ABAX

ABAX ISO-Certifieringar

Med fokus på kundernas behov gällande förväntad kvalitet, miljöansvar och datasäkerhet.

Vårt huvudfokus är nöjda kunder. Vi har därför utvecklat ett ledningssystem för att säkerställa ISO-standarder för kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetshantering.

ISO-certifierade

Vi har utvecklat ett ledningssystem för att säkerställa att vi kan möta våra kunders krav, våra interna krav, krav från myndigheter och kraven i ISO-standarderna 9001 (kvalitetsledning), 14001 (miljöledning) och 27001 (informationssäkerhetshantering).

VÅR KVALITETSPOLICY

ISO 9001 är pelaren inom ISO-familjen och fokuserar på kvalitetssäkring. ABAX ska leverera en stabil, hög kvalitet till våra kunder, för att därigenom säkerställa en hög grad av kundtillfredsställelse. Vi ska uppfylla kraven som ligger till grund för ISO 9001, 14001 och 27001, för att ge kunderna tryggheten i att de handlar med en seriös och ansvarstagande leverantör som tar hänsyn till kundernas behov av förväntad kvalitet, miljöansvar och säkerhet kring kundernas data.

Vår kvalitetsnivå ska hålla en förnuftig avvägning mellan kundnöjdhet, medarbetartillfredställelse och kostnader.

Kvalitetsmål för ABAX

 • ABAX ska ha de mest nöjda medarbetarna bland företag inom vår marknad, med > 80 % tillfredsställelse.

 • Klimat- och trivselsundersökning ska ske två gånger per år.

 • ABAX ska ha > 80% nöjda kunder.

 • KTI/ kundundersökning ska ske en gång per år.    

VÅR MILJÖPOLICY

ISO 14001 fokuserar på miljösäkerhet. ABAX vill bidra till miljön på ett positivt sätt och arbetar därför enligt denna ISO-standard.

På ABAX tar vi hänsyn till miljön i hela vår verksamhet. Vi kommer alltid att försöka minska vår negativa påverkan på miljön och använda våra möjligheter att påverka i en positiv riktning.

Detta gör vi genom att:

 • Ha kunskap om miljöpåverkan av vår verksamhet - allt från produktutveckling, distribution, användning och slutligen återvinning.

 • Värdera miljöfrågor vid utveckling av nya produkter och tjänster.

 • Betona miljöfrågor inom logistik och val av samarbetspartners.

 • Göra våra kunder medvetna på sina utsläpp av växthusgaser.

 • Uppfylla alla relevanta lagstadgade krav.

 • Övervaka våra miljöprestationer och ständigt sätta upp nya mål att sträva mot.   

VÅR SÄKERHETSPOLICY

ISO 27001 fokuserar på informationssäkerhet. Vi registrerar och förvarar information åt våra kunder. Detta räknas som personlig information och måste behandlas utifrån integritetsregler och förvaras på säkrast möjliga sätt. Genom att uppfylla denna standarden säkerställer vi metodiskt och medvetet arbete för att uppfylla informationssäkerhet. Genom att anpassa oss till ISO 27001 har vi tagit fram flertalet mål för att hålla hög nivå av informationssäkerhet i hela verksamheten.

Målsättningen med informationssäkerhet i ABAX är:

 • Inga överträdelser som påverkar personuppgifter i våra produktionssystem

 • Drifttid i produktionssystem över 99,5 %

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom dessa områdena för att våra kunder ska vara trygga med att vi är en seriös aktör med kundfokus. ABAX är en leverantör som inte bara gör saker rätt, utan också gör de rätta sakerna.