ABAX

Hva er GPS tracking av eiendeler, og hvorfor trenger du det?

Det kan fort bli dyrt å ikke ha full oversikt over virksomheten din. Med så mange muligheter for å øke effektiviteten, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hva som passer for deg. En god løsningen for å redusere tyverier, øke kunde- og medarbeidertilfredsheten samt styrke virksomhetens driftseffektivitet er sporing av eiendeler.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Mobilititet data är här

Hvordan kan jeg dra nytte av sporing av eiendeler?

Med sporing av eiendeler kan virksomheten din drive mer effektivt, redusere kostnadene og maksimere levetiden til verdifulle eiendeler.

 • Sporing av kjøretøy: Administrer bilparken med posisjonssporing i sanntid, oppfølging av sjåføratferd, analyse av drivstofforbruk og grensevarsler. Mandal Bygg Parkes opplevde både bedre bilhold og billigere forsikring ved hjelp av data fra bedriftens kjøretøy, du kan lese hele saken her

 • Sporing av verktøy: Bransjer med spesialiserte og kostbare verktøy, som Park & Anlegg, drar nytte av programvare for sporing av eiendeler for å forhindre tyveri eller tap.

 • Lagerbeholdning/lagerstyring: Eliminer manuelle lageropptellinger med automatisert lagersporing og frigjør ressurser til bedre kundeservice.

 • Monitorering av sanntidsdata: Proaktiv vedlikeholdsplanlegging forlenger levetiden til verdifulle eiendeler og reduserer kostbare utskiftninger.

 • Optimalisering av effektiviteten: Software for sporing av eiendeler gir omfattende innsikt i ulike aspekter av virksomheten, fra sjåføratferd til ruteanalyse, noe som gjør det mulig å ta veloverveide beslutninger som forbedrer den generelle effektiviteten.

 • Større oversikt over flåten førte til økt produktivitet for Ramirent. Med ansatte som utførte flere jobber i løpet av dagen, trengte de et system som ga dem full oversikt over alle disse jobbene mens de pågikk, slik at de kunne utnytte tiden best mulig.    

 • Risikoreduksjon: Nøyaktige lokaliseringsdata minimerer risikoen for tyveri, både eksternt og internt. Monitorering av sjåførenes atferd skaper et tryggere arbeidsmiljø.

Sporing av eiendeler - Hardware

Hardware spiller en viktig rolle i sporing av eiendeler, men la oss se nærmere på ulike teknologier for sporing av eiendeler og deres fordeler og ulemper:

GPS

GPS-sporingsprogramvare (Global Positioning Systems) tilbyr posisjonerings- og navigasjonstjenester med minst 24 operative satellitter over hele verden. GPS-flåtesporing fungerer ved at en installert enhet kobler seg på tilgjengelige satellitter som går i bane rundt jorden. Når posisjonen er triangulert, overføres den via en datatilkobling til et flåtestyringssystem i sanntid.

Fordeler: 

 • Det fine med GPS er at den er universell, mao du mister ikke oversikten over hvor utstyret ditt befinner seg. De kan bevege seg hundrevis av kilometer og likevel være sporbare. 

 • Du trenger ikke internett for å bruke GPS, ettersom den fungerer isolert. Det betyr at eiendelene dine vil fortsette å bli overvåket selv om internett er nede.

 • Den egner seg ypperlig til å kartlegge sjåførenes atferd. Du kan få fjerntilgang til posisjonsinformasjon sammen med hastighet, tomgangskjøring og andre tilknyttede aspekter, som drivstofforbruk, karbonutslipp, sikkerhet og overholdelse av lover og regler.

Ulemper: 

 • Det har vært usikkerhet knyttet til nøyaktigheten. Problemene oppstår når store hindringer som bygninger, skyskrapere og vegger blokkerer signalene til satellittene. Hvis enheten befinner seg på et sted uten tilkobling, kan det hende at data ikke sendes tilbake til brukeren om hvor den befinner seg.

 • GSP ble utviklet av USA for militære formål, og de kan begrense bruken til hvem de vil. For øyeblikket er det gratis for alle, men denne kontrollmuligheten kan føre til at de tar betalt senere. 

