ABAX

Certyfikaty ISO

Najważniejszym celem firmy ABAX są zadowoleni klienci. Dlatego też wdrożyliśmy system zarządzania jakością, aby w lepszy sposób spełniać potrzeby naszych klientów oraz wymagania zawarte w standardach ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

NASZA POLITYKA JAKOŚCI

ISO 9001 to podstawa rodziny standardów ISO, który dotyczy zarządzania jakością. ABAX gwarantuje swoim klientom najwyższą jakość produktów, zapewniając tym samym wysoki poziom satysfakcji klientów. Spełniamy wymagania standardów ISO 9001, 14001 i 27001, aby nasi klienci byli pewni, że mają do czynienia z poważnym i odpowiedzialnym dostawcą, który bierze pod uwagę wymaganą jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo danych.  

Poziom naszej jakości musi stanowić rozsądną równowagę między zadowoleniem klienta, zadowoleniem pracowników oraz kosztami. 

Cele jakościowe ABAX:

 • Pracownicy ABAX są najbardziej zadowolonymi i zaangażowanymi w Europie, z ponad 80% wskaźnikiem satysfakcji

 • Badanie poziomu zadowolenia pracowników odbywa się dwa razy w roku

 • ABAX ma ponad 80% zadowolonych klientów

 • Badanie poziomu satysfakcji klientów odbywa się raz w roku 


NASZA POLITYKA ŚRODOWISKOWA

ISO 14001 to System Zarządzania Środowiskowego. ABAX pragnie oddziaływać na środowisko w pozytywny sposób. Dlatego też, zarządzenie środowiskowe odbywa się zgodnie z certyfikatem ISO. 

W ABAX dbamy o środowisko we wszystkich aspektach działalności. Staramy się sukcesywnie wprowadzać zmiany, które zmniejszają nasze negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Osiągamy to poprzez:

 • Świadomą ocenę wpływu naszej działalności na środowisko, poczynając od etapu rozwoju produktu, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, na recyklingu kończąc. 

 • Uwzględnianie kwestii środowiskowych podczas opracowywania nowych produktów i usług.

 • Zwracanie szczególnej uwagi na kwestie środowiskowe w logistyce i podczas wyboru partnerów. 

 • Zwiększanie świadomości klientów na temat emisji gazów cieplarnianych.

 • Spełnianie wszystkich wymogów prawnych.

 • Monitorowanie oddziaływania na środowisko i definiowane nowych celów. 


NASZA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ISO 27001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  Rejestrujemy i przechowujemy informacje w imieniu naszych klientów. Są to między innymi dane osobowe, które podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i które należy przechowywać w szczególnie zabezpieczony sposób. Stosując się do wymogów standardu, zapewniamy metodyczne i ciągłe działania związane z bezpieczeństwem danych. W procesie wdrażania tego standardu, wprowadziliśmy szereg środków mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji w firmie.

Cele ABAX w zakresie Bezpieczeństwa Informacji:

 • 0 naruszeń, które mają wpływ na dane osobowe w naszych systemach produkcyjnych.

 • Czas sprawności systemów produkcyjnych powyżej 99,5%.

Będziemy kontynuować doskonalenie naszych procesów we wszystkich tych dziedzinach. W ten sposób chcemy zapewnić naszych klientów, że współpracują z dostawcą, który dba o ich interesy. ABAX zajmuje się odpowiednimi sprawami, w odpowiedni sposób.