Yhteiskunta

ABAX tukee aktiivisesti kahta YK:n kestävän kehityksen (englanniksi Sustainable Development Goals eli SDG) tavoitetta: numeroa 11 ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt” sekä tavoitetta numero 13 ”Ilmastoteot”

Hiilineutraali liiketoiminta

Vaikutamme palveluillamme suoraan älykkäisiin kaupunkeihin, älykkääseen liiketoimintaan ja älykkääseen omaisuudenhallintaan. Telematiikan avulla asiakkaat oppivat vähentämään turhaa toimintaa, kuten joutokäyntiä ja parantamaan ajoneuvojen käsittelyä ajokäyttäytymisen pisteytyksen avulla. Tällaisten käyttäytymistapojen lisääminen vähentää sekä ilman että veden pilaantumista kaupungeissamme sekä edistää turvallisempia teitä tukien kestävän kaupunkien ja yhteisöjen tavoitetta numero 11.

ABAXin ilmastotoimet ovat kahdensuuntaisia. Minimoimme aktiivisesti yrityksemme jalanjälkeä planeetalla. Teemme tämän sitoutumalla olemaan hiilineutraali ja kehittämään vihreämpää toimitusketjua.

Samoin vaikutamme asiakkaidemme liiketoiminnan jalanjälkeen tarjoamalla heille työkalut ajoneuvokaluston hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen ja vähennämme merkittävästi tarvetta korvata kadonnutta omaisuutta sekä pidennämme koneiden käyttöaika määräaikaishuoltomuistutuksilla sen lisäksi, että resursseja kohdennetaan tehokkaasti.

Lisäksi istutamme puun jokaiselle palvelumme tilaukselle yhteistyössä WeForestin kanssa ja olemme aktiivisia yhteisöissä toimistomme sijaintikunnissa.

Vähemmän päästöjä ABAXin avulla

ABAXin ekomerkistä muut näkevät, että sinulla on käytössä vastuulliset koneet, laitteet, työkalut ja ajoneuvokanta. Ekomerkki on näkyvä todiste siitä, että välität työntekijöidesi turvallisuudesta ja että pienennät yrityksesi hiilidioksidipäästöjä.

  • Parempi tehokkuus
  • Alhaisemmat päästöt
  • Vähentynyt jätemäärä
  • Määräysten noudattaminen
  • Alentunut fossiilisten polttoaineiden käyttö
  • Turvallisemmat tiet
  • Työturvallisuus 
  • Tarkka raportointi

Mittaa ajokalustosi päästöt

EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja on jo aloittanut säännösten täytäntöönpanon. Mittaa ajoneuvosi CO2-päästöt ABAXin avulla.

Ajokaluston osalta suuri osa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy vasta ajoneuvojen valmistuksen jälkeen. Koneiden ja muun kaluston häviäminen, varkaus, rikkoontuminen ja ennenaikainen huolto lisäävät uusimis- ja ympäristökustannuksia. Näitä päästöjä voidaan mitata ABAXin raporteilla, paikannuspalveluilla ja luomalla automaattisia ilmoituksia.


Ympäristö

WeForest kumppanuus

Lue lisää

Hallinto

Hankintojen eettisyys

Lue lisää

Ihmiset

Sisäiset toiminnot

Lue lisää

Yhteiskunta

Suhteet

Lue lisää