ABAX

Hva er ressursstyring?

God kontroll med bedriftens eiendeler gir økt effektivitet og tydeligere ansvarsplassering. Men hva er ressursstyring og hvordan kan god kontroll ha så stor betydning for avkastningen på investeringene?

Marie Lislott
Hva er ressursstyring?

Kort om ressursstyring

Vi definerer ressursstyring som et system for å forvalte, organisere og maksimere verdien av bedriftens eiendeler og verdier, og dette skjer på tvers av alle avdelingene i bedriften, fra ledelse til regnskap, ingeniører og operatører.

God oversikt bidrar til at interessenter, beslutningstakere og ansatte kan forutse og følge med på livssyklusen til eiendelen.  

Med god ressursskontroll kan du:

 • Få oversikt over verdifulle eiendeler (med sporing og GPS tracking)

 • Planlegge vedlikehold

 • Lokalisere eiendeler 

 • Administrere varelager 

 • Planlegge kommende innkjøp

 • Dokumentere fakturering

 • Bedre regelverksoverholdelse

Hvorfor er ressursskontroll viktig?

1.  Holder øye med på alle verdifulle eiendeler med sporing

Både ledelsen og de ansatte vil da vite hvor eiendelene befinner seg, hvordan de brukes, og gjenfinning av verktøy kan gjøres enklere på et sanntidskart. 

2. Bidrar til å identifisere og håndtere risiko

God oversikt bidrar til å identifisere og håndtere risiko ved bruk og til å planlegge vedlikehold. Dette innebærer at bedriften alltid er klar til å iverksette tiltak knyttet til mulig risiko.

3. Fjerner «spøkelsesaktiva» fra bedriftens beholdning

Med spøkelsesaktiva mener vi verdier som er tapt, stjålet eller ikke lenger i bruk men som ifølge listene tilsynelatende likevel er i bruk. Med digital sporing vil du få kontroll også på spøkelsesaktiva.

Hvordan fungerer ressursstyring?

Det finnes flere sporingssystemer på markedet, som er utviklet for å spore alle bedriftens eiendeler.

Digital utstyrskontroll er helt sentralt om bedriften skal utmerke seg i et svært konkurranseutsatt marked. Styring av eiendeler gjennom SaaS (Software as a Solution – programvare som løsning) kan gi bedriften umiddelbar oversikt og økt effektivitet, samtidig som driftskostnader og faste kostnader reduseres.

Verktøysporing er utstyrskontroll fra lomma

For å forvalte eiendelene dine mest mulig effektivt er det viktig å ha en løsning som fungerer optimalt også utenfor kontoret. I koronatiden har hjemmekontor blitt den nye normalen, men bedriftens eiendeler må fortsatt overvåkes.

Hos ABAX har vi utviklet apper for både administratorer og ansatte, som gir deg høykvalitetsdata som gir deg mulighet til å lokalisere alle bedriftens eiendeler, uansett type, også når lederen er borte. Ved å bruke ABAX Admin-appen og ABAX Driver-appen går det mye raskere å lokalisere verktøyet.

Visste du at det er enkelt å komme i gang med sporing av eiendeler?

Ettersom utstyrskontroll kan anta like mange former som bedriften har utstyrstyper, er det viktig å gjøre seg kjent med alle måtene det kan påvirke organisasjonen på.

Igangsetting trinn for trinn:

 1. Finn et system for utstyrskontroll som kommuniserer med andre dataleverandører  

 2. Velg ut de verdiene i bedriften som skal spores 

 3. Bestill verktøysporingsenheter

 4. Gi navn og stikkord til eiendelene for å gjøre dem enda lettere å lokalisere

 5. Last ned en app for å få lett tilgang på reise

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?