ABAX

Integritet

Data är den viktigaste tillgången på ABAX och dataskydd är vår högsta prioritet. På dessa sidor kan du läsa mer om hur vi behandlar kunduppgifter och hur vi säkerställer att dessa alltid är säkra.

INTEGRITET

ABAX behandlar uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och enligt kundens anvisningar. Vi samlar endast in, lagrar och behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utföra våra uppgifter som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Vårt dataskyddsombud kan svara på alla frågor om hur vi skyddar dina personuppgifter.

PROCEDURER FÖR DATABEHANDLING

Vi använder både manuella och automatiserade system för att ta bort alla onödiga uppgifter samt för att säkerställa att alla uppgifter anonymiseras. Våra säkerhetsprocedurer, åtkomstkontroller och verktyg skyddar dina uppgifter hela tiden.

INBYGGD INTEGRITET

Vår tjänst är baserad på principerna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Uppgifter skyddas utan att input erfordras från användarna. Användare av vår tjänst behöver inte göra någonting för att säkerställa att deras uppgifter är säkra. Dessa ska vara säkra som standard.

Integritet på ABAX