ABAX

6 vinkkiä yrityksesi hiilijalanjäljen pienentämiseen

World Business Council for Sustainable Development -järjestön mukaan rakennusala synnyttää maailmanlaajuisesti 38 % globaaleista päästöistä*. Joka viikko rakennetaan rakennuksia, joiden määrä vastaa Pariisin rakennusten määrää. Onneksi yritykset ovat tulleet tietoisiksi hiilijalanjälkensä vaikutuksesta ja seurauksista ympäristölle. 

Richard Aertssen·5 min lukea
6 vinkkiä yrityksesi hiilijalanjäljen pienentämiseen

Mitä hiilijalanjälki tarkoittaa?

Hiilijalanjälki tarkoittaa ihmisten ympäristövaikutusta, joka määräytyy tuottamiemme kasvihuonekaasujen perusteella ja joka mitataan hiilidioksidiyksikköinä. Näin kasvihuonekaasupäästöt lasketaan suoraan tai epäsuorasti. Tuloksena voimme nähdä ihmisten vaikutuksen määrällisesti ja saada selville, kuinka voimme vähentää kuluja ja päästöjä.

Vinkki 1. Kuljettajien ajotavan parantaminen ottamalla käyttöön ekologinen ajotapa

Jotta ajokaluston päästöjä voitaisiin vähentää, on tärkeää ymmärtää, minkälainen ajokaluston hiilijalanjälki tällä hetkellä on. Huomioon tulee ottaa myös se, että ajoneuvot eivät saastuta ainoastaan ilmaa.

The Guardian -lehden artikkelin** mukaan kuluneista renkaista irronnutta nanomuovia on löydetty sekä Etelä- että Pohjoisnavalta. Artikkelin mukaan nanomuovihiukkaset ovat poikkeuksellisen kevyitä ja niiden oletetaan kulkevan tuulen mukana Grönlantiin asti Pohjois-Amerikan ja Aasian kaupungeista. Merenjäällä, Etelämantereella McMurdon salmessa löytyneet nanomuovihiukkaset ovat todennäköisesti kulkeutuneet merivirtojen mukana.

Kuljettajien ajotavan parantaminen pienentää välittömästi yrityksesi ympäristövaikutusta. Laadi vain ajotapakäytäntö, jossa määritellään muun muassa ajotapapisteet, jotka haluat kuljettajien saavuttavan. Kun tätä pistemäärää pidetään yllä, ajoneuvojen elinkaari pitenee ja ne saastuttavat vähemmän. 

  •     Vähennä nopeutta

  •     Vähennä kovaa kiihdyttämistä ja kaarreajoa

  •     Vähennä tyhjäkäyntiä

  •     Minimoi tarpeeton jarruttaminen

  •     Suunnittele reitit kilometrien vähentämiseksi

Lue lisää ABAX Driving Behaviour -ajotapapalvelusta

Vinkki 2. Vähennä tyhjäkäyntiä  

Yksi seikka, johon on kiinnitettävä huomiota, on tyhjäkäynti. Siitä aiheutuu paljon turhia polttoainekuluja sekä päästöjä, jotka ovat suuri huolenaihe ja ne vaikuttavat negatiivisesti yrityskuvaasi. ABAXin asiakkaiden keskuudessa kuljettajat antoivat autonsa käydä tyhjäkäyntiä vuonna 2021 keskimäärin 32 tuntia vuodessa. Argonne National -laboratorion mukaan henkilöauto, kuten Volkswagen Jetta kuluttaa 1,47 litraa tunnissa*, mikä tarkoittaa, että asiakkaamme tuhlaavat pelkästään tyhjäkäyntiin 48 litraa bensiiniä vuodessa. Haluaisitko tietää, kuinka paljon voit säästää? Kokeile ANL-tyhjäkäyntilaskuria, ja saat sen selville***.

ABAXin asiakkaat menettävät vuosittain 48 litraa bensiiniä tyhjäkäynnin vuoksi

Tyhjäkäynnin välttäminen on tärkeää polttoaineen kulutuksen vähentämisen ja hiilijalanjäljen pienentämisen kannalta. Ajotapapalvelu tarkkailee kovaa kiihdyttämistä, äkillistä jarruttamista, nopeusrajoitusten rikkomista ja kaikki tapahtumat näkyvät kartalla. Kuljettajat voivat kehittää omaa ajotapaansa vinkkien avulla.

