ABAX

Fra kjøretøyansvarlig til Fleet Manager

Hvordan ser hverdagen ut for en flåtesjef – også kjent som Fleet Manager? Og hvordan påvirker digitaliseringen mulighetene for å gjøre en god jobb? Vi reiser tilbake i tid og går gjennom hvordan rollen og arbeidsoppgavene har endret seg i takt med teknologiutviklingen.

Camilla Runnerstrøm Laumatia

Det finnes flere tydelige kjennetegn på den digitaliserte tiden vi lever i, som at prosesser og metoder endres, samt at yrker og arbeidsoppgaver får nytt innhold og nye navn.

På 1990-tallet og et stykke inn i dette århundret, kunne man konkludere med at kontoret tilhørte en kjøretøyansvarlig bare ved å se og lytte. Rasling fra papirbaserte skjemaer. Permer sprengfulle med fysiske registre. Stadige telefonsamtaler til sjåfører og verksteder.

Det ville kreve en digital revolusjon for å forandre alt dette.

I dag tar en Fleet Manager beslutninger i sanntid og gjør operative og strategiske vurderinger av fremtiden. GPS- og telematikkløsninger – det som i mange sammenhenger kanskje for ofte omtales som «ny teknologi» – gir organisasjoner og bedrifter helt nye muligheter til å håndtere sine kjøretøyflåter. Viktige behov, som vedlikehold og service av kjøretøy, kan forutses lenge i forveien, og beslutningsprosessene er datadrevne.

Det er en grunnleggende endring, hvor gevinstene kan måles i både tid og penger samt miljøfordeler og arbeidsmiljø: Økt effektivitet og reduserte kostnader, mindre utslipp og forbedret sikkerhet.

Hur ser flåtesjefens hverdag ut?

En Fleet Manager jobber hele tiden med å overvåke, analysere og optimalisere kjøretøyflåtens prestasjoner. Kjøreatferd. Drivstofforbruk. Hvordan kjøretøyene brukes. Å venne seg til nye verktøy og hjelpemidler, som sporingsløsninger for kjøretøy, går raskt.

Teknologi som forenkler arbeidet og forbedrer resultatet, oppleves som enkel å ta i bruk for dyktige yrkesfolk med ambisjoner – eller for kommersielle aktører med fokus på bunnlinjen.

For å fullt ut å forstå verdien av de teknologiske fremskrittene som har skjedd de siste tiårene, trenger vi bare å se bakover.

Før den digitale revolusjonen ble den som var ansvarlig for en kjøretøyflåte, kort og godt kalt kjøretøyansvarlig. Tittelen Fleet Manager eksisterte ikke. På overflaten ligner oppdragene hverandre. Holde budsjetter. Sikre driften. Holde oversikt over behovene til både sjåfører og kjøretøy.

Men der stopper også likhetene.

En kjøretøyansvarlig hadde en utpreget operativ rolle, med fokus på daglig drift, manuelle prosesser og direkte overvåking av vedlikehold og reparasjoner. Fleet Managerens arbeid vektlegger mer langsiktig planlegging, kostnadskontroll og bruk av avanserte systemer for å optimalisere kjøretøyflåtens prestasjoner.

De tekniske verktøyene og forutsetningene som i dag automatiserer håndteringen av kjøretøy, har faset ut mange tidkrevende og arbeidsintensive prosesser. Gjort dem utdaterte. I så stor grad at en yrkestittel må begraves mens en annen tok dens plass. Dog uten stor dramatikk. For om det er noe som kjennetegner den tiden vi lever i, den digitale tidsalderen, så er det at prosesser og metoder endres og at arbeidsoppgaver får nye navn.

Hvem tjener på teknologiutviklingen?

Ordet økonomi betyr husholdning – og beskrives som evnen til å planlegge bruken av penger, varer eller andre ressurser. Viktig kunnskap for mennesker som vil leve gode liv, bedrifter som vil vokse, og samfunn med mål om å utvikles og blomstre.

For Fleet Manageren er økonomi også et viktig ord. Som følger ham eller henne i nesten alle deler av oppdraget. Men det handler ikke utelukkende om penger, om kostnadskontroll og å holde budsjett. Flere deler og perspektiver må inkluderes. Det absolutt viktigste: bærekraft.

Ingen blir overrasket over at klimaet og jorden trenger vår omsorg. Det er allmenn kunnskap. Spørsmålet handler mer om hvordan vi gjør det, enn om vi skal gjøre det. Kjøretøy som drives på fossile brensler påvirker klimaet negativt. Men her kan teknologiutviklingen igjen spille rollen som muliggjører. Og flåtesjefen er sentral for at det som er mulig også skal bli virkelig.

Vi reiser tilbake i tid igjen og legger problemet i fanget på en kjøretøyansvarlig. Hvilke tekniske muligheter fantes tilgjengelige for å begrense klimapåvirkningen? Færre enn i dag. Noen som var dyktige i jobben sin, for eksempel flinke til å organisere og planlegge ruter og hvordan kjøretøyene ble brukt, kunne riktignok påvirke drivstofforbruket. Til et minimum. Men det krevde et våkent hode, år med erfaring og en blyant med en veldig skarp spiss for å fullføre det prosjektet.

Fleet Manageren derimot, har til rådighet kjøretøyflåter som i økende grad elektrifiseres. Og et bredt repertoar av løsninger, tekniske finesser og praktiske systemer på sin side. Som tilkoblede kjøretøy og elektroniske kjørebøker med automatisert rapporteringsfunksjon. Det som ikke alltid gikk å beskytte i går, er derfor mulig å redde i dag. Og her er alle vinnere. Mennesker, bedrifter og samfunnet.

Vekst og økt fortjeneste

Teknologiske innovasjoner gir bedrifter og organisasjoner mulighet til å velge effektive prosesser og kostnadskontroll. Dermed er vekst og økt fortjeneste også delvis et eget valg.

Å investere i teknologi og løsninger som sparer tid og penger, skaper fordeler det går an å ta på. Ressurser som tidligere ble brukt på manuelle prosesser i kjøretøyhåndteringen, kan gjøre mye nytte i arbeidet med å for eksempel utvikle produkter og tjenester med enda høyere kvalitet, gi rask, trygg og presis service samt skreddersy kundetilbud. Det forandrer rett og slett forutsetningene.

For Fleet Manageren som vil gjøre en god jobb – og for bedrifter som vil tiltrekke seg nye kunder og skape verdier over tid.

Om ABAX

ABAX Fleet-løsninger hjelper flåtesjefer over hele Nord-Europa med å effektivisere sin arbeidshverdag. Kontakt oss gjerne, så forteller vi mer.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?