ABAX

Minkä vuoksi kalustosta kerätty data on arvokasta?

Ajoneuvoista kerätyn datan avulla voidaan säästää merkittävästi kalustoon liittyvissä kuluissa. Esimerkiksi polttoaine- ja huoltokuluissa on mahdollisuus säästää huomattavasti sekä kaluston tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan optimoida monella eri tavalla.

Marie Lislott
Minkä vuoksi kalustosta kerätty data on arvokasta?

Kuljettajan panos on merkittävä

Heikko ajotapa ei pelkästään vaaranna liikenneturvallisuutta vaan se kasvattaa myös kalustoon liittyviä kustannuksia, sekä aiheuttaa yritykselle merkittävää mainehaittaa. Huono ajotapa voi tarkoittaa ylinopeutta, jyrkkiä käännöksiä tai vaikkapa nopeita kiihdytyksiä. Nämä kaikki edellä mainitut asiat lisäävät polttoaineenkulutusta sekä kaluston elinkaareen liittyviä kustannuksia.

Huono ajotapa johtaa useammin liikenneonnettomuuksiin ja yksittäisen liikennevahingon kustannus voi olla yritykselle todella merkittävä kulu. Voidaankin todeta että ajotapa on yksittäisistä asioista kenties merkittävin asia, joka vaikuttaa ajoneuvon kokonaiskustannuksiin.

Ajotavan seuranta

Onnettomuudet, liikennerikkomukset ja muut heikkoon ajotapaan liittyvät asiat vaikuttavat merkittävästi yrityksen kaluston kuluihin. Ylinopeudet ja voimakkaat jarrutukset lisäävät moottorin ja renkaiden kulumista, joka johtaa ylimääräisiin huolto- ja korjauskuluihin. ABAX driving behaviour -ajotapapalvelu pisteyttää kuljettajan ajotavan 0-100 ajotavan perusteella. Näin kuljettajat sekä ajoneuvovastaavat voivat havainnoida ajotapaan liittyviä kehitettäviä alueita. 

Ajotaparaporttien avulla on helppo kouluttaa ja opastaa ajoneuvojen kuljettajia. Yrityksen ajoneuvopolitiikan avulla voit luoda yhteiset tavoitteet ja määräykset yrityksen kaluston käytölle, sekä saada aikaan merkittäviä säästöjä sekä parannuksia liikenneturvallisuuteen.

Vähemmän onnettomuuksia ja loukkaantumisia

Huono ajotapa ja ylinopeus aiheuttivat yksinään 29% kaikista vakavista liikenneonnettomuuksista vuonna 2020 NHTSA:n mukaan. Useat eri tekijät vaikuttivat huonontuneeseen ajotapaan: liikenneruuhkat, kiire ja liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen. Yksistään ylinopeus vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja ajoneuvojen polttoainekustannuksiin.

Ajoneuvon keskinopeuden lisääminen 1 km/h lisää onnettomuudesta johtuvan vamman riskiä 3%. Lisäksi kuolemaan johtavan onnettomuuden riski kasvaa 4-5%.

WHO

Kerätyn datan avulla on helppo hallinnoida kaluston polttoainekuluja

Kun puhutaan kaluston polttoainekustannusten alentamisesta ABAX -ajotapapalvelun avulla, voidaan todeta että kalustosta kerätty data on erittäin arvokasta. Kuljettajan ajotavan vaikutus polttoainetaloudellisuuteen voi olla jopa 20%. Tämä perustuu ABAXin asiakkaille tehtyyn tutkimustietoon. Ajotavan seurannalla kalustonhallintajärjestelmä pystyy tunnistamaan kehitettävät avainosa-alueet kuten:

Vähennä tarpeetonta tyhjäkäyntiä

Tarpeettoman tyhjäkäynnin vähentäminen ei pienennä ainoastaan polttoaineen kulutusta vaan se vaikuttaa myös kokonaiskustannuksiin ja kaluston CO2-päästöihin. Yrityksen kaikkien ajoneuvojen ollessa kalustonhallinnan piirissä lukuja on helppo vertailla keskenään tyhjäkäyntiraporttien avulla.