Bluetooth/ Blåtann

Bluetooth-teknologi gjør det mulig for enheter å kommunisere med hverandre uten fysisk tilkobling med kabler eller ledninger. Den baserer seg på radiofrekvenser med kort rekkevidde, slik at alle tilkoblede enheter kan kommunisere så lenge de er innenfor rekkevidde. Signalsendere samler ikke inn data, men de sender ut et 128-biters unikt identifikasjonsnummer slik at en mobil enhet vet når en signalenhet er i nærheten. 

Fordeler:  

 • Du kan bygge ditt eget personlige nettverk med flere enheter. Det er minimalt med forstyrrelser, noe som betyr at det er lite eller ingen nedetid.

 • De er energieffektive siden de har lavt strømforbruk, noe som gir dem lang standby-tid.

 • Det er kostnadseffektivt ettersom Bluetooth brukes på mange mobile enheter. De er populære, så det er billig å produsere dem.

Ulemper:  

 • Bluetooth er begrenset av overføringsavstanden, og denne kan i stor grad påvirkes av hindringer som bygninger, anlegg osv.

 • Det er mulig å lokalisere eiendelene fra alle tilkoblede enheter med Bluetooth-aktivering.

RFID 

RFID står for Radio Frequency Identification (radiofrekvensidentifikasjon) og er en form for trådløs kommunikasjon på samme måte som Bluetooth. En RFID-leser er en nettverkstilkoblet enhet som kan være bærbar eller fastmontert. Teknologien ble først populær på begynnelsen av 2000-tallet da Walmart begynte å bruke den for å øke nøyaktigheten i lagerbeholdningen.   

Fordeler: 

 • For å opptre i henhold til skattereglene er det viktig at hver tur som kjøres er tilknyttet en fører, dette kan RFID hjelpe deg med.

 • Bedre oversikt over lagerbeholdningen fører til bedre styring av utstyr med høy nisjeverdi, og du minsker tap.

 • Data registreres automatisk, slik at det er mindre risiko for feil.

Ulemper: 

 • Kostnader. RFID kan være kostbart, ettersom det krever at man kjøper spesifikke lesere. Ettersom telefoner ikke kan brukes til å lese RFID-brikker, kan de heller ikke brukes som backup.

 • De kan hackes for å produsere klonede tagger, noe som er et sikkerhetsproblem.

Software for sporing av eiendeler

Nå har vi tatt for oss hardwaresiden av sporing av eiendeler, la oss ta for oss softwaresiden. Software for sporing av eiendeler knytter sammen all maskinvaren og alle eiendelene dine. Enten du bruker RFID-brikker, Bluetooth eller GPS, kobler programvare for sporing av eiendeler sammen alle eiendelene dine og rapporterer alle data til én sentralisert programvare.

Formålet med sporing av eiendeler er å maksimere virksomhetens effektivitet - minimere kostnader ved å redusere trusler og risikoer, savnet utstyr og fremme bærekraftig bruk. Administrasjonskostnadene er som regel lave, og du får tilgang til data i sanntid.  

Eksempler på hvordan programvare for sporing av eiendeler kan brukes: 

Sporing av kjøretøy

Det er ikke enkelt å administrere en bilpark. Du har flere ansatte på ulike oppdrag, med forskjellige ruter og prosesser. Du må ha kontroll på hvor de er (posisjonen deres spores av maskinvaren for sporing av eiendeler), men du må også finne ut hvor godt de kjører og hva drivstofforbruket er. Du kan også bli varslet når et kjøretøy passerer en grense, kjører utenfor en sertifisert rute eller blir flyttet utenfor arbeidstiden. Volum Transport fikk en mer effektiv flåte ved hjelp av flåtestyring.    

Utstyrskontroll

Mange bedrifter i handelsnæringen har store lagre av svært nisjepreget og kostbart verktøy og maskineri. Dette krever behov for oversikt, samt hvis noe blir borte over natten slik Park & Anlegg fikk erfare kan utstyrskontroll spille en viktig rolle for å få det tilbake. 

Men la oss se på kompatibilitet - programvare for sporing av eiendeler er synonymt med maskinvare. De må tross alt fungere sammen for at du skal få en fullverdig sporingsopplevelse. Du kan som sagt overvåke alle slags eiendeler, men den eneste gangen programvare og maskinvare ikke passer sammen, er når ingen av dem er kompatible med hverandre.