Vinkki 3. Kaluston jäljitys ja paikannus

Et ehkä osaa kuvitella, kuinka paljon työkaluja ja koneita katoaa eurooppalaisissa yrityksissä. Confederation of Equipment Distributors arvelee, että summa on 9 miljardia Yhdysvaltain dollaria Euroopan osalta.****

Uusien työkalujen hankkiminen hukkaan menneiden tilalle on yksi rakennusteollisuuden suurimmista menoeristä, koska nämä työkalut on valmistettu korkeatasoisista raaka-aineista, kuten teräksestä, alumiinista ja polykarbonaatista/polyamidista. Uusien työkalujen hankkiminen hyvin toimivien tilalle vain siksi, että niitä ei löydy, merkitsee valtavaa tuhlausta ja tulee kalliiksi. Kun tiedät aina, missä laitteet ovat, niiden hallinta on tehokasta. 

Lue lisää työkalujen paikannuksesta

Vinkki 4. Parannettu reitin suunnittelu

On sanomattakin selvää, että vähemmän kilometrejä ajava auto käyttää vähemmän polttoainetta ja jättää pienemmän hiilijalanjäljen. Telematiikkajärjestelmät tarkkailevat liikennettä reaaliajassa ja auttavat kalustovastaavia ja kuljettajia löytämään parhaat, eniten polttoainetta säästävät ja lyhimmät reitit. Yllätyt varmaan, kun näet kuinka paljon taloudellista ja ympäristöhyötyä reittien optimoinnista voi syntyä. Reaaliaikaisten paikannustietojen avulla kalustovastaavat voivat määritellä optimaalisen reitin ajoneuvoille. 

ABAXin teknologia tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa valittua reittiä, mikäli olosuhteet muuttuvat. Näin vähennetään aikaa, jonka ajoneuvot ovat liikenneruuhkissa, joissa kuluu paljon polttoainetta ja syntyy hiilidioksidipäästöjä.

Vinkki 5. Hiilijalanjäljen käyttäminen viitearvona

Yksi tärkeimmistä toimista, joita World Business Council for Sustainable Development suosittelee, on hiilidioksidipäästöjen vähentämisen asettaminen viitearvoksi. Auttaakseen sinua mittaamaan projektin kaikkien koneiden ja ajoneuvojen todelliset hiilidioksidipäästöt, ABAX on jo ottanut käyttöön ABAX Smart Connect -ympäristön, johon voit tuoda kaikki koneiden tiedot ohjelmointirajapintojen avulla.

Vinkki 6. Päästöjen vähentäminen raporttien avulla

Telematiikka voi myös tarjota sekä ajoneuvoja että koneita koskevat helposti luettavassa muodossa olevat raportit, jotka voidaan tulostaa, tallentaa tai lähettää automaattisesti yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Näin on helpompi raportoida hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä sekä osoittaa ja todistaa se.

Kun projektiin lisätään ympäristöraportti, joka sisältää projektin kaikki koneet ja ajoneuvot, GPS-teknologian avulla saadut paikannustiedot voivat auttaa jäljittämään laite- ja ajoneuvokohtaiset päästöt ja saamaan käsityksen siitä, mikä kone tai ajoneuvo synnyttää suurimmat päästöt. Näin saat selville, minkälaisia investointeja pitää tehdä hankittaessa uusia koneita ja ajoneuvoja. Kun ympäristöraporttiin yhdistetään ajotapatiedot ja sijainnin paikannus, saat kattavan kuvan ja voit toteuttaa asianmukaiset toimet yrityksen päästöjen vähentämiseksi. Tämä auttaa sinua onnistuneen vihreän strategian toteuttamisessa vuonna 2022.

Näytämme sinulle miten ABAX voi auttaa tehostamaan työpäivääsi.

Lähteet:

https://www.weforum.org/agenda/2021/07/construction-industry-doesn-t-know-where-it-stands-when-it-comes-to-carbon-emissions
** https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/21/nanoplastic-pollution-found-at-both-of-earths-poles-for-first-time
*** https://www.anl.gov/sites/www/files/2018-02/idling_worksheet.pdf
**** https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/05/wgp4305.pdf