ABAX

Personvern

Personopplysninger er viktig for oss i ABAX og personvern er vår hovedprioritet. På disse sidene kan du lese mer om hvordan vi behandler kundeopplysninger, og hvordan vi sørger for at de til enhver tid er sikre.

PERSON-OPPLYSNINGER

ABAX behandler opplysninger i samsvar med den generelle personvernforordningen (GDPR) og i tråd med kundens instrukser. Vi samler ikke inn, lagrer eller behandler personopplysninger ut over det som er nødvendig for å utføre vår oppgave som databehandler eller behandlingsansvarlig. Vårt personvernombud kan besvare spørsmål om hvordan vi beskytter personopplysninger.

DATABEHANDLING

Vi bruker både manuelle og automatiserte systemer for å fjerne alle unødvendige opplysninger og sikre at opplysningene blir anonymisert. Våre sikkerhetsprosedyrer, tilgangskontroller og verktøy sikrer at opplysningene dine til enhver tid er beskyttet.

INNEBYGD PERSONVERN

Vår tjeneste er basert på prinsippene for innebygd personvern og personvern som standard. Opplysningene beskyttes uten at brukerne trenger å ta noen aktive grep. Brukerne av tjenesten vår skal ikke måtte gjøre noe for å sikre personvernet; det skal være ivaretatt som standard.

Personvern i ABAX