Du trenger for eksempel programvare som kan rapportere alle dataene som maskinvaren samler inn. Hvis ikke, vil det være uoverensstemmelser i innsikten den leverer. 

ABAX-løsningene sørger for at alle eiendeler spores med maksimal synlighet og full transparens, slik at du kan styre virksomheten på en effektiv måte.

Oversikt over utstyr

Inventarliste er en nødvendig del av en virksomhet som leverer produkter eller tjenester. De sikrer at du er oppdatert og har full oversikt over hva som finnes og hva som ikke finnes.

Men ofte kan de oppleves som ressurskrevende, fordi det krever manuelt arbeid å gjennomføre dem regelmessig. Og dette er ofte uten konkrete eller målbare resultater.

Programvare for sporing av eiendeler kan bidra til å redusere disse administrative oppgavene ved å fjerne behovet for fysiske inventeringer. Systemet gjør jobben og leverer rapporter til deg umiddelbart. Automatiseringen betyr at du kan bruke mer tid på å levere utmerket kundeservice, og du får varsel hvis du glemmer noe igjen, du kan lese mer om det her.

Oversikt over bruk

For å yte best mulig service til kundene dine trenger du de beste verktøyene for å levere den kvalitetsjobben de forventer av deg. Med ressurssporing kan du overvåke når ressursene dine trenger vedlikehold, og du får informasjon i sanntid om hvordan de håndteres.

 • Forbered regnskapet for nye innkjøp på forhånd.

 • Forlenge levetiden på kostbare eiendeler

 • Reduser  behovet for hyppige innkjøp!

Med sporing av varebiler, kjøretøy og flåter kan du kartlegge sjåførenes atferd, kjøreruter og drivstofforbruk for å finne ut hvordan du best kan bli mer miljøvennlig. Du kan finne rapporter om dekkslitasje og finne ut hvem som trenger ekstra opplæring, og finne ut hvordan du kan redusere CO2-utslippene dine med spesialrapporter (SECR) som viser hvordan du påvirker miljøet.  

Identifisere områder der det er mulig å oppnå effektivisering.

Virksomhetens innvirkning er bare så stor som synligheten - hvis driften ikke er transparent, har du ingen kontroll over virksomhetens innvirkning på miljøet, de ansatte eller kundene.

Enten det dreier seg om tid, kostnader eller manuelle inngrep, gir programvare for sporing av eiendeler deg 360 graders kontroll over alle deler av virksomheten.    

Se hvilke kjøretøy som går på tomgang, generer timelister for å få bedre oversikt over de ansatte, kjør rapporter om ruter og sjåføratferd for å avdekke kjøring... Alle deler av programvaren for sporing av eiendeler genererer innsikt i andre deler av virksomheten. Sammenkoblet støtter sporing av eiendeler lønnsomheten i hele virksomheten!

Større oversikt over flåten førte til at Mayden Croft Ltd kunne forbedre produktiviteten. Med ansatte som gjør flere jobber i løpet av dagen, trengte de et system som ga dem full oversikt over alle disse jobbene mens de pågikk, slik at de kunne utnytte tiden best mulig.

Redusere risikoen

Større synlighet er ikke bare viktig for å effektivisere den daglige driften, men også hvis eiendelene dine blir stjålet. Når du har nøyaktig oversikt over hvor eiendelene dine befinner seg til enhver tid, er det enkelt å vite hvor tyvene tar dem med seg. Denne informasjonen kan raskt sendes til politiet og kan hjelpe deg med å få tilbake eiendelene dine.

Når det gjelder risiko på veien, kan du skape et tryggere miljø for de ansatte og øke trivselen deres. Ved å kartlegge sjåførenes atferd (kjøremønster og tomgangskjøring) og gi dem mer opplæring - dette kan redudere både ulykker og være positivt for miljøet

Sporing av eiendeler er i ferd med å bli en nødvendighet for bedrifter over hele landet som ønsker å forbedre produktiviteten, redusere risiko og overvåke driften.
ABAX Solutions kombinerer maskinvare og programvare for sporing av varebiler, kjøretøy, verktøy, anlegg og flåter, slik at du kan være trygg på at virksomheten din er effektiv, lønnsom og sikker.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?