Ympäristö

Puiden istuttaminen on paras käytössämme oleva ratkaisu

hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä

Hiilineutraali liiketoiminta

1 ABAX laite = 1 istutettu puu

Jokainen ajoneuvoon, koneeseen tai työkaluun asennettu laite on osa metsien uudelleenistutusprojektia, joten osallistut omalta osaltasi kasvihuonekaasujen pienentämiseen.

Asiakkaamme ovat rakentajia ja putkimiehiä, toimituspalveluja ja rakennusurakoitsijoita, ja he käyttävät resursseja, jotka vastaavat yli 11% maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Siihen sisältyy sementti, rauta, teräs, alumiini, koneet ja työkalut.

'Istuta' ABAX-paikannin omaan kalustoosi ja seuraa sen tehokkuuden kasvua.

 

Oletko jo asiakkaamme?

Luonnon suojelemiseen käytetyt ratkaisut

Metsät ovat olleet aina tärkeässä osassa Larvikin kaupungin kehityksessä. Larvik on päätoimipaikkamme Norjassa ja monen työntekijämme kotikaupunki. Larvik on kuuluista 100 % luonnollisesta Farris-kivennäisvedestään, joka suodattuu pyökkimetsämme moreenikerroksen läpi. Ympäröivän metsän hyvinvointi on paikallisille yrityksille ja Larvikin asukkaille erittäin tärkeää. 

Olemme jo istuttaneet 75 000 puuta Malawissa luonnollisten ja tuettujen metsien uusiutumisprojektien yhteydessä ja tavoitteenamme on istuttaa 25 000 puuta lisää vuoden 2020 jokaisen neljänneksen aikana. Se tarkoittaa 100 000 puuta vuoden loppuun mennessä. Omistamme jokaisen niistä asiakkaillemme, jotka käyttävät teknologiaa ollakseen itsekin vihreämpiä.

CPO Atle Karlsen and CEO Morten Strand planting tree outside ABAX HQ

Teemme yhteistyötä WeForest -järjestön kanssa

Kolmannes Malawin pinta-alasta oli 3,4 miljoonan hehtaarin metsän peitossa, mutta 65 % näistä metsistä on kaadettu polttopuun, rakennuspuun ja puuhiilen hankkimiseksi paikallisten yhteisöjen elinkeinojen ylläpitämiseksi. Tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan väestön kasvaessa. WeForest toimii yhteistyössä Malawin hallituksen metsäministeriön, Mulanje-vuoren suojelusäätiön (Mulajne Mulanje Mountain Conservation Trust) sekä kymmenen paikallisen taimitarhan kanssa. Yhteisenä pyrkimyksenä on suojella metsän biodiversiteettiä, ennallistaa palauttaa kaksi metsätyyppiä, luoda työpaikkoja ja vaihtoehtoisia tulonlähteitä paikallisille yhteisöille sekä pysäyttää metsäkato.

Malawian tree nursery owner tending to her Mulanje Cedar tree seedlings

Miten työskentelemme kohti kestävää kehitystä 2022

Ympäristö

WeForest kumppanuus

Lue lisää

Hallinto

Hankintojen eettisyys

Lue lisää

Ihmiset

Sisäiset toiminnot

Lue lisää

Yhteiskunta 

Suhteet

Lue lisää