ABAX

Ny miljörapport förbereder dig för framtidens krav

Kraven på miljörapportering ökar och enligt EU:s handlingsplan kommer kraven på dokumentation om utsläpp att öka som ett av sätten att nå målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40%. Vi står redan redo att hjälpa dig med rapporteringen med vår helt nya miljörapport.

Marie Lislott
Ny miljörapport förbereder dig för framtidens krav

Enligt Parisavtalet ska EU-länderna minska dagens utsläpp av växthusgaser med 40 procent fram till 2030. I år kommer de första förordningarna som rör det nya EU-ramverket, och först ut i EU:s handlingsplan är taxonomiförordningen. Men var ska du som företagare börja? Vi hjälper dig att komma igång med bra rutiner INNAN kravet kommer.

Krav på miljörapport

”The European Green Deal” riktar sig till företag med fler än 500 anställda, som är på jakt efter finansiering. Förordningen fastställdes för att samla in information om utsläpp, minska grönmålning samt göra informationen tillgänglig för allmänheten på ett förståeligt sätt.

Problemet för investerare är att det för närvarande inte finns trovärdig information. Det finns för många standarder för hållbarhetsrapportering

Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge

Men vad gäller för Sverige?

Alla EU:s medlemsstater är skyldiga att rapportera utsläpp och följa taxonomin, och EU-länder måste rapportera utsläpp till lokala myndigheter. Men även EES-länder, som Norge, kommer att börja med denna praxis.

Sverige deltar i en expertgrupp (PRTR) och undertecknade 2003 ett protokoll som utvecklats enligt Århuskonventionen för att upprätta ett utsläppsregister. Registret tvingar en rad företag att rapportera utsläpp till myndigheterna i det aktuella landet, som i sin tur är skyldiga att skicka insamlade data till kommissionen.

Krav på rapportering av utsläpp i offentliga upphandlingar

Redan 2018 ställde stadsmiljöförvaltningen krav på att alla nya upphandlingar ska vara fossilfria, med målet att uppnå framtida utsläppsfri anläggningsverksamhet. I samband med detta begär myndigheten månatliga miljörapporter från entreprenörer om maskintyp, euroklassificering, bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

 

 

Hur påverkar detta byggbranschen?

Ett register och krav på dokumentation av utsläpp innebär att många företag kommer att lägga ett betydande antal timmar på pappersarbete. Byggbranschen påverkas redan då den offentliga sektorn kommer att vara den största drivkraften för rapportering av utsläpp, och flera kommuner har redan detta som krav i sina anbud och upphandlingar. 

Kommuner har initierat krav på att minimera utsläpp från sina projekt och kräver därmed att samtliga underentreprenörer ska rapportera utsläpp under kommunens projekt. Företag med goda rapporteringsrutiner kommer med andra ord att vara starkare vid en eventuell upphandling.

Den goda nyheten är att ABAX redan är redo med en helt ny miljörapport, utvecklad för att göra din vardag enklare.

Vilka funktioner finns i EQ-miljörapporten?

I nya ABAX Miljörapport kan du enkelt lägga till och analysera alla dina maskiner, oavsett leverantör. Så länge maskinen har en spårningsenhet från fabriken och är ansluten via ABAX Smart Connect, kommer alla nödvändiga datapunkter att hämtas enligt ISO Standard 15143-3 (AEMP 2.0). 

Maskinens namn blir automatiskt namnet eller märket som vi hämtar från tillverkaren, men genom att lägga till interna namn på maskinerna kommer du lättare att kunna urskilja och analysera om grävmaskin 1 förorenar mer än maskin 2 och om bränsleförbrukningen är snedfördelad.

Maskiner med ABAX hårdvara kommer att kunna använda användningsloggen, där den genomsnittliga bränsleförbrukningen bland maskinerna används för att beräkna utsläpp, som även visas i den nya miljörapporten. På så sätt får du en fullständig miljörapport som omfattar alla utsläpp i fordonsparken, oavsett maskintyp och vilken telematik du använder.

Fullständig översikt med följande parametrar:

  • AVDELNING

  • NAMN

  • MÄRKE

  • MODELL

  • DRIFTTIMMAR

  • BRÄNSLEFÖRBRUKNING

  • GENOMSNITTLIG BRÄNSLEFÖRBRUKNING

  • C02-UTSLÄPP

 

Redan ABAX-kund?

Kom igång med ABAX Smart Connect

Kom igång