Telematikk for bygg- og anleggsbransjen

ABAX hjelper deg med sporing, lokasjon- og bruksovervåkning av alle bedriftens kjøretøy og eiendeler, uavhengig av størrelse eller type.


Bygg- og anleggsbransjen har ofte dyrt og driftskritisk utstyr spredt på ulike lokasjoner. Les hvordan ABAX kan bistå med bedre oversikt, økt lønnsomhet og bedre sikring mot tyveri og utro tjenere for bygg- og anleggsbransjen.


Tyveri i bygg- og anleggsbransjen

Tyveri av verktøy og utstyr er et økende problem i bransjen

Å lete etter forlagt eller stjålet utstyr er tidkrevende, frustrerende og dyrt. Våre kunder oppgir at det brukes i snitt 38 timer årlig på slike leteoppdrag. Løsningen er enkel!


Vedlikehold og service i bygg- og anleggsbransjen

Manglende vedlikehold kan gi kostbar nedetid for drifts-kritisk utstyr

Det er vanskelig å holde oversikt over vedlikehold- og serviceintervaller basert på tid og følelser. Både for hyppig, glemt eller utsatt vedlikehold kan medføre unødvendige kostnader og i noen tilfeller, en alvorlig sikkerhetsrisiko.

 • Planlegge vedlikehold på kryss av lokasjoner
 • Få tilsendt brukslogger direkte
 • Vit hvor maskiner befinner seg til enhver tid
 • Beregn service basert på bruksdata, ikke tid

Kjøreadferd i bygg- og anleggsbransjen

Avdekk dårlig kjøreadferd blant dine sjåfører

Dine sjåfører er ditt ansikt utad, er du sikker på at de representerer bedriften din på en god måte? For aktører innen bygg- og anlegg er rykte og renomé svært viktig. Få kontroll på bilparken din med ABAX Driving Behaviour.

 • Holdningsskapende app for sjåfører
 • Totaloversikt over flåtens risikobilde
 • Drivstoffbesparende effekt
 • Mindre ulykker
 • Mindre CO2-utslipp


Mijø i bygg- og anleggsbransjen

Tomgangs-kjøring koster bedriften din mer enn du tror

Både maskiner og biler i bygg og anlegg går mye på tomgang, og drivstoffutgiftene får bein å gå på. Ved hjelp av rapporter får du full oversikt over antall timer bedriften biler har stått på tomgang. 

 • Identifiser syndere
 • Automatisk oppfordring til aktuelle sjåfører
 • Komplett CO2-rapport for hele bedriften


Bildeling i bygg- og anleggsbransjen

Kaos når de ansatte deler bedriftens biler

Drift og ledelse av prosjekter involverer ofte flere biler som de ansatte deler. Trolig er det none biler som blir brukt oftere enn andre fordi de er parkert nærme eller for å få tilgang til utstyr og maskinene bak i bilen. Har du oversikt?

 • Identifiser sjåfører med Fører-ID
 • Plassér ansvar ved bøter og skadehendelser
 • Fordel bruksbyrden over hele bilparken
 • Adresser hendelser fra turdetaljer i kart
 • Se hvilke sjåfører som er ledige for oppdrag
 • Send meldinger til en eller flere sjåfører

Jeg har alltid mobilen lett tilgjenglig og gjennom APP-en kan jeg få full oversikt over alle eiendelene jeg trenger til oppdraget.

Thomas Johansen, Byggmester

Kontakt en spesialist

Latest Connected Tag articles

Vinnere av Norges Hyggeligste Håndverker 2022

Håndverksbransjens største og viktigste kåring får ABAX som støttespiller

Norges Hyggeligste Håndverker er håndverksbransjen viktigste pris, skapt for å hedre håndverksfagene.
New interface ABAX 2.0 Driving behaviour on laptop screen

Forleng levetiden på eiendelene og reduser driftskostnadene ved hjelp av data

Vet du hva bedriftens biler faktisk koster årlig?
Go Green in 2022 with an ECO business plan

6 tips for å redusere bedriftens karbonavtrykk

Ifølge 'World Business Council for Sustainable Development' står bygg og anlegg for 38% av de totale globale utslippene*, da det bygges bygninger p