ABAX

Så kan telematik minska de vanligaste trafikolyckorna

Som fleet manager är det av största vikt att förebygga trafikolyckor. Genom att prioritera trafiksäkerhet kan fleet managers skydda sina förare och företagets fordon. Många av de vanligaste orsakerna till trafikolyckor kan förhindras genom bland annat förarutbildning och telematiklösningar.

Anna Edwards
Leksaksbilar krokar med varandra
 1. Aggressiv körning: En stor andel av dödliga trafikolyckor orsakas av aggressiva förarbeteenden såsom som frekventa filbyten, att inte hålla avstånd och för höga hastigheter. Med hjälp av incitament och poängsystem har fleet managers möjligheten att bygga en kultur av tålamod och respekt för medtrafikanter, uppmuntra defensiv körning och ge fortlöpande övervakning och återkoppling av förarens beteende.  
   

 2. Fortkörning: För höga hastigheter är en stor orsak till att olyckor sker, vilket ökar risken för kollisioner och minskar förarnas förmåga att reagera på oväntade situationer. Enligt Trafikverket skulle uppemot 50 liv kunna räddas varje år om alla bilförare höll hastighetsbegränsningarna. Fleet managers bör betona vikten av att följa hastighetsbegränsningar, regelbundet övervaka förarens beteende och överväga att implementera lösningar för hastighetsövervakning för att säkerställa att deras förare följer reglerna. 
   

 3. Trötthet: I trafiksäkerhetsenkäten som Nationella trafiksäkerhetsförbundet genomför uppgav 2018 så många som 15,3 procent att de någon gång under de senaste 12 månaderna somnat eller nästan somnat när de kört bil. Förarens trötthet försämrar omdömet, saktar ner reaktionstiderna och ökar sannolikheten för olyckor. Fleet managers kan bekämpa utmattningsrelaterade olyckor genom att implementera policyer för utmattningshantering, uppmuntra vilopauser under långa resor och främja hälsosamma sömnvanor bland förare.  
   

 4. Distraktion: En av de vanligaste orsakerna till trafikolyckor är olika former av distraktioner. Alla trafikanter, oavsett transportsätt, kan bli distraherade av exempelvis mobilanvändning, ljudsystem i bilen, barn och passagerare. När Transportstyrelsen analyserade 323 olyckor åren 2013-2016, där kommunikationsutrustning använts av föraren under färd fanns mobiltelefon med i beskrivningen i 80 procent av dessa olyckor. Fleet managers bör se till att förarna använder handsfree och betona vikten av att följa företagets säkerhetsregler. 
   

 5. Oerfarna förare: Brist på erfarenhet, otillräcklig utbildning eller otillräcklig kunskap om trafiklagar och säker körning bidrar till olyckor. Särskilt bland unga eller förare som precis tagit körkort. Företag bör prioritera förarutbildning och utvecklingsprogram för att förbättra förarnas färdigheter och kunskaper. 
   

 6. Dåliga väderförhållanden: Svåra väderförhållanden, som regn, snö eller dimma, kan avsevärt påverka körsäkerheten och orsakar flera dödsolyckor varje år. Fleet managers bör utbilda förare om säkra körtekniker för olika väderförhållanden och överväga att använda väderövervakningssystem för att ge realtidsuppdateringar och ruttplaneringshjälp när deras förare är ute på vägen. 
   

 7. Rattfylla: Att köra bil påverkad av antingen droger eller alkohol är olagligt och bör alltid undvikas. Enligt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor 2022 omkom 47 människor i en alkohol- eller narkotikarelaterad trafikolycka, vilket motsvarar 25 procent av alla omkomna i trafiken. Fleet managers bör främja en kultur av säkert bilkörande, men har även möjligheten att genomföra regelbundna alkohol- och drogtester för att säkerställa säkerheten. 

För att lära dig mer om hur teknik kan förbättra säkerheten för fordonsflottan och minska olycksrisker, utforska ABAXs lösningar för flotthantering. Våra avancerade telematiklösningar och verktyg för övervakning av förarbeteende kan ge fleet managers insikter i realtid, hjälpa dem att fatta välgrundade beslut och främja en säkrare körmiljö.  

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?

Kilde: https://www.politiet.no/globalassets/tall-og-fakta/trafikk/analyse-av-dodsulykkene-i-2022.pdf