ABAX

Zrównoważony rozwój: zasadnicza odpowiedzialność

Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwalają osiągnąć więcej przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów.

Zrównoważony rozwój to nasza zasadnicza odpowiedzialność wobec pracowników, klientów, planety i przyszłych pokoleń.

Klimat

Nasze dotychczasowe postępy prezentują się następująco:

W 2020 roku firma ABAX obliczyła i zrównoważyła swoje emisje powstałe w wyniku działalności operacyjnej.

Do 2021 r. zajmowaliśmy się emisjami, których nie posiadaliśmy ani nie kontrolowaliśmy, ale na które mieliśmy wpływ poprzez nasz łańcuch wartości.

Od 2022 r. mierzymy emisje z zakresu 1, 2 i 3, mając za cel ciągłą redukcję i kompensację pozostałych emisji.

Kompensujemy emisje naszej firmy poprzez projekty węglowe z certyfikatem PAS 2060, które są weryfikowane przez Gold Standard lub Verra.

Aby zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska, uruchomiliśmy program ABAX Re:Use, który wdrożyliśmy w 2020 roku. Re:Use pozwala zaoszczędzić znaczne ilości CO2 każdego roku dzięki ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi sprzętu ABAX. Dostosowując nasze procesy tak, aby były bardziej zamknięte w obiegu zamkniętym, obserwujemy znaczące, potencjalne redukcje emisji w łańcuchu dostaw. Śledź nasze postępy w naszym rocznym Raporcie zrównoważonego rozwoju.

Zielony łańcuch dostaw

Mierzymy i zarządzamy naszymi emisjami CO2 w ramach udoskonalonego łańcucha dostaw.

ABAX podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym bezpośrednio poprzez swoją podstawową działalność. Technologia telematyczna odgrywa kluczową rolę w zmniejszaniu wpływu, jaki zasoby sektora budowlanego, transportowego, pocztowego i komunalnego lub związanego z usługami użyteczności publicznej mogą wywierać na środowisko. W jaki sposób? Poprzez połączenie pojazdów, sprzętu i narzędzi z platformą ABAX IoT można natychmiast mierzyć i zarządzać tymi zasobami w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony.

ABAX mierzy emisje CO2 w całym łańcuchu wartości. Dotyczy to emisji pochodzących z przedsiębiorstwa i produktów, dzięki czemu możemy zająć się redukcją emisji na bardziej szczegółowym poziomie. Zarządzanie i kompensowanie pozostałych emisji jest ważną częścią naszego wkładu w zrównoważony rozwój i obejmuje między innymi program zachęcający do ekologicznych dojazdów do pracy oraz inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw.

Zaangażowanie społeczności

Angażujemy nasze lokalne społeczności w działania na rzecz klimatu.

Nasi pracownicy w Wielkiej Brytanii i Europie regularnie biorą udział w inicjatywach mających na celu ochronę środowiska w ich lokalnych społecznościach, podczas gdy ABAX stara się wspierać zakrojone na szeroką skalę, globalne programy środowiskowe.

Ponowne zalesianie – łącznie wyhodowaliśmy 200 200 drzew we współpracy z WeForest. Ten projekt ponownego zalesiania został zainicjowany w Malawi i pozytywnie wpływa na sytuację społeczności zamieszkujących okolice lasu gór Mlandżi, gdzie posadzono drzewa.

Oczyszczanie oceanów – zanieczyszczenie plastikiem, we wszystkich jego formach, wpływa na zmiany klimatyczne i ma negatywne konsekwencje dla wszystkich obszarów środowiska. Dlatego ABAX Driving Behaviour jest ważnym narzędziem dla naszych klientów, ponieważ ogranicza zużycie opon i zanieczyszczenie mikroplastikiem.

Każdego roku nasi pracownicy angażują się w sprzątanie portów, plaż i dróg wodnych oraz w podnoszenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska w naszych społecznościach.

Usuwanie plastiku ze środowiska – we współpracy z Empower, Trash Mongers i Ecodrop udało nam się usunąć ze składowisk odpadów 1 000 000 plastikowych butelek. Butelki poddane recyklingowi są następnie sprzedawane na otwartym rynku, co zwiększa dostępność tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jako surowca do produkcji i przyczynia się do dalszego rozwoju zgodnych z prawem działalności recyklingowych w odległych lokalizacjach.

Równe szanse dla wszystkich

Planeta ABAX to swoisty mikroklimat, o który dbamy podobnie jak o planetę Ziemię.

Wierzymy, że sukces całej firmy zależy od sukcesu każdej z jej części.

Siedziba ABAX w norweskim Larvik została zbudowana przez lokalną firmę budowlaną Helge Klyve specjalnie z myślą o niższej emisji. Około 90% materiałów pochodzi z recyklingu ze starego młyna, który niegdyś znajdował się w tym miejscu. System ogrzewania i chłodzenia oparty jest na energii odnawialnej z wysokim stopniem odzysku ciepła.

Nasze biura w całej Europie zostały zaprojektowane z myślą o rozwoju osobistym i samorealizacji, z wykorzystaniem kolorów, światła i kreatywnych przestrzeni dla zapewnienia optymalnego komfortu pracownikom. Dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć wysoki poziom zadowolenia pracowników. Przeprowadzamy rutynowe analizy w tym zakresie, a najnowsza ankieta wskazała na zadowolenie i zaangażowanie pracowników na poziomie 84%.