Tietoa sijoittajille

ABAX - Liitettävyys ja digitalisaatio tehty helpoksi

ABAX on toisiksi suurin telematiikka-alan yritys ja yksi isoimmista IoT-yrityksistä Euroopassa. Telematiikan avulla yhdistyvät ajoneuvot ja kalusto muodostavat yhdessä erään nopeimmin kasvavista IoT-verkon segmenteistä.

Kaikki avoimen järjestelmämme tärkeimmät osat, kuten laitteisto, laitteistohjelmat ja sovellukset ovat itse kehittämiämme ja ylläpitämiämme.  ABAXin oma Global Network mahdollistaa tiedonkeruun vaikkei ajoneuvo olisikaan sensorin lähellä. ABAX:in innovatiivinen ja avoin järjestelmä tukee digitalisaatiota, sekä mahdollistaa useiden tehtävien automatisoinnin. 100% pilvipalvelu, aina saatavilla.

Innovatiivisuus, kestävä kehitys ja innokkuus muodostavat ABAXin asiakaskokemuksen ytimen ja pyrimme auttamaan asikasyrityksiämme tekemään liiketoiminnasta entistä tehokkaampaa. ABAX-palveluiden avulla on helppo parantaa tehokkuutta, noudattaa säädöksiä ja parantaa tuottavuutta.

ABAX on telematiikkapalveluiden etulinjassa pyrkien tekemään asiakkaistaan tyytyväisiä sekä samalla innovatiiviisia. Meillä on nopeasti kasvava asiakasportfolio, yli 35 000 asiakkasta sekä yli 350 000 aktiivista laitetta ABAX IoT Networkissa.

- Morten Strand, CEO ABAX

Financial calender

Quarter 2 Report31st August, 2021
Quarter 3 Report30th November, 2021
Quarter 4 Report28th February, 2021

Kaikki kysymykset sijoittamisesta, voitte osoittaa: David Norton - CFO