ABAX

ABAXin ISO-sertifikaatit

Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että ABAX on vastuullinen ja asiantunteva yritys, joka huolehtii asiakkaidensa tarpeista ja tietoturvasta sekä tuotteiden laadusta ja ympäristövastuusta.

ABAXin tavoitteena on toimittaa asiakkailleen korkeaa laatua ja taata erinomainen asiakastyytyväisyys. Tämän vuoksi olemme kehittäneet hallintajärjestelmän, jolla varmistetaan, että voimme vastata asiakkaidemme ja yrityksemme sisäisiin vaatimuksiin, viranomaisten vaatimuksiin sekä standardivaatimuksiin: ISO 9001 (laatu), 14001 (ympäristö) ja 27001 (tietoturva).

LAATUPOLITIIKKAMME

Laatutyön kulmakivenä kaikilla liiketoiminta-alueillamme on koko yritystä koskeva kansainvälinen ISO 9001 -laatusertifiointi. ABAXin tavoitteena on toimittaa asiakkailleen korkeaa laatua ja taata erinomainen asiakastyytyväisyys. Täytämme ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 27001 -sertifiointien vaatimukset. Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että ABAX on vastuullinen ja asiantunteva yritys, joka huolehtii asiakkaidensa tarpeista ja tietoturvasta sekä tuotteiden laadusta ja ympäristövastuusta.

Painotamme laatuajattelussamme asiakkaan etua, asiakkaidemme ja työntekijöidemme tyytyväisyyttä sekä kustannustasoa.

ABAXin laatutavoitteet

 • ABAXilla on markkinoidensa tyytyväisimmät työntekijät, yli 80 % työntekijöistä on tyytyväisiä

 • Työilmapiiri- ja työtyytyväisyyskyselyt 2 kertaa vuodessa

 • ABAXin asiakastyytyväisyys yli 80 %

 • Asiakastyytyväisyyskyselyt kerran vuodessa

YMPÄRISTÖPOLITIIKKAMME

Osoituksena sitoutuneisuudestamme ympäristötyöhön yrityksellämme on kansainvälinen ISO 14001 -ympäristösertifiointi.

ABAX huomioi ympäristön kaikessa toiminnassaan. Pyrimme jatkuvasti alentamaan ympäristökuormitustamme ja edistämään myönteistä ympäristökehitystä.

Saavutamme tämän:

 • Olemalla tietoisia eri toimintojen ympäristövaikutuksista tuotekehityksesä, tuotannossa, jakelussa, käytössä sekä loppukierrätyksessä.

 • Arvioimalla ympäristövaikutuksia uusien tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.

 • Painottamalla ympäristöystävällisyyttä logistiikassa ja yhteistyökumppanien valinnassa.

 • Tiedottamalla asiakkaitamme kasvihuonekaasupäästöistä.

 • Täyttämällä kaikki lakisääteiset vaatimukset.

 • Valvomalla ympäristövaikutuksiamme ja asettamalla uusia ympäristötavoitteita.

TIETOTURVALLISUUSPOLITIIKKAMME

ABAX varmistaa ja ylläpitää tietoturvapalvelujensa korkeaa tasoa kansainvälisen tietoturvajärjestelmän ISO 27001 -sertifioinnin avulla. Keräämme ja tallennamme dataa asiakkaidemme puolesta. Tämä sisältää myös henkilökohtaisia tietoja, joita tulee käsitellä yksityisyydensuojan mukaisesti sekä turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Noudattamalla näitä standardeja varmistamme suunnitelmallisesti tietoturvamme korkean tason. Olemme ottaneet käyttöön lukuisia eri toimintoj, kehittääksemme yrityksemme tietoturvatasoa jatkuvasti.

ABAXin tietoturvatavoitteet ovat:

 • 0 rikkomuksia, jotka vaikuttavat henkilötietoihin tuotantojärjestelmässä

 • Toiminta-aika tuotantojärjestelmissä yli 99,5% 

Kehitämme jatkuvasti prosessejamme kaikilla näillä osa-alueilla. Tälllä varmistamme, että asiakkaamme voi luottaa tekevänsä yhteistyötä toimittajan kanssa, joka keskittyy näihin asioihin ja suojelee asiakkaan yksityisyyttä. Olemme toimittaja, joka ei vain tee asioita oikein, vaan tekee oikeita asioita.