ABAX

Ny miljørapport gør dig klar til fremtidens krav

Kravene til miljørapportering er stigende, og ifølge EU's handlingsplan vil kravene til dokumentation af udledninger stige som et af midlerne til at nå målet om at reducere drivhusgasudledningen med 40 %. Vi er allerede klar til at hjælpe dig med rapporteringen ved hjælp af vores splinternye miljørapport.

Marie Lislott
Ny miljørapport gør dig klar til fremtidens krav

Ifølge Paris-aftalen skal EU-landene reducere de nuværende drivhusgasudledninger med 40 % inden 2030. I år kommer de første forordninger, der er knyttet til det nye EU-rammeværk, og først på tidslinjen for EU's handlingsplan er taksonomiforordningen. Men hvor skal du starte som virksomhedsejer? Vi hjælper dig med at komme i gang med gode rutiner, FØR kravet kommer.

Krav til miljørapporten

Den europæiske grønne pagt er møntet på virksomheder med over 500 ansatte, der søger finansiering. Forordningen blev indført for at indsamle oplysninger om udledninger, reducere grønvaskning og gøre information tilgængelig for offentligheden på en forståelig måde.

Men hvad gælder for Danmark?

Alle EU-medlemsstater er forpligtede til at rapportere udledninger og følge taksonomien, og EU-landene er forpligtede til at rapportere udledninger til lokale myndighederne. Men også EØS-lande som Danmark vil begynde med denne praksis.

Danmark deltager i en ekspertgruppe (PRTR) og underskrev i 2003 en protokol udarbejdet i henhold til Århus-konventionen om oprettelse af et udledningsregister. Registeret forpligter en række virksomheder til at indberette udledninger til myndighederne i det pågældende land, som igen er forpligtet til at sende de indsamlede data til Kommissionen.  

Krav til indberetning af emissioner i offentlige udbud.

Tilbage i 2018 haver det blitt stillet krav om, at alle nye erhvervelser skal være fri for fossiler med det formål at opnå fremtidige udledningsfrie anlæg. I den forbindelse anmoder etaten entreprenører om månedlige miljørapporter om maskintype, euro-klassificering, brændstofforbrug og CO2-udledning.

 

 

Hvordan påvirker dette byggebranchen?

Et register og krav om dokumentation af udledninger indebærer, at mange virksomheder vil bruge et betydeligt antal flere timer på papirarbejde. Bygge- og anlægsbranchen er allerede berørt, da den offentlige sektor vil være den vigtigste drivkraft bag rapportering af udledninger, og flere kommuner har allerede medtaget dette som et krav i deres udbud og anskaffelser.

Hvilke funktioner findes i EQ-miljørapporten? 

I den nye ABAX-miljørapport kan du nemt tilføje og analysere alle dine maskiner uafhængigt af leverandør. Såfremt maskinen er forsynet med en sporingsenhed fra fabrikken og er opkoblet via ABAX Smart Connect, hentes alle nødvendige datapunkter i henhold til ISO-standarden 15143-3 (AEMP 2.0). 


Navnet på maskinerne vil automatisk være det navn eller mærke vi henter fra fabrikanten, men ved at indtaste et internt navn på maskinerne, kan du nemmere skelne mellem maskinerne og analysere, om gravemaskine 1 forurener mere end maskine 2, og om der er tale om skævdeling af brændstofforbruget.


Maskiner med ABAX-hardware kan benytte brugsloggen, hvor maskinernes gennemsnitlige brændstofforbrug bruges til beregning af udledningen, som også vil blive vist i den nye miljørapport. Således får du en fuldstændig miljørapport, der dækker samtlige udledninger af flåden, uafhængigt af maskintype og hvilken telematik du måtte bruge.

Allerede kunde?

Kom i gang med ABAX Smart Connect.

Kom igang