ABAX

6 tips for å redusere bedriftens karbonavtrykk og møte fremtidens krav

Ifølge 'World Business Council for Sustainable Development' står bygg og anlegg for 38% av de totale globale utslippene, da det bygges bygninger på størrelse med Paris ukentlig. Bedriftseiere blir stadig mer bevisste på innvirkningen bygg og anlegg har på karbonavtrykket og miljøet.

Richard Aertssen·5 min les
6 tips for å redusere bedriftens karbonavtrykk

Hva er et karbonfotavtrykk?

CO2-avtrykket er virkningen mennesker eller bedrifter har på miljøet. Vi kan måle miljøpåvirkningen og bli bevisst på hvordan vi kan redusere både kostnader og utslipp. 

Tips 1. Forbedre flåtens føreradferd

Forbedret kjøreadferd i flåten reduserer umiddelbart selskapets miljøpåvirkning. Dette inkluderer å senke hastigheten, redusere tomgangskjøringen, og planlegge rutene for å redusere antall kilometer. 

Tips 2. Reduser tomgangskjøring

Tomgangskjøring medfører store kostnader og negative utslipp. Ved å bruke ABAX-telematikk kan du få bedre innsikt og redusere slike utslipp. 

Tips 3. Spore og finne eiendeler

Å bytte ut utstyr som er i god stand fordi det ikke blir funnet, er bortkastet. Effektiv verktøystyring sparer både miljøet og lommeboken. 

Tips 4. Bedre ruteplanlegging

Optimalisert ruteplanlegging reduserer drivstofforbruk og er derfor mer karboneffektivt.  

Tips 5. Gjør karbonavtrykket til en KPI

Inkluder kutt i utslipp som et mål for selskapet ved hjelp av ABAX Smart Connect. 

Tips 6. Reduser utslipp ved hjelp av rapporter

Ved å benytte telematikk for rapportering kan man enkelt se og bevise redusert karbonutslipp for bedriften.  

Krav til miljørapportering øker

Ifølge EUs handlingsplan og Parisavtalen vil krav til dokumentasjon om utslipp øke for å nå målet om reduserte klimagassutslipp. Norge følger også denne retningen, med en økning i krav til rapportering av utslipp i offentlige anbud. Byggebransjen vil spesielt føle denne forandringen. 

Bygg- og anleggsnæringen er allerede berørt av de økende kravene for rapportering av utslipp, spesielt da offentlig sektor er den største driveren for slike rapporter. Derfor er det viktigere enn noensinne for bedrifter å være proaktive og implementere grønne strategier nå.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?

*Kilder*: [World Business Council for Sustainable Development](https://www.weforum.org/agenda/2021/07/construction-industry-doesn-t-know-where-it-stands-when-it-comes-to-carbon-emissions), [The Guardian]

(https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/21/nanoplastic-pollution-found-at-both-of-earths-poles-for-first-time) og flere.