ABAX

Hur du implementerar ny teknik i din fordonsflotta

Som Fleet Manager kan du öka kontrollen av fordonsflottan och samtidigt minska kostnaderna. Ny teknik gör det möjligt. Men att öppna dörrarna till effektivare kontroll och ökad säkerhet kräver att du hanterar såväl integritetsfrågor som bristande digitala färdigheter hos förare.

Matias Rodriguez
En fleet manager håller en telefon utanför en fordon och kolla position på realtidskarta

I den här artikeln får du veta mer om hur du implementerar produkter och lösningar som hjälper dig att övervinna hinder och hämta hem fördelar. 

Produkter och tjänster för ökad fordonskontroll

Det finns ett antal produkter, tjänster och lösningar som har utvecklats för att maximera kontrollen av fordon. Här följer sex förslag från ABAX: 

 •  Automatiserade underhållsplaner: Digitala system som skickar påminnelser om regelbundet underhåll och hjälper till att planera service i förväg, vilket minskar risken för oväntade haverier och reparationer. 

 •  Ruttoptimering och bränsleövervakning: Programvara som analyserar och optimerar körvägar för att spara bränsle och tid samt verktyg för att övervaka bränsleförbrukning och identifiera ineffektiva körvanor.

 • Förarcoachning och utbildningsprogram: Verktyg som erbjuder feedback på förarbeteende, identifierar riskområden och ger utbildning för att förbättra säkerheten och effektiviteten.

 • Compliance- och säkerhetsverktyg: System som automatiserar rapportering och övervakning av regelverk, vilket säkerställer att alla förare och fordon uppfyller de lagstadgade kraven.

 • Centraliserade dataplattformar: Integrerade lösningar som samlar in data från olika källor för en enhetlig överblick och möjliggör djupgående analyser för datadrivna beslut.

 • Realtidsspårning av fordon: Uppkopplade enheter som möjliggör övervakning av fordon och annan utrustning i realtid, vilket förbättrar säkerheten och minskar risken för förluster.

Hur hanterar du implementationen?

Med implementering av ny teknik i en fordonsflotta ställs du som Fleet Manager inför flera utmaningar. För att säkerställa smidig övergång och framgångsrik användning av den nya tekniken behöver du sätta dig in i förarnas verklighet och perspektiv. 

Integritetsbekymmer

När du implementerar GPS-spårning och telematiksystem i företagets fordon kan du behöva svara på frågor om integritet från exempelvis förare:

 • Förklara syftet och fördelarna med teknologin, såsom förbättrad säkerhet, ökad produktivitet och transparent schemaläggning.

 • Informera om att vad en körjournal med GPS-spårning får användas till är tydligt beskrivet i lagtext och i riktlinjer från myndigheter.

>>Vad får egentligen en elektronisk körjournal användas till? 

Brist på digitala färdigheter

Förare som inte är vana att använda digitala hjälpmedel kan sakna nödvändiga färdigheter och självförtroende för att effektivt använda nya system och appar. För att underlätta övergången:

 • Identifiera teknikkunniga förare som kan fungera som mentorer och hjälpa sina kollegor.

 • Använd produkter med användarvänliga och intuitiva gränssnitt.

Motstånd till förändring 

Införandet av ny teknik kräver utbildning och anpassning av företagets processer. En bra och genomarbetad strategi hjälper personalen att hantera förändringar och använda nya lösningar. Fleet managern kan underlätta den här fasen av arbetet genom att: 

 • Ha en tydlig implementationsplan med synliga ledare från olika delar av verksamheten.

 • Låta de synliga ledarna konsekvent kommunicera fördelar med den nya lösningen.

 • Sätta upp mål för de nya lösningarna så att ni tillsammans kan fira små och stora vinster.

  

För att lära dig mer om produkter och lösningar och få hjälp med implementationen, boka gärna ett möte med en av våra experter inom fordonsförvaltning.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?