ABAX

Data som øker produktiviteten i din bedrift

Gjør din bedrift klar for fremtiden med mobilitetsdata som gir deg mulighet til å bruke dine resursser på best mulig måte. Ved å samle og organisere data for deg, legger vi grunnlaget for bedre beslutninger og besparelser der det betyr mest - tid, penger, ressurser og redusert risiko.

Lorry driving through trees with signal graphic

Data som utgjør en reell forskjell

I ABAX er vi overbevist om at mobilitetsdata er en nøkkel til vekst, innovasjon og transformasjon i bedriftene og samfunnet. Derfor har vi utviklet en avansert teknologi-plattform som kan håndtere alle typer mobilitetsdata.

1

Gjennom flåtestyring

Få oversikt over føreradferd, CO2-utslipp, ruteplanlegging, kjøretøytilstand og live-lokasjoner. Vi gir deg data som hjelper deg å forbedre dine operative og økonomiske beslutninger.

Se våre løsninger
Through vehicle management blue graphic
2

Gjennom maskin- og utstyrshåndtering

Vår åpne plattform samler inn informasjon fra ABAX-enheter, samt tredjeparts og fabrikkmonterte enheter. Sentralisert data innebærer at du får kontroll på utnyttelsen av maskin- og bilparken. Det gir også oversikt over avskrivninger av hele flåten.

Maskin- og utstyrshåndtering
Through machine and equipment management  blue graphic
3

Gjennom eiendelssporing

Nøyaktig data for sanntidslokalisering, geofencing og proaktive varslinger når eiendeler blir liggende igjen, reduserer frustrasjon og kostnader knyttet til tapte eiendeler.

Sporing av eiendeler og lagerstyring
Through asset tracking blue graphic phone and geofence
4

Gjennom mobilitetstjenester

Når du velger å delta i vårt TCO-program, får du eksklusiv tilgang til personlige, rabatterte data-drevne tjenester fra våre partnere, som tilbud om adferdsbasert forsikring i samarbeid med Tryg Forsikring og ESG-rapportering.

Mobilitetstjenester
improve operations save time and money blue graphic qith car, money, data

Bygge bedre forbindelser mellom data

Få bedre kontroll med enkel administrering av alt på ett sted. Gjennom pålitelige sporingsløsninger og datapunktsamlinger, kan vi hjelpe deg med å optimalisere utnyttelse og logistikk, øke oppetiden, forbedre effektiviteten og redusere tyveri.

1

Bruke flere datapunkter

Våre systemer trekker sanntidsdata fra flere satellittsystemer samt Bluetooth og RFID for å gi deg presis lokalisering av din flåte og utstyr. Vår evne til å gi presise data gjør at bedrifter i alle størrelser, på tvers av bransjer, foretrekker våre løsninger.

Se andre kunders erfaringer
leverate multiple data points pink graphic
2

Bruke åpne APIer

Vi ønsker å hjelpe bedrifter å koble sammen alle arbeidsplasser med alle eiendeler. Dette gjør vi ved å integrere andre plattformer for å samle alle relevante data.

Mobilitetstjenester
Utilising Open APIs pink graphic
3

Løsninger med sikkerhet i fokus

Vi legger sikkerhet til grunn i alt vårt arbeid. På både nasjonalt og internasjonalt nivå overholder vi alle sikkerhetsforskrifter, personvernkrav og offentlige reguleringer.

Private and secure by design pink graphic

Løser problemer for å øke din produktivitet

Intelligent programvare som lar deg analysere din bedrift og identifisere områder for forbedring - fra drivstoffutgifter og maskinutnyttelse til vedlikeholdsplanlegging og ansattes produktivitet.

1

Redusere kostnader

ABAX-programvaren gjør det enklere å oppdage unødvendig resurssbruk. Det blir lettere å oppdage overforbruk av drivstoff, ineffektiv ruteplanlegging, utilbørlig bruk av utstyr utenfor arbeidstiden og tyveri.

Bestill en demo
reduce costs with vehicle tracking phone on mobile yellow graphic
2

Forbedret operasjonell planlegging

Når blir dine eiendeler brukt? Får de service med riktige intervaller? Kan stedsdata bli brukt for å gi automatisert informasjon til kundene og brukes til fremtidig ruteplanlegging? Vi hjelper deg å forstå hvordan dine eiendeler blir brukt.

Se våre løsninger
Improved operational planning graphic yellow
3

Øke produktivitet og oppetid

Nøyaktige karttjenester betyr at du har full oversikt, data samles inn og analyseres, klart for rapportering, mens teamet ditt kan fokusere på å skape vekst i bedriften.

Kontakt oss
Maximising productivity and uptime yellow graphic
4

Forbedre ansattes sikkerhet og velvære

Kontroll på kjøretøy og oversikt over føreratferd oppmuntrer til gode kjørevaner, reduserer stress forbundet med ulykker og forebygger utmattelsesrelaterte problemer. Ved å gi sanntidsstøtte og oppmuntre til ansvarlighet, bidrar systemet til økt sikkerhet for ansatte og økt jobbtilfredshet.

Se våre løsninger
Improving staff safety and wellbeing yellow graphic

Hold deg oppdatert på ABAX Smart Mobility!