ABAX

Nye skattesatser for firmabil fra 2024

Nytt år innebærer også nye satser. Skattefri bilgodtgjørelse forblir uendret, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker. Her kan du lese om hva som gjelder for deg med firmabil.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Nye skattesatser for firmabil fra 2023

Beregningen av fordel for firmabil øker

For biler som eies eller leases av arbeidsgiver øker summen som blir ansett som inntekt fra 1. januar. De nye satsene kan gi en høyere skattepliktig fordel i 2024. Fordelen med å ha firmabil gir en inntekt som er skattepliktig og som settes i prosent etter bilens verdi eller listepris som ny.

Skattesatser for fri bil - standardregel

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil er 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 351.700 og 20% av overskytende listepris.

Prosentsatsen med 20% av overskytende listepris forblir uendret fra tidligere år.

Eldre biler og 40.000 km i næring

Fordelene for deg med eldre biler i flåten er mer gunstig. For biler som er 3 år eller eldre og hvor bruken (yrkeskjøringen) overstiger 40.000 (km) i løpet av et inntektsår, skal disse beskattes med 56,25% av bilens listepris som ny.

Regler for elbil

Fordelene for elbil hvor listeprisen ble satt til 80% av bilens listepris som ny ble fjernet fra og med inntektsåret 2023.

Oversikt over unntak fra standardregelen for fri bil

Unntak: Utgangspukt for utregningen (bilens verdi) reduseres i tre ulike tilfeller.

  1. Dersom bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, settes bilens verdi til 75% av listeprisen som ny.

  2. Dersom dokumentert yrkeskjøring overstiger 40.000 km i inntektsåret, settes bilens verdi til 75% av listeprisen som ny.

  3. Dersom begge de ovennvevnte unntakene oppfylles, settes bilens verdi til 56,25% av listeprisen som ny.

Les mer om skatt på våre temasider

Les mer om årets satser på Skattetaten.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?