ABAX

6 tips för att minska företagets koldioxidavtryck

Globalt byggande står för 38% av totala utsläpp enligt World Business Council. Företagsägare inser vikten av att minska koldioxidavtryck och dess miljöpåverkan.

Richard Aertssen·5 min läsning
6 tips för att minska företagets koldioxidavtryck

Vad är koldioxidavtrycket?

Koldioxidavtrycket är den påverkan som människor har på miljön. Det fastställs av de växthusgaser som vi genererar mätt i CO2-enheter. Detta koncept beräknar direkt eller indirekt växthusgasutsläppen. Som ett resultat av detta, kan vi kvantifiera människors påverkan och bli medvetna om hur vi kan minska kostnader och utsläpp.

Tips 1. Förbättra förarbeteendet genom sparsam körning

För att minska fordonsparkens utsläpp, är det viktigt att förstå hur fordonsparkens aktuella koldioxidavtryck ser ut och det är inte bara luften som förorenas av fordonsparker.

Enligt en artikel i brittiska The Guardian** har nu nanoplast från däckslitage hittats både på Syd- och Nordpolen. Nanopartiklar är, som artikeln fastställer, exceptionellt lätta och tros blåsa till Grönland med vindar från städer i Nordamerika och Asien. Nanoplast som finns i havsisen i McMurdosundet i Antarktis har sannolikt transporterats med havsströmmar till den avlägsna kontinenten.

Att förbättra körbeteendet i fordonsparken, kommer att minska företagets miljöpåverkan omgående. Sätt igång direkt genom att ta fram körriktlinjer som bland annat beskriver ett mål som du förväntar dig att företagets förare ska uppnå vad gäller körbeteende. Att förvalta detta mål säkerställer att däck och fordon håller längre samt att fordonsparken förorenar mindre.

 

  •     Sänka hastigheten

  •     Minska snabb acceleration och tvära svängar

  •     Minska tomgångskörningen

  •     Minimera onödig inbromsning

  •     Planera rutter för att minska körsträckan 

Lär mer om förarbeteende  


Tips 2. Minska tomgångskörningen 

En del av sparsam körning är tomgångskörningen, och det finns många onödiga bränslekostnader och utsläpp som är ett stort problem och påverkar varumärket negativt. Bland ABAX-kunder, hade en genomsnittsförare 32 timmars tomgångskörning år 2021, och enligt Argonne National Laboratory, förbrukar ett passagerarfordon som en Volkswagen Jetta 1,47 l/timme *, vilket betyder att våra kunder slösar 48 liter bensin varje år bara på tomgångskörning. Funderar du på hur mycket företaget kan spara? Prova ARL-tomgångskalkylatorn och se själv ***.

ABAX-kunder slösar 48 liter bensin varje år bara på tomgångskörning

Tomgångsmätning är viktig för att minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxideffektiviteten. ABAX telematik kan undersöka data om förarbeteende. Tjänsten kommer att visa snabb acceleration, hårda inbromsningar, överdriven acceleration och fortkörning och alla incidenter synas på kartan. Företagets dåliga vanor kan elimineras med hjälp av specifika förbättringstips på kartan.

Tips 3. Spåra och lokalisera tillgångar

Du skulle bara veta hur många verktyg och maskiner som försvinner på europeiska fabriker. European Confederation of Equipment Distributors anger en siffra motsvarande 9 miljarder USD för Europa****

Equipment Distributors anger en siffra motsvarande 9 miljarder USD för Europa****
Inverkan av att ersätta förlorade verktyg är en av byggbranschens mest slösaktiga delar eftersom dessa verktyg är tillverkade av högvärdiga råmaterial som stål, aluminium och polykarbonater/polyamider. Att ersätta utrustning som var i gott skick eftersom den inte kan hittas är otroligt slösaktigt och kostsamt. Att alltid veta var tillgångar finns, innebär en effektiv och ändamålsenlig verktygshantering. 

Läs mer om verktygsspårning

Tips 4. Förbättrad ruttplanering

Det säger sig självt att ett fordon som körs mindre, kommer att förbruka mindre bränsle och vara mer koldioxideffektivt. Telematiksystem övervakar trafik i realtid, vilket hjälper ansvariga för fordonsparker och förare att hitta de bästa och mest bränsleeffektiva rutterna och de kortaste sträckorna. Du skulle bli förvånad över hur fördelaktigt det kan vara att optimera rutterna, både för ekonomin och för miljön. Genom att använda spårningsdata i realtid kan ansvariga för fordonsparker bestämma fordonens optimala rutt.

Med ABAX teknik har du möjlighet att ändra den valda rutten om omständigheterna kan förändras, vilket minskar tiden som dina fordon tillbringar i köer, vilket påverkar bränsle- och CO2-utsläpp markant.

Tips 5. Gör koldioxidavtrycket till ett riktmärke

En av de viktigaste nyckelåtgärderna som World Business Council for Sustainable Development rekommenderar är att inkludera minskade koldioxidutsläpp som ett riktmärke för företaget. För att hjälpa dig mäta de faktiska CO2-utsläppen från alla maskiner och fordon i projektet, har ABAX varit förutseende och redan implementerat en plattform som heter ABAX Smart Connect där du kan lägga till alla maskindata genom öppna API:er till en gemensam rapport så att du enkelt kan följa dina riktmärken.

Tips 6. Minska utsläppen med hjälp av rapporter

Telematik kan erbjuda flexibel rapportering om fordonsparken, där data från både fordon och maskiner sammanställs i ett lättläst format som kan skrivas ut, sparas eller ställas in för att skickas till en eller flera mottagare. Detta gör det enkelt att rapportera, visa och bevisa minskade koldioxidutsläpp.

Genom att lägga till en miljörapport till ett projekt, som inkluderar alla maskiner och fordon som används i projektet, kan informationen som hämtas från fordonsparkens gps-spårningsteknik hjälpa dig att spåra utsläpp per tillgång och förstå vad som släpper ut mest och därmed se vilka investeringar som måste göras för att förvärva nya maskiner och fordon. Tillsammans med data om förarbeteende och platsspårning, får du en heltäckande bild och kan vidta lämpliga åtgärder för att minska företagets utsläpp. Vilket hjälper dig att genomföra en framgångsrik grön strategi för 2022.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?

Källor:
*https://www.weforum.org/agenda/2021/07/construction-industry-doesn-t-know-where-it-stands-when-it-comes-to-carbon-emissions
**https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/21/nanoplastic-pollution-found-at-both-of-earths-poles-for-first-time
***https://www.anl.gov/sites/www/files/2018-02/idling_worksheet.pdf
****https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/05/wgp4305.pdf