ABAX

Guide

Skatteguide - Firmabil, yrkesbil og privatbil 2024

Vi har samlet alle skatteregler for firmabiler, yrkesbiler og privatbiler i 2024 i en enkel guide. Utforsk årets skattesatser, beregninger for beskatning, skatteregler og alle gjeldende forskrifter.

Last ned guiden gratis og les alt du trenger å vite om skatteregler for dine kjøretøy.

Last ned guiden

Jeg forstår at mitt samtykke kan trekkes når jeg måtte ønske. Ved innsending av skjema, godtar du vår personvernpolicy.

Skatteguiden 2024

1. Biltyper

1.1. Yrkesbil

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer.

1.2. Firmabil

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilens pris som ny.

1.3. Privatbil

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne kan være både skattefri og skattepliktig avhengig av forholdene.

2. Yrkesbil

En yrkesbil er en bil man får stilt disponibelt fra arbeidsgiver uten at man nødvendigvis må beskatte av bruken. Arbeidsgiver slipper også moms ved innkjøp av biler som kun benyttes i arbeid. Det er kun når bilen faktisk benyttes privat at man må beskatte for bruken.

En yrkesbil skal i utgangpunktet ikke benyttes privat. Dersom yrkesbilen benyttes privat skal man beskatte av bruken, enten per kjørte kilometer eller beskatte bilen som firmabil.

Med de nye regelendringene som trådte i kraft fra 1. januar 2016, kan man nå velge å beskatte per kjørte kilometer med en yrkesbil som har et tjenstlig behov eller få en vesentlig lavere firmabilbeskatning dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • Varebil klasse 2

  • Varebil med kun én seterad

  • Plass til “statskassa” bak (140x90x105cm)

  • Lastebil under 7 501 kg

Har man ikke et tjenstlig behov for en slik bil, eller at bilen ikke oppfyller kriteriene, kan man ikke benytte bilen privat utover sporadisk privat bruk uten at det medfører full firmabilbeskatning. Man vil heller ikke få reduksjon på firmabilbeskatningen dersom kriteriene ikke er oppfylt.

3. Beskatningsmodellene

Dersom man er avhengig av en yrkesbil (som oppfyller ovennevnte kriterier) for å utføre sitt daglige arbeid, kan man velge mellom 2 modeller. Valg av modell må tas for hele regnskapsåret:

Modell 1: full beskatning av firmabil (med reduksjon)

Modell 2: beskatte for faktisk privat bruk

Fyll ut skjemaet ovenfor for å laste ned din kopi av skatteguiden og fortsett å les mer om skatteregler tilknyttet de forskjellige biltypene nå!

ABAX Nyheter – Abonnér på vårt nyhetsbrev