ABAX

Økt verdiskaping fra en smart brikke: Norske varebiler bruker en uke mindre på veien enn for fem år siden

På fem år har den norske varebilen kuttet 42 timers kjøretid i året, mens kjørelengden er omtrent uendret. Tallene fremkommer i en ny analyse av data fra elektronisk kjørebok i 80.000 kjøretøy registrert hos ABAX.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
two men in car driving and talking on the phone

På fem år har den norske varebilen kuttet 42 timers kjøretid i året, mens kjørelengden er omtrent uendret. Tallene fremkommer i en ny analyse av data fra elektronisk kjørebok i 80.000 kjøretøy. 

Hver dag bruker håndverkere, anleggsarbeidere og servicemedarbeidere elektronisk kjørebok på vei til neste oppdrag. Elektronisk kjørebok er en intelligent og GPS-basert brikke (GPS tracker) som enkelt settes inn i firmabilen, og registrerer viktige data som kjøretid, fart og kjørelengde.

Nå har ABAX analysert 2023-tallene for alle de 80.000 firmabilene som kjører på norske veier med elektronisk kjørebok fra oss. Bilene har kjørt til sammen 1,3 milliarder kilometer. Dividert på jordens omkrets på 40.075 kilometer, innebærer det at bilene har kjørt 31.500 ganger rundt jordkloden.

Her er noen av funnene:

  • Hver bil ble kjørt i gjennomsnitt nesten 16.000 kilometer, omtrent samme tall som året før.

  • Sjåførene kjørte drøyt 1.000 turer i gjennomsnitt per bil, en nedgang i antall på 3 prosent fra 2022.

  • Gjennomsnittlig fart for alle turene var snaut 38 kilometer i timen, som var 4 prosent raskere enn året før.

  • Innenfor og utenfor arbeidstiden satt de ansatte i gjennomsnitt drøyt 330 timer bak rattet, en nedgang på 4 prosent fra foregående år.

  • Hvis de 13 timene per bil omsettes til økt tid ute hos kunde, betyr det at det ble produsert mer enn 1 million flere arbeidstimer i 2023.

  • På fem år fra 2018 til 2023 har antall timer bak rattet gått ned med i gjennomsnitt 42 timer per bil, som er mer enn en full arbeidsuke. Det utgjør en nedgang på 11 prosent, mens antall kilometer per bil er ned med bare 1 prosent.

CPO John Håkansson i ABAX tror at det bak tallene er flere viktige lærdommer:

Bedre flåtestyring

«Stadig flere av våre kunder bruker sporing til å få en aktiv flåtestyring av bedriftens kjøretøy. Når vi på aggregert nivå ser en økning i fart, færre timer bak rattet og færre turer, er dette tall som tyder på at verktøyene fungerer som ønsket.» 

«Og kundene blir flinkere til å bruke verktøyene: 42 timer mindre kjøring per bil de siste fem årene, men omtrent samme kjørelengde, det snakker for seg selv. Det er mer enn en full arbeidsuke, som kan brukes til ekte verdiskaping i stedet for på unødvendig tid mellom oppdrag.»

Mer effektiv rapportering

«Vi har opplevd en vekst på nesten 10 prosent i antall biler med ABAX-enhet det siste året, og over 50 prosent oppgang de siste fem årene. Det innebærer at norske bedrifter bruker betydelig mindre tid på rapportering enn de gjorde før, samtidig som man overholder skattereglene. Det er bare vinnere bak slike tall.» 

Tryggere sjåfører, bedre økonomi

«Færre timer bak rattet er gode nyheter for alle. Først og fremst gir det tryggere sjåfører og kolleger. For bedriften betyr det at flere timer tilbringes ute hos kunden, hvor man betjener kundene i stedet for å bruke drivstoff. Og kunden selv – du og jeg som privatpersoner – betaler mindre for kjøretid. Kanskje kan vi også håpe at det reflekterer bedre veier og en mer effektiv trafikkavvikling.» 

Bedre bilforsikring

«Mange av våre kunder har tatt dataene fra elektronisk kjørebok et steg videre. De deler dataene med Fair eller Tryg Forsikring. Effekten er tryggere kjøring, som er bra for både egne sjåfører og andre trafikanter. Det gir som regel også rimeligere forsikring og biler som bruker mindre drivstoff, er sjeldnere på verksted og får økt levetid. Dette tror vi enda flere får øynene opp for i 2024.»