ABAX

Mobilitetsdata sparar pengar – minskar fordonsparkens kostnader

Uppkopplade fordonsdata stöttar din fordonspark på ett viktigt sätt – genom att sänka driftkostnaderna. Men hur? Med hjälp av mobilitetsdata har du möjlighet att minska bränsleförbrukningen, spara in på underhållskostnaderna samt förbättra produktiviteten genom optimal prestanda.

Marie Lislott
Mobilitetsdata är guld värd – sänk fordonsparkens administrativa kostnader

Allt börjar bakom ratten

Sämre beteende i trafiken leder inte bara till en ökad olycksrisk, det bidrar också till ökade kostnader. Aggressiv körning betyder hög hastighet, höga varvtal och snabba accelerationer, vilket ökar bränsleförbrukningen och andra utgifter – samtidigt som det påverkar motorns livslängd.

Det är inte heller förvånande att mindre bra förare orsakar fler trafikolyckor, och om man betänker att kostnaderna i samband en olycka kan vara upp till 36 gånger högre än kostnaderna för en vanlig reparation – så är körstilen den enskilda faktor som påverkar ekonomin i fordonsflottan.

Spårning av körbeteende

Olyckor, trafikförseelser och liknande beteende i trafiken kan också leda till ökade driftkostnader. Fortkörningar, samt kraftiga accelerationer och inbromsningar ökar slitaget på motorn, vilket ökar behovet av och kostnaderna för service och underhåll. ABAX körbeteende använder komplexa algoritmer för att skapa ett förarbetyg mellan 0–100, vilket ger både förare och ägaren av fordonsflottan en möjlighet att granska och identifiera områden som kräver förbättring.

ABAX mobilitetsdata utlöser automatiska varningar för händelser såsom fortkörningar på livekartan, så att du kan vidta åtgärder omedelbart. Förarnas beteenderapporter kommer att vara en bra grund för att coacha och leda anställda. Genom att introducera en förarpolicy i företaget, så kan du kommunicera ledningens förväntningar på förarnas uppförande i trafiken till alla förare, och förhoppningsvis nå stora besparingar till följd av färre olyckor och onödiga kostnader.

Färre olyckor och skador leder till mindre kostnader

Aggressiv körning och fortkörningar är ensam orsak till 29 procent av alla dödsolyckor under 2020 enligt NHTSA i USA.  Organisationen har identifierat flera orsaker till att trafiken har blivit mer aggressiv: tät trafik, förseningar, anonymitet och bristande respekt för trafikreglerna. Fortkörningar kan vara katastrofalt, både för säkerheten och för budgeten.

En genomsnittlig ökning av hastigheten med 1km/h resulterar i 3 procent högre risk för kollision med personskada, och till en ökad risk för kollisioner med dödlig utgång med 4-5 procent.

WHO

Spara bränsle med datadriven bränsleadministration

Data är guld värt när det handlar om att minska bränslekostnaderna i samband med förarbeteende. Förarens påverkan på bränsleeffektiviteten kan vara så hög som 20 procent – enligt data insamlad i ABAX kundbas. Kraftiga accelerationer, tomgångskörning, ojämn hastighet och hårda inbromsningar är dåliga vanor som kan förbättras genom körträning och/eller utbildning. Genom att spåra körbeteendet kan fordonsflottans administrativa system identifiera nyckelområden som ökar bränslekostnaderna och leder till minskad effektivitet, exempelvis:

Motverka tomgångskörning

En minskning av tomgångskörning leder inte bara till mindre slöseri med bränsle, utan det kommer också att ha en positiv effekt på kostnaderna och koldioxidutsläppen, samtidigt som det minskar slitaget på motorn. Genom att ansluta alla fordon kan data och tomgångsrapporter bidra till att avhjälpa tomgångstid och ändra gamla ovanor.

Sänk hastigheten 

Högre hastighet betyder ökad förbrukning, men hårda inbromsningar påverkar också bränsleförbrukningen. Förare som accelererar och bromsar hårdare förbrukar mer bränsle än förare som har en mjukare körstil. Fordonsdata kan användas för att lära medarbetarna att bli bättre och säkrare bilförare.

Underhåll av fordon så att de är i gott skicka

Motorer som servas regelbundet och på rätt sätt förbrukar i regel mindre bränsle. Användningen av mobilitetsdata bidrar till att behålla fordonens allmänna ”hälsa” och samtidigt kunna hålla ett öga på eventuella problem som håller på att uppstå. Ett snabbt och effektivt exempel på förebyggande underhåll kan vara däcktryckskontroller en gång i veckan.

Ett lågt däcktryck kan öka bränsleförbrukningen med upp till 15 procent. 

autotrader.co.za

Minska de eldrivna fordonens energiförbrukning

Kostnaderna för laddning ökar i samma takt som antalet elfordon. Genom att kombinera data för elfordon med maskininlärning och AI, kan vi omvandla data till rapporter för beslutsunderlag. Mobilitetsdata från elfordonen hjälper oss att dokumentera förarnas beteende i trafiken, trafikmönster, rutter, och hjälper föraren att planera perfekt timing och plats för att ladda fordonet.

Om du ansluter fordonen får du bättre rutter och kan utarbeta bättre laddningsmönster vilket minskar räckviddsoron och ökar effektiviteten. För att optimera ROI krävs kunskap om mobiliteten för att hitta de bästa platserna med laddstationer. 

Förebyggande underhåll

Att bibehålla en ”sund” fordonsflotta är en mycket kostnadseffektiv metod. Proaktivt, förebyggande underhåll är ett mycket effektivt sätt att undvika oväntade driftavbrott och att förlänga fordonens livslängd, vilket ger möjlighet att minska kostnaderna för fordonsflottan, i synnerhet oväntade sådana.

En plan för förebyggande underhåll och ett schema säkerställer att tillgångarna är i gott skick genom att hålla koll på regelbunden service, oljebyten samt byten av delar. Din fordonsdata kan hjälpa dig att planera för framtiden tack vare aktuella data inklusive körsträckor, tid till nästa inspektion med mera. Bättre underhåll leder till färre och kortare driftavbrott, det förbättrar bränsleeffektiviteten, minskar övertiden till följd av oväntade haverier och reparationer, med mera.

Men det går naturligtvis inte att förebygga alla haverier och allt oplanerat underhåll. Varje gång ett fordon går sönder är det onödiga utgifter, i synnerhet om det inträffar ute i trafiken. Med inbäddade fordonsdata kan de administrativa systemen i fordonet övervaka varningar i realtid för att identifiera mindre problem innan de blir mer omfattande vilket förebygger kostsamma, brådskande reparationer.

Ett effektivt underhåll av fordonsflottan har en positiv påverkan på värdeminskningen, vilken står för inte mindre än 40 procent av fordonets totala driftkostnad..

Sänk kostnaderna för försäkring genom att förbättra förarnas beteende i trafiken

ABAX har börjat etablera en användarbaserad försäkringsmodell genom sitt samarbete och partnerskap med Zego i UK och Tryg i Norge. Den sänkta försäkringspremien baseras inte bara på den faktiska körsträckan, den påverkas också av förarnas beteende i trafiken. Skickliga och säkra förare belönas därför med en sänkt försäkringspremie.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?

Källor:
https://www.nhtsa.gov/risky-driving/speeding

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

https://www.autotrader.co.za/cars/news-and-advice/car-ownership/can-incorrect-tyre-pressures-decrease-fuel-efficiency/3993