ABAX

Bærekraft: Et grunnleggende ansvar

Vi jobber for å finne løsninger som gjør mer med færre ressurser.

Bærekraft er et grunnleggende ansvar vi har overfor våre ansatte, kunder, planeten og fremtidige generasjoner.

Klima

Så langt ser vår reise slik ut:

I 2020 beregnet og kompenserte ABAX for utslipp fra drift og forretningsreiser.

I 2021 tok vi tak i utslipp vi ikke eier eller kontrollerer, men som er en del av vår verdikjede.

Fra 2022 målte vi utslippene i scope 1, 2 og 3, med en ambisjon om å redusere utslippet, og kompensere for de gjenværende utslippene.

Klimakompensjonen vår kommer kun fra PAS 2060-sertifiserte karbonprosjekter, verifisert av Gold Standard eller Vera.

For å styrke bærekraftsarbeidet vårt i levernadørkjeden har vi begynt vår ABAX Re:Use-program, hvor vi renoverer og gjenbruker hardware. Etterhvert som vi tilpasser prosessene våre til å bli mer sirkulære ser vi betydelige reduksjoner i utslipp fra leverandørkjeden. Følg utviklingen vår i ABAX årlige bærekraftrapport.

Grønn forsyningskjede

Vi måler og håndterer våre CO2-utslipp i en strømlinjeformet forsyningskjede.

ABAX mobiliserer direkte rundt klimaendringer gjennom vår kjernevirksomhet. Telematikkteknologi spiller en nøkkelrolle i å forbedre innvirkningen som bygg og anlegg, transport, post og kommunale eller offentlige tjenester kan ha på miljøet. Hvordan? Ved å koble kjøretøy, utstyr og verktøy til ABAX IoT-plattformen, kan man umiddelbart måle og håndtere disse eiendelene mer ansvarlig og bærekraftig.

ABAX måler CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden. Dette gjør vi for både bedrifts- og produktutslipp, slik at vi kan takle reduksjon av utslipp på et detaljert nivå. Å håndtere og kompensere for gjenværende utslipp er en viktig del av vårt bidrag til bærekraft, og inkluderer blant annet et incentivprogram for miljøvennlig pendling og initiativer for bærekraft i forsyningskjeden.

Samfunn

Vi involverer våre lokalsamfunn i klimahandling.

Våre ansatte i Norge og hele Europa deltar jevnlig i initiativer designet for å bevare miljøet i deres lokalsamfunn, mens ABAX streber etter å støtte omfattende, globale miljøprogrammer.

Skogplanting: Totalt har vi dyrket 200.200 trær i samarbeid med WeForest. Dette skogplantingsprosjektet ble initiert i Malawi og påvirker positivt levekårene til samfunnene rundt Mount Mulanje-skogen hvor trærne ble dyrket.

Opprydding i havet: Plastforurensning, i alle dens former, påvirker klimaendringer og har negative konsekvenser for alle miljøer. Det er derfor ABAX Driving Behaviour er et viktig verktøy for våre kunder fordi det reduserer slitasje på dekk, og mikroplastforurensning.

Hvert år samles våre ansatte rundt dette problemet ved å rydde opp i havner, strender og vassdrag, og fremmer miljøbevissthet i våre samfunn.

Å fjerne plast fra miljøet: I samarbeid med Empower, Trash Mongers og Ecodrop, har vi unngått at 1.000.000 plastflasker har havnet på avfallsdeponier. De resirkulerte flaskene selges deretter på det åpne markedet, noe som øker tilgjengeligheten av resirkulert plast som råmateriale for produksjon.

Like muligheter for alle

ABAX er et mikroklima som vi tar vare på, akkurat som vi tar vare på planeten vår.

Vi tror at suksessen til helheten kommer fra suksessen til hver enkelt del. ABAXs hovedkontor i Larvik ble bygget av det lokale byggefirmaet Helge Klyve, spesielt med lavere utslipp i tankene. Omtrent 90% av materialene er resirkulert fra den gamle møllen som sto på stedet. Varme- og kjølesystemet er basert på fornybar energi med høy grad av varmegjenvinning og energistyring.

Våre kontorer i hele Europa er designet for personlig vekst, og inkorporerer farge, lys og kreative rom for optimal tilfredshet blant ansatte. Og vi streber virkelig etter å ha høye nivåer av ansattetilfredshet. Vi gjennomfører rutinemessige målinger av dette. Den seneste undersøkelsen viser at 84% av de ansatte er tilfreds og engasjerte.