ABAX

ISO-sertifiseringer hos ABAX

Vi fokuserer på kundenes behov når det kommer til forventet kvalitet, miljøansvar og datasikkerhet.

Vårt hovedfokus er fornøyde kunder. Vi har derfor utviklet prosesser for å sikre selskapet i henhold til ISO-standardene for kvalitet, miljø og informasjonssikkerhet.

ISO-sertifiseringer

Ledelsen i ABAX arbeider aktivt for å bevare og forbedre kvaliteten i hele virksomheten. Ved hjelp av fornøyde ansatte og en gjennomgripende interesse og engasjement for kvalitetsarbeid kan ABAX levere produkter og tjenester som igjen gjør våre kunder fornøyde. For å sikre ønsket om bedre kvalitet på alle forretningsområdene, er selskapet nå sertifisert i henhold til ISO-standardene 9001 (kvalitetsstandard), 14001 (miljøstyring) og 27001 (informasjonssikkerhet).

VÅR KVALITETSPOLITIKK

ABAX skal levere en stabil høy kvalitet til sine kunder, og dermed sikre høy grad av kundetilfredshet. Vi skal oppfylle de kravene som danner grunnlaget for ISO 9001, 14001 og 27001, slik at kundene skal være trygge på at de forholder seg til et seriøst og ansvarlig selskap som tar hensyn til kundenes behov for forutsigbar kvalitet, miljøansvar og sikring av kundedata.

Vårt kvalitetsnivå skal være riktig balansert mellom kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og kostnader.

Kvalitetsmål for ABAX

 • ABAX skal ha de mest fornøyde ansatte blant bedrifter i Europa, med > 80 % tilfredshet

 • Klima-/tilfredshetsundersøkelse finner sted to ganger i året.

 • ABAX skal ha > 80 % fornøyde kunder

 • KTI / kundeundersøkelse gjennomføres en gang årlig.

VÅR MILJØPOLITIKK

ISO 14001 tar for seg temaet miljø. I ABAX ønsker vi å bidra til miljøet på en positiv måte. Vi har derfor valgt sertifisering i henhold til denne ISO-standarden som et verktøy i denne forbindelsen. Hos ABAX tar vi hensyn til miljø i alle våre aktiviteter. Vi vil alltid jobbe mot å redusere negativ miljøpåvirkning og endre den i en positiv retning.

Dette får vi til ved å:

 • Være bevisste på den påvirkningen våre aktiviteter har på miljøet fra produktutvikling, distribusjon, bruk og gjenvinning.

 • Ha fokus på miljø under utvikling av nye produkter og tjenester.

 • Holde fokus på miljø når det kommer til logistikk og samarbeidspartnere.

 • Bevisstgjøre våre kunder om deres klimagassutslipp.

 • Oppfylle alle juridiske krav.

 • Overvåke vår miljøpåvirkning og kontinuerlig sette nye mål. 

INFORMASJONSSIKKERHET

ISO 27001 setter krav for hvordan man skal legge opp et system for å sikre informasjonen i en virksomhet. Vi registrerer og lagrer data på vegne av våre kunder. Dette anses som personlig informasjon  og må behandles i henhold til personvernloven, samt ivaretas på best mulig måte. Ved å overholde denne standarden sikrer vi kontinuerlige og metodiske tiltak på området innen informasjonssikkerhet. I prosessen for å tilpasse oss denne standarden har vi innført en rekke tiltak for å forbedre nivået for informasjonssikkerhet hos ABAX.

Målet med informasjonssikkerhet i ABAX er:

 • Ingen sikkerhetsbrudd som påvirker personlig data i våre produksjonssystemer

 • Oppetid i produksjonssystemet på over 99,5%

Vi vil fortsette å forbedre våre prosesser i alle de overnevnte områdene. Dette gjør vi for å forsikre våre kunder om at de forholder seg til en leverandør som ivaretar sine kunders interesser.