ABAX

ISO Certificering bij ABAX

Onze focus op verwachte kwaliteit, verantwoordelijkheid voor milieu en gegevensbeveiliging.

Onze belangrijkste focus is tevreden klanten. Daarom hebben we een systeem ontwikkeld om de ISO-normen voor kwaliteit-, milieu- en informatiebeveiliging te waarborgen.

ISO-certificeringen

ABAX werkt actief aan het behoud van een hoog niveau van klanttevredenheid. Vandaar dat we een managementsysteem hebben ontwikkeld dat ons ondersteunt in het voldoen aan de wensen van onze klanten, interne eisen, de eisen van de autoriteiten en de eisen die worden gesteld in de ISO-standaarden 9001 (kwaliteitsbehoud), 14001 (duurzaamheid), en 27001 (informatiebeveiliging).  

KWALITEITSBELEID

Als ABAX voldoen we aan de standaardeisen van ISO 9001, 14001 en 27001. ABAX wil hiermee waarborgen dat we constante, hoogwaardige kwaliteit leveren aan onze klanten, waarbij een hoog niveau van klanttevredenheid wordt gewaarborgd. We voldoen aan de ISO- standaards zodat onze klanten zich veilig voelen in de wetenschap dat ze zaken doen met een serieuze en verantwoordelijke leverancier. We houden rekening met de behoeften van onze klanten ten aanzien van de verwachte kwaliteit en we nemen verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en de veiligheid van klantgegevens.  

Ons kwaliteitsniveau moet een verstandige balans zijn tussen klanttevredenheid, tevredenheid van de medewerkers en kosten.

De 4 kwaliteitsdoelen van ABAX:

 • ABAX streeft ernaar de meest tevreden medewerkers in Europa te hebben, met een tevredenheidsratio boven de 80%

 • Twee maal per jaar wordt er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd

 • ABAX streeft ernaar meer dan 80% tevreden klanten te hebben

 • Een maal per jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd 

MILIEUBELEID

ISO 14001 legt de basis voor ons milieubeleid. Het ABAX-management is er sterk op gericht om de invloed van ABAX op het milieu te verlagen. Via de internationale ISO-certificering hebben we onze inzet voor het milieu bewezen. Bij ABAX proberen we altijd onze negatieve invloed op het milieu te verminderen en het in een positieve richting om te buigen.   

Deze 6 stappen helpen ons met het naleven hiervan:  

 • Ons bewust te zijn van de invloed van onze activiteiten op het milieu door productontwikkeling, productie, distributie, gebruik en uiteindelijk recycling

 • Afwegen van milieutechnische kwesties tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

 • Milieukwesties te benadrukken in de logistiek en bij onze partnerkeuze

 • Onze klanten attent te maken op hun uitstoot van broeikasgas

 • Te voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten

 • Onze milieuprestaties te bewaken en steeds nieuwe doelen op te stellen. 

Lean and Green

ABAX Nederland heeft een Plan van Aanpak opgesteld met de doelstelling om een 20% CO2-reductie te behalen in 5 jaar tijd. Hiervoor heeft ABAX de Lean and Green Award in ontvangst genomen. Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid, dat wordt uitgevoerd door Connekt. Connekt stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

VEILIGHEIDSBELEID

ABAX dient een hoog niveau van informatiebeveiliging te onderhouden om de persoonsgegevens van klanten te beschermen tegen onbevoegde toegang en wijzigingen. Daarom heeft het management van ABAX hun toewijding en verantwoordelijkheid bevestigd via certificering van de onderneming volgens ISO 27001, de internationale standaard voor informatiebeveiliging. 

De doelstellingen van ABAX-informatiebeveiliging zijn:

 • 0 inbreuken die van invloed zijn op persoonlijke gegevens in onze productiesystemen

 • Up-time in productiesystemen van meer dan 99,5%

Een hoog veiligheidsniveau is essentieel om te voldoen aan de eisen van onze klanten. We voeren risicoanalyses uit, stellen vast wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn, stellen eisen op voor onze partners en nemen maatregelen om onze prestaties voortdurend te verbeteren. Met dit beveiligingsbeleid streeft de directie van ABAX ernaar veiligheid de hoogste prioriteit toe te kennen en wordt het werk in het kader van informatiebeveiliging ondersteund.