ABAX

Vastuullinen toiminta etusijalla

Pyrimme löytämään ratkaisuja, joissaa vähemmillä resursseilla saadaan enemmän aikaan.

Vastuulliset yritykset toimivat mahdollisimman kestävällä tavalla ja huomioivat toiminnassaan niin työntekijät ja asiakkaat kuin tulevat sukupolvet ja maapallon.

Ilmasto

Tähän asti saavutettu...

Vuonna 2020 ABAX laski ja kompensoi yrityksen operatiiviset päästöt.

Vuoteen 2021 mennessä puutuimme välillisiin päästöihin, joihin vaikutamme arvoketjumme kautta.

Vuodesta 2022 alkaen olemme mitanneet yrityksemme Scope 1-, 2- ja 3 päästöjä tavoitteena vähentää jatkuvasti ja kompensoida jäljellä olevia päästöjä.

Kompensoimme yrityksemme päästöjä myös PAS 2060 -sertifioiduilla hiilihankkeilla, jotka on todennettu Gold Standard tai Verran toimesta.

Ympäristötoimiemme edistämiseksi olemme käynnistäneet myös  ABAX Re:Use -ohjelma vuonna 2020. Re:Use säästää vuosittain huomattavia määriä hiilidioksidia ABAX-laitteistojen uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla. Kun mukautamme prosessejamme ympäristöystävällisemmiksi, näemme merkittäviä, potentiaalisia vähennyksiä toimitusketjun päästöissä. Seuraa edistymistämme vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissamme.

Vihreämpi toimitusketju

Mittaamme ja hallitsemme CO2-päästöjämme tehokkaasti optiomoidun toimitusketjun avulla.

Toimimme ABAXilla ilmastonmuutoksen torjumiseksi suoraan ydinliiketoimintansa kautta. Telematiikkateknologialla on keskeinen rooli rakennus-, kuljetus-, posti- ja kunnallisen tai julkisen palvelusektorin kaluston ympäristövaikutusten parantamisessa. Yhdistämällä ajoneuvot, laitteet ja työkalut ABAXin IoT-alustaan voidaan välittömästi mitata ja hallita näitä omaisuuseriä vastuullisemmin ja kestävämmin.

Mittaamme CO2-päästöjä koko arvoketjussaamme puuttuaksemme päästövähennyksiin yksityiskohtaisella tasolla. Jäljelle jäävien päästöjen hallinta ja kompensointi on tärkeä osa kestävän kehityksen panostamme, johon kuuluu mmyös uun muassa ekologisen liikkumisen kannustinohjelma sekä toimitusketjun vastuullisuuteen tehtäviä hankkeita.

Paikallisyhteisöjen sitouttaminen

Työntekijämme eri puolilla Eurooppaa osallistuvat säännöllisesti toimiin, joiden tarkoituksena on suojella ympäristöä paikallisyhteisöissään. Yrityksenä ABAX pyrkii lisäksi tukemaanpitkäikäisiä, maailmanlaajuisia ympäristöohjelmia ja toimenpiteitä:

Metsänistutus – olemme kasvattaneet yhteensä 200 200 puuta yhteistyössä WeForestin kanssa. Tämä metsitysprojekti aloitettiin Malawissa, ja se vaikuttaa myönteisesti Mulanje-vuoren metsää ympäröivien yhteisöjen toimeentuloon.

Merten puhdistaminen – muovisaaste vaikuttaa kaikissa muodoissaan ilmastonmuutokseen ja sillä on monia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Siksi ABAX Driving Behaviour on tärkeä työkalu asiakkaillemme, koska se vähentää renkaiden kulumista ja mikromuovisaastumista. Joka vuosi työntekijämme kokoontuvat tämän asian ympärille siivoamalla satamia, rantoja ja vesiväyliä ja edistämällä ympäristötietoisuutta sidosryhmien keskuudessa.

Muovin poistaminen ympäristöstä – yhteistyössä Empowerin, Trash Mongersin ja Ecodropin kanssa poistimme 1 000 000 muovipulloa kaatopaikalta. Kierrätetyt pullot myydään avoimilla markkinoilla, mikä lisää kierrätysmuovin saatavuutta tuotannon raaka-aineena ja kehittää edelleen laillisia kierrätystoimintoja syrjäisillä paikkakunnilla.

Yhtäläiset mahdollisuudet kaikille

Sosiaalinen vastuu ABAXilla

Paikallinen rakennusliike Helge Klyve rakensi ABAXin pääkonttorin Norjan Larvikiin erityisesti alhaisempia päästöjä silmällä pitäen. Noin 90 prosenttia materiaaleista on uusiokäytetty paikalla sijainneesta vanhasta tehtaasta. Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä perustuu uusiutuvaan energiaan, ja sen lämmön talteenotto ja energianhallinta ovat korkeatasoisia.

Eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat toimistomme on suunniteltu henkilökunnan viihtyvyys edellä ja niihin on sisällytetty värejä, valoa ja luovia tiloja, jotka takaavat työntekijöille korkeatasoiset puitteet parhaaseen työn jälkeen. Viimeisimmän henkilöstökyselymme mukaan 84 prosenttia työntekijöistä on tyytyväisiä ja sitoutuneita.