ABAX

Hvorfor mobilitetsdata er gull verdt – Se hvordan du kan senke kostnadene for din flåte

Data fra tilkoblete kjøretøy hjelper flåteadministratorer der det trengs mest – med å senke driftskostnadene. Hvordan? Gjennom mobilitetsdata kan du redusere drivstofforbruket, spare på vedlikehold og service, og i tillegg vil du kunne effektivisere driften ved å optimalisere bruken.

Marie Lislott
Minkä vuoksi kalustosta kerätty data on arvokasta?

Det hele starter bak rattet

Dårlig føreradferd øker ikke bare risikoen for ulykker, men også kostnadene. Aggressiv kjøring betyr høy fart, høyt turtall og rask akselerasjon, bilen bruker mye drivstoff som igjen øker kostnadene. I tillegg går råkjøring utover levetiden på motorens komponenter.

Det er ingen overraskelse at det er mer sannsynlig at dårlige sjåfører er involvert i ulykker på norske veier. Kostnadene fra en ulykke kan være 36 ganger dyrere enn vanlige reperasjoner – og derfor burde forbedret føreradferd være øverst på din agenda som flåteadministrator, da det har innvirkning på flere av områder.

Måling av føreradferd

Ulykker, trafikkovertredelser og generelt dårlig føreradferd vil ha en innvirkning på dine driftskostnader. Høy fart, hard akselerasjon og kraftig nedbremsing sliter på motoren, dekk og bremser, og gjør at du hyppigere må ha service på kjøretøyet og tilhørende kostnader vil øke. ABAX Føreradferd bruker komplekse algoritmer for å gi føreren en score fra 0-100, som både flåteadministrator og sjåfører kan gjennomgå og finne områder med forbedringspotensiale.

Mobilitetsdataen trigger automatiske varsler for ulykker, som for eksempel fartsoverskridelser i kartet, som gjør at man kan agere raskt. Rapporter for føreradferd blir et godt grunnlag for å veilede de ansatte. Ved å introdusere en førerpolicy i firmaet kan du kommunisere hvilke forventninger dere har til sjåførene når de representerer selskapet på veien, og du kan potensielt spare store summer ved å redusere risiko og kostnader ved ulykker.

Færre ulykker og skader senker kostnadene

Aggressiv kjøring og høy fart alene utgjorde 29% av alle dødelige ulykker i 2020, i følge NHTSA. Det var flere faktorer som bidro til en generell økning i aggressiv kjøring: køer, forsinkelser, anonymitet og lite respekt for lover og regler. Fartsovertredelser alene kan være fatale for både sikkerheten til den ansatte og budsjettet. 

En generell økning i fart på 1 km/t resulterer i 3% høyerere risiko for kollisjoner som medfatter skader, med 4-5% av kollisjonene som resulterer i død.

WHO

Spar drivstoff med datadrevet administrering

Når det kommer til å redusere drivstoffbruken assosiert med føreradferd er data gull verdt. En sjåførs innvirkning på drivstoffbruk kan være så mye som 20%, basert på data fra ABAX’ kundebase. Føreradferd som hard akselerasjon, tomgangskjøring, ujevn fart og hard bremsing er dårlige vaner som kan korrigeres med trening og/eller kunnskapsdeling. Ved å lese dataen for føreradferd kan flåtestyringssystemer identifisere nøkkelområdene som er med på å heve kostnadene og gjøre driften mindre effektiv, som for eksempel:

Reduser tomgangskjøring

Å redusere tomgang sparer ikke bare drivstoff, men det har også en positiv påvirkning på kostnader og klimautslipp, i tillegg til å redusere slitasjen på motoren. Ved å koble sammen alle kjøretøy vil data og tomgangsrapporter hjelpe deg med å følge opp tid på tomgang og endre dårlige vaner.

Senk farten

Høy fart bruker mer drivstoff, men også bremsing har en negativ påvirkning på drivstoffbruk. Førere som både akselererer raskt og bremser kraftig bruker mer drivstoff enn en gjennomsnittlig sjåfør. Data fra kjøretøyet gir god indikasjon på hvordan du kan hjelpe sjåførene dine med en tryggere kjørestil, og sjåføren får konmkrete tips til forebdring i Driver APP-en.

Følg opp service og vedlikehold

Motorer som vedlikeholdes jevnlig bruker mindre drivstoff. Med mobilitetsdata kan du enklere sikre deg om at ‘helsen’ til kjøretøyet er god og se potensielle problemer når de utvikler seg. Et eksempel som er lett å følge med på er å sjekke dekkenes lufttrykk jevnlig.

Dekk med feil lufttrykk kan øke drivstofforbruket med så mye som 15%.

autotrader.co.za

Reduser energiforbruket til elbiler

Ettersom elbiler har blitt mer vanlig har kostnadene for å lade kjøretøyene blitt vesentlige. Ved å kombinere elbiler med maskinlæring og AI kan data gjøres om til innsikt i rapporter, som hjelper deg med å ta de beste beslutningene. Mobilitetsdata fra dine elektriske kjøretøy kan se føreradferd, trafikkmønster og ruter for å finne perfekt timing for når det er ideelt å lade kjøretøyet.

Ved å koble sammen alle dine kjøretøy kan du optimalisere ruter og lage rutiner for lading, redusere rekkeviddeangst og øke effektiviteten. Ved å finne de beste stedene for å lade dine elektriske kjøretøy kan du maksimere bedriftens ROI med hjelp av mobilitetintelligens.

Forebyggende vedlikehold

Å opprettholde en ‘sunn’ flåte er ekstremt kostnadseffektivt for flåteadministratorer. Proaktive, forebyggende vedlikehold er en effektiv måte å unngå uforutsett nedetid og det forlenger levetiden for kjøretøyene, og gir muligheten for å redusere flåtekostnader, spesielt de uforutsette.

En forebyggende vedlikehold- og tidsplan sikrer at hele flåten er godt vedlikehold ved å følge regelmessig service, oljeskift og utskiftning av deler. Innebygd kjøretøysdata kan hjelpe deg med å planlegge fremover med data som kjørte kilometer, gjenværende tid før EU-kontroll og mer. Bedre vedlikehold reduserer nedetid, forbedrer drivstoffbruken, reduserer overtid fra uventede havarier og reparasjoner, og mer.

Allikevel, uforutsette havarier og uventet vedlikehold skjer fortsatt. Hver gang et kjøretøy havarerer, taper du penger, spesielt hvis det skjer på vei til et oppdrag. Med kjøretøysdata og flåtestyringssystemer kan du identifisere mindre problemer før de utvikler seg til noe større, som igjen reduserer dyre reparasjoner på veien. 

Riktig vedlikehold av flåtekjøretøyer har en positiv innvirkning på verditapet, som utgjør så mye som 40 % av de totale kostnadene ved bruk av et kjøretøy.

Reduser forsikringskostnadene med forbedret føreradferd

ABAX har et samarbeid med Tryg som tilbyr risikobasert forsikring. Den reduserte prisen er ikke bare basert på faktisk kjørelengde, men også føreradferd. Dyktige og moderate sjåfører blir belønnet med redusert forsikringspremie som alle vinner på.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?

Kilder:

https://www.nhtsa.gov/risky-driving/speeding

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

https://www.autotrader.co.za/cars/news-and-advice/car-ownership/can-incorrect-tyre-pressures-decrease-fuel-efficiency/3993