ABAX

Allt om Fleet Management och Fleet Management-system

Här får du reda på vad Fleet Management är, vad ett Fleet Management-system är, varför du eventuellt behöver ett, hur Fleet Managements framtid ser ut och hur systemet fungerar rent tekniskt.

Markus Blomberg
Fleet Management

Vad är Fleet Management?

Fleet Management innebär att hantera och koordinera en fordonsflotta genom ett Fleet Management-system (FMS) som spårar och analyserar fordon. Detta hjälper företag att effektivisera transporter, minska kostnader och förbättra säkerheten. Med teknikutvecklingen och ökande elektrifiering förväntas Fleet Management bli ännu mer effektivt och hållbart.

Miljontals fordon spåras världen över och Fleet Management är ett väletablerat arbetssätt för de som hanterar fordon i jobbet.

Fleet Management som begrepp har historiskt sett handlat om att spåra din fartygsflotta eller en flygplansflotta, men eftersom tekniken blivit billigare är dagens ”flotta” nästan alltid en fordonsflotta.

Det är dock vanligt att olika typer av arbetsfordon, verktyg och utrustning som behöver spåras ingår i hanteringen av fordonsflottan och i Fleet Management-systemet.

Vad är ett Fleet Management-system?

Ett Fleet Management-systemet är en mjukvara som hjälper dig hantera risker, kostnader och faktorer som påverkar ditt företags fordonsflotta genom att föra över data från spårningsenheter till Fleet Management-systemet där data visualiseras. För att detta ska fungera behövs en hårdvara i fordonet som ska spåras.

Detta för tankarna till enklare spårningsenheter, men dessa är inte ihopkopplade med ett Fleet Management-system och kommer inte ge dig det du behöver. En större mängd fordon ger användaren av systemet mer att göra och skapar ett större behov av bra beslutsunderlag.

För en användare som har ett större antal bilar öppnar sig fler möjligheter när det gäller att använda data, eftersom det finns mer data att tillgå. Då blir användarvänligheten viktigare, och behovet av beslutsunderlag och rapportering större.

Varför Fleet Management och Fleet Management-system?

Arbetet med Fleet Management via ett Fleet Management-system handlar i grunden om att jobb och transporter ska ske i tid och under budget.

Fleet Management som funktion gör det möjligt för företag som förlitar sig på transporter att minska riskerna kopplade till fordonsinvesteringar, transport- och personalkostnader och förbättra effektivitet och produktivitet.

  • På kort sikt: Du kan minska manuell hantering och kan se var förare befinner sig i realtid på en karta. Detta kan du använda för att snabbt svara på händelser i fält, och för att bättre kunna styra och kontrollera det dagliga arbetet.

  • För att du borde: Det handlar också om att agera korrekt när det gäller skatteregler och lagstiftning. I Sverige och Norge kan det exempelvis handla om körjournaler och ibland måste du kunna rapportera till andra delar av företaget gällande exempelvis riskbeteende, skatt för privat användning av tjänstebil eller miljörapporter (ESG, TCFD, GHG, GRI, CSRD, etc.).

  • På lång sikt: Du vill kunna samla in data från alla fordon för att kunna göra ett bra jobb. Det kan handla om att se körjournaler, spåra körsträckor, spåra förare, optimera rutter och analysera körbeteende och få automatiserade rapporter om exempelvis bränsleförbrukning, tomgångskörning, fakturaunderlag, varningar eller förbättra rutiner.

  • Det du inte tänker på: Det kan också handla om ett behov som är specifikt för dig. Du kanske vill se över hur ni kan minska fordonsflottan eller få fram vilka förare som är produktiva. Systemet kan då hjälpa dig effektivisera.

Både privata företag och offentlig sektor använder Fleet Management-system, och det brukar oftast vara aktuellt för dig som har fler än fem fordon som behöver övervakas.

Exempel på branscher som kan ha stor användning av ett Fleet Management-system:

Ett Fleet Management-system kan oftast hjälpa alla typer av branscher med mobila tjänster för att spåra, analysera och säkra fordon, maskiner och tillgångar, men här är några tydliga exempel:

Hur ser Fleet Management-systemet ut rent tekniskt?

Fleet Management-system är ett telematiksystem som hämtar data från fordon. Det går även att beskriva systemet som ett IoT-system, men det man menar med Internet och Things är oftast bredare och omdanande eller något har med hemelektronik att göra.

Startpunkten i Fleet Management är GPS-enheten (hårdvaran) som är inkopplad i bilarna. GPS-enheten överför data till det Fleet Management-systemet som du når via webben eller appar (iOS och Android). Apparna är till för både förare och Fleet Managers.

Metoder för dataöverföring omfattar både markbunden överföring och satellit. Spårningen kan även vara baserad på GLONASS eller en mobilsignalbaserad platsbestämning, men dessa är inte alls lika vanliga.

  • GLONASS är ett sovjetiskt/ryskt GNSS (Global Navigation Satellite Systems) och är i grunden samma sak som GPS (Global Positioning System). Båda är ursprungligen avsedda för militära ändamål.

  • Den mobilsignalbaserade teknologin kan ofta vara mindre exakt än GPS, särskilt i områden med få mobilmaster eller där signaler blockeras av hinder.

Kabelanslutning eller OBD?

OBD (On-Board-Diagnostics) är ett uttag i bilen som är avsett för att kunna göra diagnostik och det går att hämta kördata från bilar i din fordonsflotta på det sättet, men kabelanslutning till bilbatteriet är att föredra, och OBD är inte lika säkert.

En installation via kablar registrerar vanligen användning beroende på om tändningen är påslagen, men spårningsenheten lär känna fordonet och algoritmen kan fastställa om fordonet står stilla och om det körs eller om det står på tomgång.

Hur ser framtiden för Fleet Management ut?

Med ökningen av uppkopplade enheter kan företag nu snabbt lagra och analysera data för att fatta bättre beslut. IoT är nödvändigt för hållbar hantering av stora flottor eftersom det möjliggör obegränsad datadelning mellan enheter.

Modern teknik ger realtidslarm, spårning, dataanalys och säkerhetsuppdateringar, vilket ökar effektiviteten och övervakningen av verksamheten. På lång sikt optimerar det underhåll och hållbarhet.

Den globala marknaden för maskinvara, mjukvara och tjänster för maskinparkstelematik förväntas vara värd 75 miljarder dollar år 2025.

Självkörande bilar

För självkörande bilar ökar Fleet Management säkerheten och effektiviteten genom att säkerställa att fordon används inom strikta säkerhets- och driftsprotokoll.

Teknologi möjliggör kommunikation mellan autonoma fordon, vilket minskar trängsel, förbättrar bränsleförbrukning och bidrar till bättre trafikflöde samt minskade utsläpp. Med 5G förbättras kommunikationskapaciteten, vilket leder till snabbare leveranser och bättre hantering.

Miljön och elektrifieringen

Det internationella analys- och konsultföretaget McKinsey menar att det senaste är effektivisering är bränsleförbrukning och elektrifiering. De tänker främst på frakt, men alla fordonsintensiva branscher ser möjligheter. Elektrifieringen är något Fleet Managers på större företag tänker på och de brukar tänka på vinst på lång sikt.

Enligt McKinseys uträkning är dock totalkostnaden för ägandet av ett mindre arbetsfordon (mindre lastbil) det som snabbast går att räkna hem, jämfört med större eldrivna fordon och motsvarande dieseldrivna fordon.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?