Blog

Managerowie floty stanęli oto przed gotowym planem, zaproponowano im konkretny produkt i jednocześnie przedstawiono całościową ofertą w postaci pakietu IoT.
To ABAX Access, który stanowi wspólny mianownik (plan + produkt + pakiet) wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem flotą. Na ten złożony proces składają się przecież między innymi: eksploatacja samochodów, przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, optymalizacja kosztów, rynek ubezpieczeń, wreszcie sam zakup pojazdów. Trzeba mieć flotę pod kontrolą. Warto przy tym polegać na wiarygodnej i aktualnej analizie. Okazało się, że można do sprawy podejść globalnie, dostosowując ofertę lokalnie.
 

  • Kontrola maszyn
  • Monitoring zasobów
  • Monitoring pojazdów
  • Zarządzanie flotą