ABAX

Ochrona danych

Dane są najważniejszym zasobem ABAX, a ich ochrona jest naszym głównym priorytetem. Poniżej omówiono sposób, w jaki przetwarzamy dane klientów i jak zapewniamy ich trwałą ochronę.

OCHRONA DANYCH

ABAX przetwarza dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i wskazaniami klienta. Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy danych osobowych wykraczających poza to, co jest konieczne do wykonywania naszych zadań jako administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane. Nasz inspektor ds. ochrony danych może odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące tego, jak chronimy dane osobowe.

PROCEDURY PRZETWARZANIA DANYCH

Używamy ręcznych i automatycznych systemów do usuwania wszystkich niepotrzebnych danych i zapewnienia anonimowości danych. Nasze procedury bezpieczeństwa, systemy kontroli dostępu i narzędzia chronią Twoje dane przez cały czas

PRYWATNOŚĆ W FAZIE PROJEKTOWANIA

Nasza usługa opiera się na zasadach prywatności w fazie projektowania i prywatności chronionej domyślnie. Dane są chronione bez konieczności ingerencji ze strony użytkownika. Użytkownicy naszego serwisu nie powinni musieć nic robić, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych; dane powinny być domyślnie zabezpieczone.

Ochrona danych w ABAX