Päivitetyt sopimusehdot

ABAX ilmoittaa, että yleiset ehdot, tietojenkäsittelysopimus ja tietosuojakäytäntö muuttuvat 1.1.2022 alkaen*

* Muutos ei koske 1.9.2021 alkaen allekirjoitettuja sopimuksia 

Nämä tärkeimmät muutokset on tehty:

 • Englanninkielinen versio (URL) on pääasiakirja, kaikki sopimusasiakirjat ovat samalla sivulla, mahdollisuus tallentaa/tulostaa PDF-muodossa, saatavana myös käännökset
 • Tulevaisuudenkestävä ABAXin Simply Connected -vision kattamiseksi (5)
 • Lyhyempi, uudelleenjärjestetty ja läpinäkyvä
 • Tietojenkäsittelysopimus (DPA) on nyt etusijalla ehtoihin nähden (1.4)
 • Sopimuskausi alkaa nyt laitteen lähetyspäivästä sopimuksen allekirjoituspäivän sijaan (3.2)
 • Asiakkaan sopimuksessa määritellään nyt tarkemmin, kuka omistaa laitteen (4.1)
 • Toimitusehdot DAP entisen DDP:n sijaan (4.2)
 • Elinikäinen takuu kuvataan nyt yksityiskohtaisemmin (9)
 • Vastuu rajoitettu maksettuun summaan palvelua kohti päivässä, enintään 36 kuukautta (11.2)
 • Hinnanmuutokset automaattiselle uusintakaudelle mahdollisia (16.3)
 • Tietojenkäsittelysopimus ja tietosuojakäytäntö tarkistettu ja päivitetty henkilötietojen osalta.

ABAX on tarkistanut 1. maaliskuuta 2020* voimaan astuvat olevat yleiset sopimusehdot

Varmistaaksemme palveluidemme korkeamman laadun, ABAX on tarkistanut yleiset sopimusehdot yleisten sopimusehtojen kohdan 3 mukaisesti.

ABAX on laatinut seuraavat muutokset:

 • Asiakkaan irtisanoutumistapaa on helpotettu, kirjallinen irtisanominen voidaan lähettää sähköpostitse tai itsepalveluna ABAXin pääkäyttäjäliittymässä (kohta 5.5)
 • Kaikissa 1.2.2020 tai sen jälkeen solmituissa asiakassuhteissa ABAX omistaa laitteet (paitsi ABAX Fleet Management -laitteet). Tämä ei koske nykyisten asiakkaiden laitteita, jotka he edelleen omistavat (uusi kohta 6).
 • ABAX pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta kaikki lisäkustannukset laitteiden uudelleentoimittamisesta, jos asiakas ei nouda pakettiaan määräajassa (kohta 7.5).
 • Sekä asiakkaalla että ABAXilla on annettu mahdollisuus siirtää asiakassuhde kolmannelle osapuolelle (kohta 8).
 • Selvennetty määrittelyä siitä, että asiakkaat omistavat omat tietonsa (kohta 10).
 • Tuoteryhmän 1 (ABAX Triplog, ABAX Equipment Control ja ABAX Toll Road) käyttöehtoja täydennetään AutoPASS-lauttakorttisopimuksella (kohta 17.4).
 • ABAX API -palvelun käyttöehdot (uusi palvelu)

Näiden lisäksi eri kohdissa on tehty joitain pieniä kielellisiä muutoksia ja selvennyksiä, ja siksi asiakkaita kehotetaan lukemaan läpi sopimusehdot yksityiskohtaisesti.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ABAXiin sähköpostilla asiakaspalvelu@abax.fi

ABAX on tarkistanut tietojenkäsittelysopimuksen, joka astuu voimaan 1.3.2020

On kulunut melkein puolitoista vuotta siitä, kun tietosuoja-asetusta (GDPR) ryhdyttiin soveltamaan. Varmistaakseen sääntöjen noudattamisen ja suorittaakseen tietojenkäsittelyvelvollisuutensa, ABAX on tarkistanut vakiotietojenkäsittelysopimuksen, saatavana osoitteessa https://www.abax.com/terms-and-conditions.

ABAX on suorittanut seuraavat muutokset:

 • Kohta 4, alihankkijoiden käyttö ja kohta 6, siirto ETA:n ulkopuolelle yhdistetään yhdeksi uudeksi yhteiseksi kohdaksi.
 • Alihankkijoiden käytön muutoksista on ilmoitettava vähintään 30 päivän kirjallisella ilmoituksella. Asiakkaat voivat vastustaa muutoksia, jos niille on tosiasiallisia syitä 14 päivän kuluessa muutosehdotuksen vastaanottamisesta.
 • Tietojenkäsittelysopimuksen kohtaan 4 on lisätty linkki yhteenvetoon kaikista ABAXin käyttämistä alihankkijoista, mukaan lukien tieto siitä, että ETA:n ulkopuoliset alihankkijat on sertifioitu Privacy Shield -periaatteilla.
 • Tietojenkäsittelysopimuksen muutoksista on ilmoitettava vähintään 30 päivän kirjallisella ilmoituksella. Asiakkaat voivat vastustaa muutoksia, jos niille on tosiasiallisia syitä 14 päivän kuluessa muutosehdotuksen vastaanottamisesta.

Tietojenkäsittelysopimuksen muutokset on päivitetty esim. asiakkailtamme saatujen palautteiden pohjalta, ja on tehty niin, että tietojenkäsittely noudattaa paremmin säännöksiä.

Erikseen neuvoteltujen tietojenkäsittelysopimuksiin ei ole tehty muutoksia.

Jos sinulla on kysyttävää tietojenkäsittelysopimuksen muutoksista, voit ottaa yhteyttä ABAXin tietosuojavastaavaan sähköpostilla dpo@abax.no