ABAX

Skatt av firmabil, varebil og yrkesbil i 2024

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil også kjent som firmabil, har vært et gjennomgående tema for skattekontorets kontroll de siste årene. Mangelfull dokumentasjon av bruken av firmabil resulterer i store inntektstillegg, etterberegning av arbeidsgiveravgift samt korrigering av feilført merverdiavgift for firmabiler.

Jon Ole Segerfeldt
many cars filling a parking lot

Hvis skattekontoret finner det sannsynlig at firmabilen har blitt brukt privat, stilles det strenge krav til sannsynliggjøring av at firmabilen likevel ikke er brukt privat. En riktig ført kjørebok som viser at all kjøring er yrkeskjøring, vil bli tillagt stor vekt.

Det er mye du må forholde deg til av lover og regler når det kommer til skatt og bil – vet du hva du skal gjøre og hva du bør unngå?

Kun yrkesbruk

Dersom bilen kun benyttes til yrkeskjøring, skal hverken bil eller reiser beskattes. Vær obs på skattekontorets strenge krav til sannsynliggjøring av at firmabilen likevel ikke er brukt privat.

Privat bruk

Brukes bilen privat, vil både omfanget av privat bruk, biltype og førerens arbeidshverdag avgjøre hvordan bilen skal beskattes.

Benyttes bilen til privat bruk kan man velge mellom 3 modeller for å beskatte de private reisene:

Sjablonbeskatning firmabil

Sjablonbeskatning firmabil med reduksjon i listepris*
Beskatning for faktisk kjørte private kilometer*

*Bruk av denne modellen forutsetter at bilen er registrert som en Varebil Klasse 2, eller mindre lastebil under 7 501 kg. Føreren av bilen må ha et tjenstlig behov for bilen, altså at bilen er nødvendig for at den ansatte skal utføre jobben sin.

Skatt av firmabil

Bruker den ansatte firmabil som eies eller leases av arbeidsgiveren, skal fordelen for bruk av firmabil normalt regnes som lønnsinntekt og den ansatte skal betale skatt av fordelen av firmabil.

For 2024 er fordel ved privat bruk av firmabil fastsatt til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 351.700 og 20 prosent av overskytende listepris.

Skatt av firmabil – med reduksjon

Dersom den ansatte har et tjenstlig behov for og disponerer en Varebil klasse 2 eller mindre lastebil under 7 501 kg, kan denne beskattes som firmabil med en reduksjon på bilens nyprisverdi. Reduksjonen er 50% av bilens listepris, men ikke over 150 000 kr. Bilens nyprisverdi omregnes først, deretter gjelder vanlig sjablonbeskatning.

Les alt om skatt på vår temaside om skatt

 

Skatt per kjørte private kilometer

Dersom den ansatte har et tjenstlig behov for og disponerer en Varebil klasse 2 eller mindre lastebil under 7 501 kg, kan den ansatte beskatte per kjørte private tur. Dette er ofte det gunstigste alternativet både for den ansatte og bedriften.

Satsen for privat bruk av yrkesbil er 3,40 per km (2024) og skal behandles som lønn. Den ansatte betaler skatt basert på skatteklassen vedkommende benytter. For å kunne benytte denne løsningen forutsetter det også at all kjøring dokumenteres med en elektronisk kjørebok.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?