ABAX

6 tips om de CO2 impact van uw bedrijf te verminderen

Volgens de World Business Council for Sustainable Development is de bouw verantwoordelijk voor 38% van de totale wereldwijde uitstoot* Gelukkig zijn ondernemers zich bewust geworden van het belang en de gevolgen van hun ecologische voetafdruk voor het milieu.

Richard Aertssen·5 minuten lezen
6 tips om de CO2 impact van uw bedrijf te verminderen

Wat bedoelen we met de carbon footprint?

De carbon footprint is de impact die de mens heeft op het milieu, bepaald op basis van de broeikasgassen die we genereren, gemeten in eenheden CO2. Hierdoor kunnen we de impact van wat we doen weten we hoe we kosten en emissies kunnen verminderen of compenseren.

Tip 1. Verbeter het rijgedrag van chauffeurs

Om de uitstoot van uw wagenpark te verminderen, is het belangrijk om te begrijpen hoe de huidige CO2-voetafdruk van uw wagenpark eruitziet.

Volgens een artikel in The Guardian** zijn nanoplastics van bandenslijtage nu zowel op de Zuid- als de Noordpool geregistreerd. Zoals het artikel uiteenzet, zijn nanodeeltjes uitzonderlijk licht en men denkt dat ze naar Groenland worden geblazen door wind uit steden in Noord-Amerika en Azië. De nanoplastics die in zee-ijs in McMurdo Sound op Antarctica worden gevonden, zijn waarschijnlijk door oceaanstromingen naar het afgelegen continent getransporteerd.

Door het rijgedrag binnen uw organisatie te verbeteren, vermindert u de milieu-impact van uw bedrijf. U kunt meteen aan de slag door eenvoudig een beleid op te stellen waarin onder andere de beoogde rijgedragscore wordt beschreven die u van uw chauffeurs verwacht. Met een beter rijgedrag gaan uw banden en voertuigen langer mee en vervuilt uw wagenpark minder.

  • Reduceer snelheid

  • Reduceer snel optrekken en bochten

  • Reduceer stationair draaien

  • Reduceer hard remmen

  • ...Reduceer in kilometers door een betere routeplanning. 

Lees meer over rijgedrag

Tip 2. Reduceer stationair draaien

Een onderdeel van bewust rijgedrag is stationair draaien. Deze zorgt namelijk voor onnodige brandstofkosten en emissies. Naast het economische aspect gaan ze meer en meer een negatief effect hebben op uw merk. Mensen nemen namelijk meer aanstoot aan een onnodig draaiende motor.

Uit onze gegevens blijkt dat een gemiddelde chauffeur in 2021 ongeveer 32 uur per jaar stil staat met draaiende motor. En volgens het Argonne National Laboratory zal een personenauto zoals een Volkswagen Jetta 0,39 Gal = 1,47 (1,5) l/uur * verbruiken, wat betekent dat chauffeurs jaarlijks 48 liter brandstof verbruiken alleen bij stationair draaien.
Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Probeer de ARL-calculator voor stationair draaien en ontdek het zelf ***.

ABAX-klanten verspillen jaarlijks 48 liter brandstof bij alleen stationair draaien

Stationair draaien is dus een belangrijke factor om tot brandstofbesparing te komen. Aan de hand van ABAX telematica kunnen we gegevens over de rijstijl analyseren. Binnen deze service worden hard optrekken, hard remmen, overmatig accelereren en te hard rijden vastgelegd en worden alle incidenten zichtbaar gemaakt op een kaart. De slechte gewoonten binnen het bedrijf kunnen worden verholpen met behulp van specifieke verbetertips weergegeven op de kaart.

Tip 3. Traceer en lokaliseer uw bedrijfsmiddelen

U wilt niet weten hoeveel gereedschappen en machines kwijt raken in Europa. De European Confederation of Equipment Distributors noemt een getal dat overeenkomt met 9 miljard USD voor Europa als geheel****

Het vervangen van kwijtgeraakte gereedschappen is een van de meest verspillende elementen binnen de bouwsector en heeft een enorme impact omdat deze gereedschappen gemaakt zijn van grondstoffen met hoge emissies zoals staal, aluminium en polycarbonaten/ polyamiden. Het vervangen van op zich goed materieel omdat u het niet meer kunt vinden is een net zo verspillende als dure aanpak. Als u altijd weet waar uw bedrijfsmiddelen zich bevinden, profiteert u van efficiënt en effectief gereedschapsbeheer.

Lees meer over Gereedschap tracking

Tip 4. Betere routeplanning

Het spreekt voor zich dat een voertuig dat minder kilometers maakt minder brandstof verbruikt en milieuvriendelijker is. Aan de hand van telematica is het mogelijk het verkeer live te volgen en wagenparkbeheerders en bestuurders te helpen bij het bepalen van de beste en de meest brandstofzuinige routes en de kortste afstanden. U zult ervan opkijken hoeveel voordeel het optimaliseren van routes oplevert, zowel financieel als milieugerelateerd.

Door gebruik te maken van real-time tracking data kunnen wagenparkbeheerders de optimale routes voor uw voertuigen bepalen. De ABAX technologie stelt u in staat de gekozen route op basis van actuele situaties te wijzigen en zodoende de tijd die uw voertuigen - met al hun brandstofverbruik en CO2-emissie - in de file staan te beperken.

Tip 5. Benchmark uw CO2 impact

Een van de belangrijkste maatregelen die de World Council for Sustainable Development aanbeveelt is decarbonisatie op te nemen als onderdeel van uw benchmarking. Om u te helpen de daadwerkelijke CO2-emissies van al uw machines en voertuigen in het project te meten, heeft ABAX alvast onder de noemer ABAX Smart Connect een platform ontwikkeld waarop u al uw machinegegevens via open API's kunt toevoegen en uw benchmarks eenvoudig kunt traceren.

Tip 6. Verminder uw emissies aan de hand van rapporten

Tot slot kan telematica u per wagenpark een flexibele wijze van rapporteren van voertuigen en machines bieden in een eenvoudig te lezen format dat kan worden geprint, opgeslagen of worden ingesteld voor automatisch verzenden naar een of meer ontvangers. Dat maakt het voor u niet alleen mogelijk eenvoudig te rapporteren over koolstofreducties, maar dit ook aan te tonen en te bewijzen. Door een milieurapport toe te voegen aan bijv. een project, inclusief alle machines en voertuigen binnen dat project, kan de informatie gehaald uit de GPS tracking technologie u helpen om de emissie per bedrijfsmiddel te traceren en inzicht te krijgen in welk materieel het meeste uitstoot, zodat u weet welke investeringen nodig zijn op het gebied van nieuwe machines of voertuigen. Gecombineerd met rijstijlgegevens en tracering van locaties profiteert u van een uitgebreid overzicht en kunt u de juiste stappen zetten om de emissies van uw bedrijf te verminderen. Zo helpen wij u bij het implementeren van een succesvolle duurzame strategie voor 2022.

Wilt u weten hoe we uw bedrijf kunnen helpen de risico's, kosten en administratieve tijd te verminderen?

Bronnen:
*https://www.weforum.org/agenda/2021/07/construction-industry-doesn-t-know-where-it-stands-when-it-comes-to-carbon-emissions
**https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/21/nanoplastic-pollution-found-at-both-of-earths-poles-for-first-time
***https://www.anl.gov/sites/www/files/2018-02/idling_worksheet.pdf
****https://www.imia.com/wp-content/uploads/2013/05/wgp4305.pdf