Mittaa kalustosi tyhjäkäyntiajat

Aja nopeusrajoitusten mukaan 

Ylinopeuden ajaminen kuluttaa enemmän polttoainetta mutta myös raskaat jarrutukset vaikuttavat siihen. Kuljettajilla jotka ajavat usein ylinopeutta sekä jarruttavat voimakkaasti on yleensä aina keskimääräistä korkeampi polttoainekulutus. ABAX -ajotapapalvelun avulla voidaan luoda perusta liikenneturvallisemmalle ajotavalle.

Ajoneuvojen huollot ovat tärkeitä

Huolto-ohjelman mukaisesti huolletut ajoneuvot kuluttavat myös vähemmän polttoainetta. Ajoneuvoista kerätyn datan avulla voidaan ennaltaehkäistä useita ajoneuvoihin liittyvien ongelmien kehittymistä. Nopea ja tehokas ennaltaehkäisevä keino voisi olla esimerkiksi rengaspaineiden tarkastus viikoittain.

Väärät rengaspaineet voivat lisätä polttoaineen kulutusta jopa 15%.

autotrader.co.za

Vähennä energiankulutusta sähköajoneuvoissasi

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen yleistyessä niiden lataamiseen liittyvät kustannukset nousevat. Yhdistämällä sähköajoneuvoista kerättyä dataa tekoälyn avulla, voidaan se jalostaa käyttökelpoiseksi tiedoksi. Sähköautoista kerättyjen tietojen pohjalta voidaan seurata ajotapaa, liikennevirtoja, reittejä sekä sähköautoille sopivien latauspisteiden sijainteja.

Kalustonhallinnan avulla sinulla on mahdollisuus parantaa reittisuunnittelua sekä ajoneuvon lataamiseen liittyviä rutiineja. Tämän seurauksena myös sähköajoneuvojen tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa merkittävästi.

Ennakoiva huolto

Ennaltaehkäisevien huoltojen tekeminen on ensiarvoisen tärkeää yrityksen kaluston kunnossa pitämiseksi. Aktiivinen kalustosta huolehtiminen on erittäin tehokas tapa ennalta estää kaluston vikaantumista. Lisäksi ajoneuvokaluston elinkaarta voidaan pidentää huomattavasti, mikä vähentää taas kalustoon liittyviä investointeja.

Ajoneuvoista kerätyn tiedon avulla on helppo suunnitella tulevat huollot sekä hallinnoida ajoneuvoilla ajettuja kilometrimääriä. Huolto-ohjelman mukaisten huoltojen avulla voidaan ehkäistä kaluston seisonta-aikoja, parantaa polttoainetaloudellisuutta sekä ennaltaehkäistä kaluston yllättäviä rikkoutumisia.

Joka tapauksessa useissa yrityksissä huolto-ohjelman mukaisia huoltoja ei tehdä ajallaan, mikä johtaa kaluston vikaantumiseen. Yllättävien vikaantumisien kustannukset voivatkin olla huomattavia yrityksen koosta riippuen. Ajoneuvoista kerätyn datan avulla voidaan ennaltaehkäistä suurempia ongelmia, jos niihin viittaavat pienemmät ongelmat ovat havaittavissa ajoissa järjestelmän antamien hälytysten avulla.

Tekemällä huolto-ohjelman mukaiset huollot voidaan varmistua siitä, että ajoneuvojen jälleenmyyntiarvo pysyy mahdollisimman hyvänä yrityksen kannalta.

Parantamalla ajotapaa voit vähentää myös vakuutuskustannuksia

ABAX tekee tiivistä yhteistyötä kahden vakuutusyhtiön kanssa, Zegon ja Trygin , jotka tarjoavat asiakkailleen ajoneuvon käyttöön perustuvaa vakuutusta. Alentunut vakuutusmaksu ei pohjaudu pelkästään ajettuihin kilometreihin, vaan myös kuljettajan ajotavalla on merkitystä. Taitavat ja vastuulliset kuljettajat palkitaan alentuneella vakuutusmaksulla.

Näytämme sinulle miten ABAX voi auttaa tehostamaan työpäivääsi.

Lähteet:

https://www.nhtsa.gov/risky-driving/speeding

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

https://www.autotrader.co.za/cars/news-and-advice/car-ownership/can-incorrect-tyre-pressures-decrease-fuel-efficiency/3993