ABAX

Uuden ympäristöraportin avulla olet valmis tulevaisuuteen

Ympäristöraportteja koskevat vaatimukset kasvavat ja EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti päästöraportteihin kohdistuvat vaatimukset tulevat tiukemmiksi, jotta saavutettaisiin tavoite hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 40 prosentilla. Olemme jo valmiina auttamaan sinua raporttien laatimisessa uuden ympäristöraporttimme avulla.

Marie Lislott
Uuden ympäristöraportin avulla olet valmis tulevaisuuteen

Pariisin ilmastosopimuksen perusteella EU:n jäsenmaiden pitää vähentää kasvihuonepäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tänä vuonna ensimmäiset EU:n puitesopimukseen liittyvät asetukset tulevat voimaan ja ensimmäisenä otetaan käyttöön kestävyysluokitusjärjestelmä. Mistä yrityksen omistajan kannattaa aloittaa? Autamme sinua pääsemään alkuun hyvien rutiinien käyttöönotossa ennen kuin vaatimukset astuvat voimaan.

Ympäristöraportteja koskevat vaatimukset

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on tarkoitettu yrityksille, joilla on yli 500 työntekijää, ja jotka etsivät rahoitusta. Asetus on laadittu, jotta kerättäisiin tietoja päästöistä, vähennettäisiin viherpesua ja tehtäisiin tiedoista ymmärrettäviä viranomaisille.

Sijoittajien ongelmana on, että luotettavia tietoja ei ole saatavilla. Kestävyysraportointiin liittyviä standardeja on liikaa.

Christian Ellefsen, Regnskap Norge, Norjan tilintarkastajien yhdistys

Mitä tämä tarkoittaa Suomelle?

Kaikilla EU:n jäsenmailla on velvollisuus raportoida päästöistä ja noudattaa kestävyysluokitusta sekä velvollisuus raportoida päästöistä paikallisille viranomaisille.

Suomi kuuluu eurooppalaiseen epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan rekisterin (PRTR) asiantuntijaryhmään ja allekirjoitti vuonna 2003 protokollan, joka on laadittu Århus-sopimuksen puitteissa. Rekisteri velvoittaa yrityksiä raportoimaan ilmaan, veteen ja maaperään saatetut päästöt asianmukaisen maan viranomaisille, joiden velvollisuutena on lähettää kerätyt tiedot komissiolle.

Kuinka tämä vaikuttaa yrityksiin?

Rekisteri ja vaatimus päästöjen dokumentoinnista merkitsevät monille yrityksille paperitöiden lisääntymistä. Vaikutus on jo havaittavissa rakennusalalla. Julkinen sektori haluaa nimittäin olla edelläkävijä päästöjen raportoinnissa ja monet kunnat ovat jo sisällyttäneet vaatimuksen tarjouksiinsa ja hankintoihinsa. 

Hyvä uutinen on, että ABAX on jo kehittänyt uuden ympäristöraportin, jonka tarkoituksena on tehdä arkipäivästä helpompi. 

 

Mitä ominaisuuksia ympäristöraportti sisältää?

ABAXin uusi kalustoa koskeva ympäristöraportti mahdollistaa kaikkien koneiden helpon lisäämisen ja analysoinnin niiden valmistajasta riippumatta. Kun koneessa on tehtaalla asennettu paikannin ja se on liitetty ABAX Smart Connectin kautta ABAXin paikannusjärjestelmään, kaikki tarpeelliset datapisteet haetaan ISO-standardin 15143-3 (AEMP 2.0) mukaisesti. 

Koneiden nimet ovat automaattisesti valmistajien antamia nimiä, mutta kun annat niille oman nimen, voit erotella koneet ja analysoida kuinka paljon enemmän päästöjä kaivinkone 1 tuottaa kuin kaivinkone 2, ja missä määrin polttoaineen kulutus jakautuu epätasaisesti.

ABAX-laitteiden käyttöaikalokilla varustettujen koneiden keskimääräistä polttoaineen kululutusta voidaan käyttää päästöjen määrän laskemiseen uudessa ympäristöraportissa. Tällä tavalla saat kattavan ympäristöraportin, joka sisältää koko kaluston päästöt, riippumatta koneen merkistä ja käyttämästäsi telematiikasta.

Kattava yhteenveto seuraavien tietojen perusteella:

  • OSASTO

  • NIMI

  • MERKKI

  • MALLI

  • KÄYTTÖTUNNIT 

  • KÄYTETTY POLTTOAINE

  • KÄYTETTY POLTTOAINE KESKIMÄÄRIN

  • CO2-PÄÄSTÖT

 

Oletko jo asiakkaamme?

Ota ympäristöraportointi käyttöösi ABAX Smart Connectin avulla.

Katso lisää