ABAX

ISO-Certificeringer hos ABAX

Fokus på kundernes behov vedrørende forventet kvalitet, miljøansvar og datasikkerhed.

Vores hovedfokus er tilfredse kunder. Vi har derfor udviklet et ledelsessystem for at sikre ISO-standarder for kvalitets-, miljø- og informationssikkerhedsstyring.

ISO-Certificeringer

For at imødekomme markedernes høje krav til kvalitet inden for alle forretningsområder er ABAX  certificeret i henhold til de internationale kvalitetsstandarderne ISO 9001(Quality Management), ISO 14001(Environment Management) and ISO 27001(Information Security Management) 

VORES KVALITETS POLICY

ISO 9001 er selve fundamentet inden for ISO-standarderne, og handler om kvalitetsledelse i virksomheden. Vi skal levere en stabil, høj kvalitet til vores kunder for på den måde at sikre en høj grad af kundetilfredshed. Vi skal leve op til kravene, der ligger til grund for ISO 9001, 14001 og 27001. Give kunderne tryghed i, at de handler med en seriøs, ansvarlig leverandør, som tager hensyn til kundernes behov for forudsigelig god kvalitet, miljøansvar og sikring af kundedata.

Vores kvalitetsniveau skal være en fornuftig afvejning mellem kunden og den enkelte medarbejder: Medarbejderen, og kundens tilfredshed og virksomhedens omkostninger.

Vores kvalitetsmål

 • ABAX skal have de mest tilfredse og engageret ansatte blandt virksomheder i Europa, med > 80 % tilfredshed

 • Klima/trivselsundersøgelse finder sted 2 gange årligt.

 • ABAX skal have 80 % tilfredse kunder

 • KTI/kundeundersøgelse finder sted 1 gang årligt.

VORES MILJØPOLICY

I ABAX tager vi hensyn til miljøet i hele vores virksomhed. Vi vil til stadighed arbejde på at reducere vores indvirkning på miljøet og gøre brug af alle muligheder for at påvirke det i en positiv retning. Derfor er ABAX certificeret i henhold til ISO 14001-Environmental Management System.

Vi baserer det på følgende:

 • Have viden om vores virksomheds miljøpåvirkning – fra vores produkter udvikles, fremstilles, distribueres, anvendes og endelig genvindes.

 • Vurdere miljøspørgsmål i forbindelse med udvikling af nye produkter og ydelser.

 • Lægge vægt på miljøspørgsmål inden for logistik og valg af samarbejdspartnere.

 • Gøre vores kunder bevidste om deres udledning af drivhusgasser.

 • Opfylde alle relevante lovbestemte krav.

 • Overvåge vores miljøpræstationer og konstant opsætte nye mål.

VORES SIKKERHEDS POLICY

ISO 27001 er den internationale standard for informationssikkerhed. Høj informationssikkerhed er vigtig for at leve op til kravene fra vores kunder. ABAX registrerer og opbevare løbende sensitiv persondata på vegne af vores kunder. Derfor er dette nødt til at have høj prioritet hos os. Vi gennemfører risikoanalyser, identificerer potentielle sårbarheder, stiller krav til vores samarbejdspartnere og iværksætter løbende tiltag for at forbedre kvaliteten på området.

Overordnede mål for ABAX' informationssikkerhed:

 • Ingen overtrædelser der påvirker personlige data i vores produktionsystemer 

 • Driftstid i produktionssystemer er over 99,5%

Vi vil til stadighed bestræbe os på at forbedre alle overnævnte områder. Det er vigtig at vores kunde kan stole på at virksomheden har fokus de ting og arbejder for at beskytte sine kunders interesser. En leverandør som ikke kun gør ting korrekt, men som også gør de rigtige ting.