ABAX

Ny miljørapport rigger deg for fremtidens krav

Kravene til miljørapportering øker, og ifølge EUs handlingsplan vil krav til dokumentasjon om utslipp øke som ett av midlene til å nå målet om å redusert utslipp av klimagasser med 40%. Vi er allerede klare for å hjelpe deg med rapporteringen gjennom vår splitter nye miljørapport.

Marie Lislott
Ny miljørapport rigger deg for fremtidens krav

I følge Parisavtalen skal EU-landene kutte dagens utslipp av klimagasser med 40 prosent frem mot 2030. I år kommer de første forordningene knyttet til det nye EU-rammeverket, og først ut på tidslinjen over EUs handlingsplan er taksonomi-forordningen. Men hvor skal du som bedriftseier begynne? Vi hjelper deg i gang med gode rutiner FØR kravet kommer.  

Krav til miljørapport

The European Green Deal er myntet på foretak med over 500 ansatte, som er på jakt etter finansiering. Forordningen ble etablert for å samle inn informasjon om utslipp, minske grønnvasking, samt gjøre informasjonen tilgjengelig for offentligheten på en forståelig måte. 

Problemet for investorer er at det ikke finnes troverdig informasjon i dag. Det er for mange standarder for bærekraftsrapportering

Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge

Men hva gjelder for Norge?

Alle EUs medlemsland er pliktige til å rapportere utslipp og følge taksonomien, og EU-land er pliktige til å rapportere om utslipp til lokale myndigheter. Men også EØS-land som Norge vil begynne med denne praksisen.  

Norge deltar i en ekspertgruppe (PRTR) og signerte i 2003 på en protokoll utviklet under Århus-konvensjonen om å etablere et utslippsregister. Registeret plikter en rekke virksomheter til å rapportere om utslipp til myndighetene i det aktuelle landet, som igjen er pliktig til å sende over innsamlet data til kommisjonen. 

Krav til rapportering av utslipp i offentlige anbud

Helt tilbake til 2018 satte Bymiljøetaten krav til at alle nye anskaffelser skulle være fossilfrie med mål om å oppnå fremtidige utslippsfrie anlegg. I forbindelse med dette ber etaten om månedlige miljørapporteringer fra entreprenørene over maskintype, euroklassifisering, drivstofforbruk og CO2-utslipp.

 

 

Hvordan rammer dette byggebransjen?

Et register og krav om dokumentasjon av utslipp innebærer at mange bedrifter vil bruke et betydelig antall flere timer på papirarbeid. Bygg- og anleggsnæringen er allerede berørt da offentlig sektor vil være den største driveren for rapportering av utslipp, og flere kommuner har allerede dette som krav i sine anbud og anskaffelser. 

Kommune-Norge har satt i gang krav om å minimere utslipp på sine prosjekter og pålegger med dette samtlige underleverandører å rapporten inn utslipp under kommunens prosjekter. Med andre ord vil selskaper med gode rapportrutiner stille sterkere i et eventuelt anbud.

En gladnyhet oppi det hele er at ABAX allerede er klare med en splitter ny miljørapport, utviklet for å gjøre hverdagen din enklere. 

Hvilke funksjoner er på plass i EQ miljørapporten?

I den nye ABAX Miljørapport kan du enkelt legge til og analysere alle dine maskiner uavhengig av leverandør. Så lenge maskinen har sporingsenhet fra fabrikk og er koblet opp via ABAX Smart Connect vil alle nødvendige datapunkter hentes etter ISO-standarden, 15143-3 (AEMP 2.0). 

Navn på maskinene vil automatisk være navnet eller merket vi henter ut fra fabrikant, men ved å legge inn interne navn på maskinene vil du enklere kunne skille og analysere hvorvidt gravemaskin 1 forurenser mer enn maskin 2, og hvorvidt forbruk av drivstoff er skjevfordelt.

Maskiner med ABAX-hardware vil kunne benytte bruksloggen der gjennomsnittlig drivstofforbruk blant maskinene blir brukt til kalkulasjon av utslipp, som også vil dukke opp i den nye miljørapporten. På denne måten får du en fullstendig miljørapport som dekker samtlige utslipp i flåten, uavhengig av maskintype og hvilken telematikk du måtte bruke.

Full oversikt med følgende parametere:

  • DEPARTMENT

  • NAME

  • MAKE

  • MODEL

  • OPERATING HOURS 

  • FUEL USED

  • AVERAGE FUEL USED

  • CO2 EMMISSION

 

Allerede kunde?

Kom i gang med ABAX Smart Connect

Kom i gang