Ympäristö 

Puiden istuttaminen on paras käytössämme oleva ratkaisu hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä.   

Hiilineutraali liiketoiminta

Luonnon suojelemiseen käytetyt ratkaisut

Metsät ovat olleet aina tärkeässä osassa Larvikin kaupungin kehityksessä. Larvik on päätoimipaikkamme Norjassa ja monen työntekijämme kotikaupunki. Larvik on kuuluista 100 % luonnollisesta Farris-kivennäisvedestään, joka suodattuu pyökkimetsämme moreenikerroksen läpi. Ympäröivän metsän hyvinvointi on paikallisille yrityksille ja Larvikin asukkaille erittäin tärkeää. 

Siksi olemme päättäneet investoida uudelleenmetsitykseen vähentääksemme jo ilmakehässä olevien hiilipäästöjen määrää.   


Ympäristo

WeForest kumppanuus

Lue lisää

Hallinto

Hankintojen eettisyys

Lue lisää

Ihmiset

Sisäiset toiminnot

Lue lisää

Yhteiskunta 

Suhteet

Lue lisää

Olemme jo istuttaneet 25 000 puuta Malawissa luonnollisten ja tuettujen metsien uusiutumisprojektien yhteydessä ja tavoitteenamme on istuttaa 25 000 puuta lisää vuoden 2020 jokaisen neljänneksen aikana. Se tarkoittaa 100 000 puuta vuoden loppuun mennessä. Omistamme jokaisen niistä asiakkaillemme, jotka käyttävät teknologiaa ollakseen itsekin vihreämpiä.

Mikä WeForest on


WeForest on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii yhteistyössä yritysten, tieteellisten kumppaneiden, ja ilmastoaktiivien kanssa kehittääkseen skaalattavia ja kestäviä ratkaisuja, jotka ennallistavat palauttavat vaurioituneita metsämaita haavoittuvilla alueilla ympäri maailman. WeForestin uudelleenmetsitysprojekteissa tehdään paljon muutakin kuin istutetaan puita. Jokaisessa projektissa huomioidaan paikalliset olosuhteet ja voimaannutetaan paikallisia yhteisöjä kestävillä vaihtoehtoisilla elinkeinoilla. 

Kolmannes Malawin pinta-alasta oli 3,4 miljoonan hehtaarin metsän peitossa, mutta 65 % näistä metsistä on kaadettu polttopuun, rakennuspuun ja puuhiilen hankkimiseksi paikallisten yhteisöjen elinkeinojen ylläpitämiseksi. Tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan väestön kasvaessa. WeForest toimii yhteistyössä Malawin hallituksen metsäministeriön, MulajneMulanje-vuoren suojelusäätiön (Mulajne Mulanje Mountain Conservation Trust) sekä kymmenen paikallisen taimitarhan kanssa. Yhteisenä pyrkimyksenä on suojella metsän biodiversiteettiä, ennallistaa palauttaa kaksi metsätyyppiä, luoda työpaikkoja ja vaihtoehtoisia tulonlähteitä paikallisille yhteisöille sekä pysäyttää metsäkato.