ABAX

Nye skattesatser for firmabil fra 2023

Nytt år innebærer også nye satser. Skattefri bilgodtgjørelse forblir uendret, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker. Her kan du lese om hva som gjelder for deg med firmabil.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Nye skattesatser for firmabil fra 2023

Beregningen av fordel for firmabil øker

For biler som eies eller leases av arbeidsgiver øker summen som blir ansett som inntekt fra 1. januar. De nye satsene kan gi en høyere skattepliktig fordel i 2023. Fordelen med å ha firmabil gir en inntekt som er skattepliktig og som settes i prosent etter bilens verdi eller listepris som ny.

Skattesatser for fri bil - standardregel

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil er 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 338 800 og 20 prosent av overskytende listepris.

Prosentsatsen med 20 % av overskytende listepris forblir uendret.

For biler med nyprisverdi over 329 600 vil dette gi en økt lønnsinntekt for 2023. I 2022 var grensen for 30% på 329 600

Eldre biler og 40 000 km i næring

Fordelene for deg med eldre biler i flåten er mer gunstig. For biler som er 3 år eller eldre og hvor bruken (yrkeskjøringen) overstiger 40 000 (km) i løpet av et inntektsår, skal disse beskattes med 56,25% av bilens listepris som ny.

Regler for elbil

Fordelene for elbil hvor listeprisen ble satt til 80% av bilens listepris som ny er fjernet for 2023.

Oversikt over unntak fra standardregelen for fri bil

UnntakUtgangspukt for utregningen:Bil som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret75% av bilens listepris som ny

Dokumentert yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret

75% av bilens listepris som ny

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret

56,25% av bilens listepris som ny

Les mer om skatt på våre temasider

Les mer om årets satser på Skattetaten.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?