ABAX

Vad är resurshantering?

God kontroll av företagets tillgångar ger ökad effektivitet och tydligare ansvarsplacering. Men vad är resurshantering och hur kan god kontroll ha så stor inverkan på avkastningen?

Matias Rodriguez
Vad är resurshantering?

Kort om resurshantering

Vi definierar resurshantering som ett system för att hantera, organisera och maximera värdet på företagets tillgångar och tillgångar, och detta sker över alla avdelningar i företaget, från ledning till redovisning, ingenjörer och operatörer.

En bra översikt hjälper intressenter, beslutsfattare och anställda att förutse och följa tillgångens livscykel.

Med bra resurskontroll kan du: 

 • Få en översikt över värdefulla tillgångar

 • Schemalägg underhåll

 • Hitta tillgångar

 • Hantera inventering

 • Planera för framtida inköp

 • Dokumentfakturering

 • Bättre regelefterlevnad

Varför är resurskontroll viktigt?

1.  Håll ett öga på alla dina värdesaker

Både ledningen och de anställda kommer då att veta var tillgångarna finns, hur de används och att hämta verktyg kan underlättas på en realtidskarta.

2. Hjälper till att identifiera och hantera risker

En bra översikt hjälper till att identifiera och hantera risker under användning och planera underhåll. Detta innebär att företaget alltid är redo att genomföra åtgärder relaterade till eventuell risk.

3. Tar bort "spöktillgångar" från företagets lager

Med spöktillgångar menar vi värden som har gått förlorade, stulna eller inte längre används men som enligt listorna uppenbarligen fortfarande används. Med digital spårning har du också kontroll över spöktillgångar.

Hur fungerar resurshantering?

Det finns flera spårningssystem på marknaden som är utformade för att spåra alla dina affärstillgångar.

Digital utrustningskontroll är avgörande om företaget ska utmärka sig på en mycket konkurrensutsatt marknad. Kapitalhantering genom SaaS (Software as a Solution) kan ge företaget en omedelbar överblick och ökad effektivitet, samtidigt som driftskostnader och fasta kostnader minskas.

Verktygsspårning är utrustningskontroll direkt i mobilen

För att hantera dina tillgångar så effektivt som möjligt är det viktigt att ha en lösning som fungerar optimalt också utanför kontoret. Under Covid-19 har hemmakontor blivit den nya normen, men företagets tillgångar måste fortfarande övervakas.

På ABAX har vi utvecklat appar för både administratörer och anställda, som ger dig högkvalitativa data som gör att du kan hitta alla företagets tillgångar, oavsett typ, även när chefen är borta. Genom att använda ABAX Admin-appen och ABAX Driver-appen blir det mycket snabbare att hitta verktyget.

Visste du att det är lätt att komma igång med spårning av tillgångar?

Eftersom utrustningskontroll kan ta så många former som företaget har typer av utrustning är det viktigt att bekanta sig med alla sätt det kan påverka organisationen.

Uppstart steg för steg:

 1. Hitta ett utrustningskontrollsystem som kommunicerar med andra dataleverantörer

 2. Välj värdefulla tillgångar i företaget som ska spåras

 3. Beställ verktygsspårningsenheter

 4. Ge tillgångarna namn och nyckelord för att göra dem ännu enklare att hitta

 5. Ladda ner en app för enkel åtkomst till resan

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?