ABAX

Viktig sikkerhetsmelding og advarsler

Viktig sikkerhetsmelding og advarsler

Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS) The Global Positioning System (GPS) og Global Navigation Satellite System (GLONASS) er satellittbaserte systemer som oppgir posisjon og informasjon om tid globalt. GPS er driftet og kontrolleres av Amerikanske myndigheter som er hovedansvarlig for tilgjengelighet og nøyaktighet.

GLONASS er driftet og kontrollers av Russiske myndigheter som er hovedansvarlig for tilgjengelighet og nøyaktighet. Endringer i GPS eller GLONASS’ tilgjengelighet og nøyaktighet, eller i miljømessige forhold, kan påvirke hvordan enheten opererer. ABAX tar ikke ansvar for stabiliteten omkring tilgjengelighet og nøyaktighet for GPS og/eller GLONASS.

Feilbruk eller delvis feilbruk av enheten i henhold til instruksen kan føre til død eller alvorlige hendelser. Ved feilinnstallering, feil oppsett, feil bruk og mangelfullt / feil vedlikehold av enheten kan øke risikoen for alvorlige hendelser eller død, eller ødeleggelser av utstyret.

Advarsel: Det er ditt ansvar å bruke god dømmekraft når det kommer til korrekt bruk av ABAX-enheten. Ikke tillat noen form for interaksjon med enheten eller la enheten føre til noen form for distraksjon når du kjører bilen.

Korrekt installasjon

Ikke monter enheten på en måte som kan forstyrre sikt, oversikt over veien, eller som er forstyrrende for deg når du skal kjøre bilen eller bruke utstyret. Ikke plasser enheten på en måte som kan ødelegge funksjonen til airbag i bilen eller andre sikkerhetsfunksjoner i kjøretøyet. ABAX-enheten skal monteres i henhold til dokumentert installasjonsvideo. Du skal ikke fjerne sikringer, endre sikringsstørrelse eller bytte kabler. Ved feil installasjon kan enheten ødelegges, og eventuelle garantier kan bli brutt.

Vedlikehold / ivaretakelse

Det er viktig at du vedlikeholder og ivaretar enheten. Ikke under noen omstendighet må du åpne enheten. Åpning av enhet er farlig, og garantien opphører. 


Miljø og informasjon om batteri

Ikke demonter, knus, bøy, deformer, punkter eller makuler enheten. Ikke plasser eller oppbevar enheten i veldig høy eller veldig lav temperatur. Ikke ha enheten i nærheten av en varmekilde, i mikroovn eller i en trykkbeholder. Ikke eksponer enheten i temperatur over 60°C eller under -30°C. Ikke mist enheten i bakken. Hvis enheten har vært utsatt for kraftig støt, og det er mistanke om ødeleggelse, vennligst kontakt vårt kundesenter.

Langvarig eksponering i høyere eller lavere temperaturer kan ødelegge enheten og det advares mot dette. Lagring over tid bør gjøres i et miljø med temperaturer fra -30°C til 30°C.

Den oppladbare enheten må lades med en EN62368 ladeenhet. Av sikkerhetsårsaker vil ikke batteriet lades under 0°C, eller høyere enn 45°C.

Enhetens batteri

ABAX-produktene inneholder litiumpolymerbatteri eller et primært litiumbatteri. Ikke modifiser eller bygg om batteriet. Ikke putt fremmedlegemer i batteriet, senk eller utsett batteriet for vann, eller andre væsker. Ikke utsett batteriet for brann, eksplosjon eller annen fare. Ikke kortslutt et batteri eller la metallførende gjenstander komme i kontakt med batteripolene. Ikke prøv å skifte ut eller fjerne batteriet selv, med mindre bruksanvisningen tydelig indikerer at batteriet kan byttes ut av brukeren. Utskiftbare batterier må kun brukes i systemer som de er spesifisert for.

Forsiktig: Det er eksplosjonsfare dersom batteriet byttes ut med feil type batteri. Dersom du har problemer med batteriet, vennligst kontakt ABAX Kundesenter. Den angitte batterilevetiden er den maksimale batterilevetiden som er basert på en gjennomsnittlig bruksprofil og kan bare oppnås under spesifikke atmosfæriske forhold.

Unnlatelse av å følge disse retningslinjene

Unnlatelse av å følge disse retningslinjene kan føre til at batteriet lekker, blir varmt, eksploderer eller antennes og forårsaker personskade og / eller skade. Ikke prøv å stikke hull, åpne eller demontere batteriet. Hvis batteriet lekker og du kommer i kontakt med lekkede væske, skyll grundig med vann og kontakt lege øyeblikkelig.