ABAX streeft ernaar meer dan 80% tevreden klanten te hebben
 4. Een maal per jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

 
MILIEUBELEID

ISO 14001 legt de basis voor ons milieubeleid. Het ABAX-management is er sterk op gericht om de invloed van ABAX op het milieu te verlagen. Via de internationale ISO-certificering hebben we onze inzet voor het milieu bewezen. Bij ABAX proberen we altijd onze negatieve invloed op het milieu te verminderen en het in een positieve richting om te buigen.   

Deze 6 stappen helpen ons met het naleven hiervan:  

 1. Ons bewust te zijn van de invloed van onze activiteiten op het milieu door productontwikkeling, productie, distributie, gebruik en uiteindelijk recycling
 2. Afwegen van milieutechnische kwesties tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 3. Milieukwesties te benadrukken in de logistiek en bij onze partnerkeuze
 4. Onze klanten attent te maken op hun uitstoot van broeikasgas
 5. Te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten
 6. Onze milieuprestaties te bewaken en steeds nieuwe doelen op te stellen.

Lean and Green

ABAX Nederland heeft een Plan van Aanpak opgesteld met de doelstelling om een 20% CO2-reductie te behalen in 5 jaar tijd. Hiervoor heeft ABAX de Lean and Green Award in ontvangst genomenLean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Connekt stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

 
VEILIGHEIDSBELEID

ABAX dient een hoog niveau van informatiebeveiliging te onderhouden om de persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang en wijzigingen. Daarom heeft het management van ABAX hun toewijding en verantwoordelijkheid bevestigd via certificering van de onderneming volgens ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

De doelstellingen van ABAX-informatiebeveiliging zijn:

 1. 0 inbreuken die van invloed zijn op persoonlijke gegevens in onze productiesystemen
 2. Up-time in productiesystemen van meer dan 99,5%

Een hoog veiligheidsniveau is essentieel om te voldoen aan de eisen van onze klanten. We voeren risicoanalyses uit, stellen vast wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn, stellen eisen op voor onze partners en nemen maatregelen om onze prestaties voortdurend te verbeteren. Met dit beveiligingsbeleid streeft de directie van ABAX ernaar veiligheid de hoogste prioriteit toe te kennen en wordt het werk in het kader van informatiebeveiliging ondersteund.