ABAX

Från fordonsansvarig till Fleet Manager

Hur ser vardagen ut för en Fleet Manager? Och hur påverkar digitaliseringen möjligheterna att göra ett bra jobb? Vi reser tillbaka i tiden och går igenom hur rollen och arbetsuppgifterna förändrats i takt med att tekniken utvecklats.

Matias Rodriguez

Det finns flera tydliga kännetecken för den digitaliserade tid vi lever i. Som att processer och metoder förändras samt att yrken och arbetsuppgifter skänks nytt innehåll och får nya namn.  

Under 1990-talet och en bit in på detta sekel kunde man dra slutsatsen att kontoret tillhörde en fordonsansvarig bara genom att titta och lyssna. Prassel från pappersbaserade scheman. Pärmar sprängfyllda med fysiska register. Ständiga telefonsamtal till förare och verkstäder.

Det skulle krävas en digital revolution för att förändra allt detta.

I dag fattar en Fleet Manager beslut i realtid och gör operativa och strategiska bedömningar av framtiden som bäst kan beskrivas som mycket sannolika. GPS och telematiksystem – det som i många sammanhang och kanske för ofta klumpas ihop till “ny teknik” – ger organisationer och företag helt nya möjligheter att hantera sina fordonsflottor. Viktiga behov, som underhåll och service av fordon, kan förutses långt i förväg och beslutsprocesserna är datadrivna.

Det är en fundamental förändring, där vinsterna går att räkna hem i såväl tid och pengar som klimatnytta och arbetsmiljö: ökad effektivitet och minskade kostnader, mindre utsläpp och förbättrad säkerhet. 

Hur ser Fleet Managerns vardag ut?

En Fleet Manager arbetar hela tiden med att övervaka, analysera och optimera fordonsflottans prestanda. Körbeteende. Bränsleförbrukning. Hur fordonen används. Att vänja sig vid nya verktyg och hjälpmedel, som fordonsspårningslösningar, går snabbt.

Teknik som förenklar arbetet och förbättrar resultatet behöver sällan armbåga sig in hos duktigt yrkesfolk med ambitioner eller kommersiella aktörer med blicken fäst på sista raden.

För att fullt ut förstå värdet av de teknologiska framsteg som skett de senaste decennierna räcker det dessutom med att vi vrider på nacken och tittar bakåt. 

Innan den digitala revolutionen kallades den som var ansvarig för en fordonsflotta kort och gott fordonsansvarig. Titeln Fleet Manager existerade inte. På ytan liknar uppdragen varandra. Hålla budget. Säkerställa drift. Koll på behov hos både förare och fordon. 

Men där upphör också likheterna. 

En fordonsansvarig hade en utpräglat operativ roll, med fokus på daglig drift, manuella processer och direkt övervakning av fordonsunderhåll och reparationer. Fleet Managerns arbete viktar mer åt långsiktig planering, kostnadskontroll och användning av avancerade system för att optimera fordonsflottans prestanda. 

De tekniska verktyg och förutsättningar som i dag automatiserar hanteringen av fordon har fasat ut många tidskrävande och arbetsintensiva processer. Gjort dem omoderna. Så till den grad att en yrkestitel fick gå till vila medan en annan tog dess plats. Dock utan stor dramatik. För om det är något som kännetecknar den tid vi lever i, den digitala tidsåldern, så är det att processer och metoder förändras och att arbetsuppgifter får nya namn. 

Vem tjänar på teknikutvecklingen?

Ordet ekonomi betyder hushållning och brukar beskrivas som förmågan att planera användandet av pengar, varor eller andra resurser. Viktig kunskap för människor som vill leva bra liv, företag som vill växa och samhällen med mål att utvecklas och blomstra. 

För Fleet Managern är ekonomi också ett viktigt ord. Som följer honom eller henne i nästan alla delar av uppdraget. Men det handlar inte uteslutande om pengar, om kostnadskontroll och att hålla budget. Fler delar och perspektiv ska in. Det absolut viktigaste: hållbarhet. 

Ingen blir överraskad av beskedet att klimatet och jorden har behov av allas vår omsorg. Det är allmän kunskap. Frågan handlar mer om hur vi gör, än om vi ska göra det. Fordon som drivs på fossila bränslen påverkar klimatet negativt. Men här kan teknikutvecklingen återigen spela rollen som möjliggörare. Och Fleet Managern är central för att det som är möjligt också ska bli verkligt. 

Vi reser tillbaka i tiden igen och häller problemet i knät på en fordonsansvarig. Vilka tekniska möjligheter fanns tillgängliga att begränsa klimatpåverkan? Färre än i dag. Någon som var skicklig på sitt jobb, exempelvis duktig på att organisera och planera rutter och hur fordonen användes, kunde förvisso påverka bränsleförbrukningen. Till ett minimum. Men det krävdes en utsövd hjärna, år av erfarenhet och en blyertspenna med väldigt vass spets för att ro det projektet i mål.

Fleet Managern å andra sidan har till sitt förfogande fordonsflottor som i ökande grad elektrifieras. Och en bred repertoar av lösningar, tekniska fiffigheter, och praktiska system på sin sida. Som uppkopplade fordon och elektroniska körjournaler med automatiserad rapportfunktion. Det som inte alltid gick att skydda i går är därför möjligt att rädda i dag. Och här är alla vinnare. Människor, företag och samhället.

Tillväxt och ökad vinst 

Tekniska innovationer ger företag och organisationer möjlighet att välja effektiva processer och kostnadskontroll. Därmed är tillväxt och ökad vinst också delvis ett eget val. 

Att investera i teknik och lösningar som sparar tid och pengar skapar fördelar det går att ta på. Resurser som tidigare lagts på manuella processer i fordonshanteringen kan göra mycket nytta i arbetet med att exempelvis utveckla produkter och tjänster med ännu högre kvalitet, ge snabb, trygg och träffsäker service samt skräddarsy kunderbjudanden. Det förändrar helt enkelt förutsättningarna. 

För Fleet Managern som vill göra ett bra jobb – och för företagen som vill attrahera nya kunder och skapa värden över tid.

Om ABAX

ABAX Fleet-lösningar hjälper Fleet Managers över hela norra Europa att effektivisera sin arbetsvardag. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?