Telematikk for bygg- og anleggsbransjen

Byggebransjen er kjent for å ha mye dyrt utstyr, og er derfor et yndet mål for kriminelle. Hvert prosjekt krever en rekke verktøy og maskiner, og leting etter disse er både tidskrevende og lite effektivt. Helt uavhengig av merkevare kan ABAX hjelpe deg med å spore og måle alle bedriftens eiendeler, uavhengi av størrelse eller varemerke.

Tyveri av verktøy er et økende problem

Å lete etter verktøy eller maskiner er tidkrevende, frustrerende og dyrt. Våre kunder oppgir at de bruker 38 timer i året på å lete etter verktøy, og erstatningskostnadene er enorme.

 • Spor dine minste verktøy med Bluetooth
 • Spor større eiendeler med GPS  
 • Automatisk inventarliste
 • Enkel tilgang fra mobilen for ansatte og ledere
 • Færre interne telefoner på jakt etter eiendeler
 • La et geofence passe på byggeplassen

Se priser Kontakt oss


Manglende vedlikehold gir kostbar nedetid

Det er vanskelig å holde oversikt over vedlikehold og kommende service. Både vedlikehold gjort for tidlig eller bytte av deler som går i glemmeboka kan bli kostbart og vil utgjøre en sikkerthetsrisiko.

 • Planlegg vedlikehold for maskiner spredt over et geografisk område og bli mer effektiv.
 • Automatiske brukslogger med plass til notater
 • Overhold garantibetingelsene
 • Velg varsling mellom timer brukt eller datointervaller

Dårlig adferd blant dine sjåfører

Har du oversikt over hvordan dine sjåfører opptrer i trafikken? Tjenesten ABAX Driving Behaviour vil være en god hjelper til å måle gjennomsnittlig adferd på veien blant dine sjåfører, der eventuelle trafikkhendelser blir markert i kartet. Førerene vil få konkrete tips til hvordan de kan forbedre sine ferdigheter i Driver appen og du som leder vill få full oversikt over bedriftens kjøretøy på veien.

 • Mindre vedlikehold og lavere drivstoffutgifter med ABAX Driving Behaviour 
 • Trafikkhendelser blir markert i kartet 
 • Identifiser førere live og historisk med ABAX DriverID 
 • Øk sikkertheten blant dine sjåfører


Tomgang koster deg dyrt

Både maskiner og biler i bygg og anlegg går mye på tomgang, og drivstoffutgiftene får bein å gå på. Ved hjelp av rapporter får du full oversikt over antall timer bedriften biler har stått på tomgang. Tallene gir deg et kostnadsoverslag som er et godt grunnlag for å ta opp med ansatte hvorfor tomgangskjøringen er dyrt for bedriften.  

 • Se hva tomgangskjøringen faktisk koster bedriften 
 • Miljørapporten vil gi deg detaljer over CO2 utslippene  
 • Bruk mindre utslipp som en fordel i din markedsføring

Kaos når de ansatte deler bedriftens biler

Drift og ledelse av prosjekter involverer ofte flere biler som de ansatte deler. Trolig er det none biler som blir brukt oftere enn andre fordi de er parkert nærme eller for å få tilgang til utstyr og maskinene bak i bilen. Har du oversikt over hvem som sitter bak rattet til en hver tid?

 • ABAX Driver ID vil være til god hjelp for å identifisere sjåførene til enhver tid.
 • Vit hvem som er rettmessig eier av farts- og parkeringbøter
 • Sørg for jevn bruk blant bedriftens kjøretøy
 • Få opp trafikkhendelser i kartet slik at du kan agere
 • Rask tilgang til informasjon om hvert enkelt kjøretøy
 • Forrige sjåfør blir automatisk logget av når neste fører logger seg på bilen

Se hvor mye du kan spare Kontakt oss

Jeg har alltid mobilen lett tilgjenglig og gjenom APP-en kan jeg få full oversikt over alle eiendelene jeg trenger til oppdraget.

Thomas Johansen, Byggmester

Latest Connected Tag articles

Fordelene ved å koble Volvo maskiner sammen med alle bedriftens enheter

Volvo Construction Equipment er en kjent og velfungerende tjeneste, men hadde det ikke vært fint om du kunne koble dine Volvo-maskiner sammen med a

Mistet oversikten over utstyret i sommerferien?

Går det mye tid til å lete etter tapt verktøy og utstyr etter ferien?

7 sikkerhetsstips for byggeplassen i sommer

Det er ikke bare tyveri av utstyr som er en trussel for byggeplasser om sommeren, varmen kan også være en utfordring.