ABAX

Tärkeät turvallisuusilmoitukset ja varoitukset

Tärkeät turvallisuusilmoitukset ja varoitukset

Global Positioning System (GPS) ja Global Navigation Satellite System (GLONASS) ovat satelliittiperustaisia järjestelmiä, jotka antavat sijainti- ja aikatietoja ympäri maailman. GPS-järjestelmää käyttää ja valvoo Yhdysvaltojen hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GLONASS-järjestelmää käyttää ja valvoo Venäjän hallitus, joka myös vastaa yksin sen saatavuudesta ja tarkkuudesta. GPS- tai GLONASS-järjestelmän saatavuuden ja tarkkuuden tai ympäristön olosuhteiden muutokset voivat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan. ABAX ei vastaa GPS- eikä GLONASS-järjestelmän saatavuudesta eikä tarkkuudesta.

Kuolema tai vakava vamma voi johtua näiden varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai osittaisesta noudattamatta jättämisestä. Laitteen väärä asennus, asetukset, käyttö ja huolto voivat lisätä vakavien vammojen, kuoleman tai laitteen vaurioitumisen riskiä.

Varoitus: on sinun vastuullasi käyttää parasta harkintaa, huolellisuutta ja huomiota käyttäessäsi ABAX-laitteita. Älä anna minkään laitteen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen häiritä sinua ajon aikana.

Oikea asennus

Älä asenna laitetta siten, että se voi häiritä näkymääsi tai kykyäsi hallita ajoneuvoa tai konetta. Älä sijoita laitetta paikkaan, joka saattaa häiritä tai estää ajoneuvon turvatyynyä tai muita turvaominaisuuksia toimimasta. ABAX-laite on asennettava ABAXin ohjeiden ja asennusvideoiden mukaisesti. Älä poista sulakkeita, muuta sulakkeen kokoa tai muokkaa johdon vahvuutta. Väärä asennus voi vahingoittaa ajoneuvoa ja mitätöidä takuun/vakuutuksen.

Laitteen huolto

Laitteen kunnossapito on tärkeää. Älä missään tapauksessa avaa suljettua laitetta. Se voi olla vaarallista ja se mitätöi takuun.

Ympäristöä ja akkua koskevat tiedot

Älä pura, murskaa, taivuta, uudelleen muotoile, puhkaise tai revi laitetta. Älä sijoita, säilytä tai jätä laitetta paikkoihin, joissa on erittäin korkea lämpötila, lämmönlähteeseen tai sellaisen läheisyyteen, mikroaaltouuniin tai paineastiaan. Älä altista laitetta yli 60°C tai alle -30°C lämpötiloille. Vältä pudottamasta laitetta. Jos laite putoaa ja epäilet vaurioita, ota yhteyttä ABAXin asiakaspalveluun. Pitkäaikainen altistuminen korkeille tai matalille lämpötiloille voi vahingoittaa laitetta, joten sitä ei suositella. Pitkäaikainen varastointi -30°C ja 30°C välillä.

Käytä ABAX-laitteita vain mukana toimitettujen laturien, kiinnityslaitteiden tai USB-kaapeleiden kanssa.

Laitteen akku

ABAXin tuotteet sisältävät litiumpolymeeripariston tai ensisijaisen litiumpariston/-akun. Älä muokkaa tai rakenna paristoa uudelleen. Älä yritä asentaa vieraita esineitä akkuun, upota tai altista sitä vedelle tai muille nesteille. Älä altista akkua tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille. Älä oikosulje akkua tai anna metallisten sähköä johtavien esineiden olla kytkettynä akun napoihin. Älä yritä vaihtaa tai poistaa akkua itse, paitsi jos käyttöoppaassa todetaan selvästi, että laitteen akku on käyttäjän vaihdettavissa. Akut, jotka käyttäjä voi itse vaihtaa, saa käyttää vain niissä laitteissa, joihin ne on tarkoitettu.

Varoitus: räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärään tyyppiseen. Jos sinulla on ongelmia akun kanssa, ota yhteyttä ABAXin asiakaspalveluun. Akun standardi kestoaika on pisin akun kapasiteettiaika perustuen keskimääräiseen käyttöprofiiliin tietyissä ilmakehän olosuhteissa.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa akun happojen vuodon, kuumentumista, räjähdystä tai syttymistä aiheuttaen tuhoa ja/tai vaurioita. Älä yritä rikkoa, avata tai purkaa akkua. Jos akku vuotaa ja joudut kosketuksiin vuotaneiden nesteiden kanssa, huuhtele huolellisesti vedellä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon.