ABAX

Rapporterna som gör jobbet enklare

ABAX erbjuder ett antal olika rapporter som kan anpassas efter din verksamhet. Dessa hjälper dig med administrationen av bilparken, så att du blir mer effektiv och kan lägga färre timmar på kontorsarbete. Här går vi igenom några av de viktigaste rapporterna kopplade till din körjournal.

Matias Rodriguez
Rapporterna som gör jobbet enklare

ABAX erbjuder ett antal olika rapporter som kan anpassas efter din verksamhet. Dessa hjälper dig med administrationen av bilparken, så att du blir mer effektiv och kan lägga färre timmar på kontorsarbete. Här går vi igenom några av de viktigaste rapporterna kopplade till din körjournal.

När du loggar in på abax.se, hittar du dina rapporter i menyn under "ABAX Körjournal". När du väljer ”Rapporter”, ser du vilka rapporter som är redo att användas, något som beror på den beställda tjänsten samt fordonstyp. Här kan du gå in och välja den period som du vill ha information om, så att du enkelt kan få ut de data som du söker.

Standardrapporterna utvecklades ursprungligen för att uppfylla skattelagstiftningen och myndighetskrav, men visste du att vi även erbjuder andra rapporter som ökar effektiviteten? Vi har till exempel rapporter som hjälper du att fakturera dina kunder rätt antal timmar. Här kan du läsa om våra rapporter.

 

Statusrapport

Statusrapport är den första rapporten som du ser efter att ha valt ”Rapporter” från menyn. Denna ger dig en översikt över nyckeldata för företagets alla fordon. I fritextfältet kan du söka efter en specifik avdelning för att begränsa sökningen.

Reserapport

Vår reserapport ger dig en fullständig översikt över alla resor på företaget. Du kan välja om du vill se resor per anställd, per fordon eller för hela bilparken inom en angiven period. Här får du en bra överblick över antalet kilometer och faktiska timmar som anställda sitter bakom ratten.

Fakturaunderlag

Fakturerar du dina kunder per timme? Detta är rapporten som hjälper dig att effektivisera faktureringsprocessen och ger god dokumentation för dina kunder. Ange kilometertaxan du vill fakturera kunden samt önskad tid, så beräknar rapporten korrekt faktureringsbelopp för alla resor i samband med ett uppdrag. 

Rapporten kan visa kostnad baserad på syfte, chaufför, avdelning eller fordon. Det är även möjligt att lägga till extra utgifter för resan, som trängselskatt, färjetransporter och parkeringsavgifter. 

Varningsrapport

Vill du få översikt över oförutsedda händelser under den angivna perioden? Detta får du svar på i varningsrapporten. Systemet övervakar även bland annat när chaufförerna uppdaterar sin körjournals-information och avslöjar obehörig användning. 

Händelser som registreras:

 • Bil utan förare

 • Stor avvikelse mellan körd och avläst sträcka

 • Ingen ny resa på mer än 14 dagar

 • Förlorad kontakt

 • Förlorad strömanslutning

 • Hög hastighet

Körlängdsrapport (Fordon)

Körlängdsrapporten visar antalet kilometer som körts privat, antal privata resor, körlängd tjänsteresor, total körlängd, antal resor totalt och tid tillbringad i bilen.

Körlängdsrapport (Förare)

Körlängdsrapporten visar vilka bilar som körts, och visar antal kilometer som körts privat, antal privata resor, körlängd tjänsteresor, total körlängd, antal resor totalt och tid tillbringad i bilen.

Rapport för tid i område

Inom serviceyrken är anställda sällan inne på kontoret och det kan vara svårt att ha en översiktsbild. Denna rapport visar timmar som anställda tillbringat i varje område som du själv definierar genom att sätta upp ett geofence.

Stopptidsrapport

Få en översikt över den totala stopptiden. Rapporten visar total stopptid, både för hela bilparken samt per resa. På logistikföretag ser vi att företag använder denna rapport aktivt för att ändra sina rutiner för att undvika väntan under lastning och lossning av gods.

Skatt privat användning tjänstebil 

Denna rapport visar antalet privata resor och antalet dagar som bilen har använts privat. Om antalet dagar överstiger 10 dagar, eller om körd sträcka överstiger 1000 km, visas en röd varningsruta bredvid chaufförens namn. Detta betyder att bilen används privat sporadiskt och att samtliga resor ska beskattas.

Privat användning 

Här visas antalet privata resor samt antalet dagar som bilen har använts privat. Om antalet dagar överstiger 10 dagar, eller om körd sträcka överstiger 1000 km, visas en röd varningsruta bredvid chaufförens namn. Sporadisk privat användning som detta, indikerar att alla resor ska beskattas.

Status inlämnad körjournal

Här får du en översikt över inlämnade körjournaler per förare, och för företag med många anställda som delar på bilarna, kan denna rapport ge en översikt över vilka förare som måste påminnas. Om dina chaufförer delar på bilarna, rekommenderar vi att använda vår tjänst Driver-ID.

Miljörapport

Detta är en av våra senaste rapporter som gör det enkelt för dig att få översikt över hela företagets koldioxidutsläpp. Du får en översikt över vilka bilar som står för den större andelen utsläpp jämfört med andra, så att du kan minska utsläppen och onödig bränsleförbrukning. 

Besiktning

Denna rapport ger dig en översikt över kommande besiktningar, så att du kan planera dagarna på bästa möjliga sätt. 

Fordonsanvändning

Visar antalet resor, antalet dagar som fordonet har använts samt fordonsanvändning i procent. Rapporten tar automatiskt bort nationella helgdagar. Denna rapport finns för nyttofordon och tjänstebilar.  

Resestoppsrapport

Här får du en detaljerad reserapport för varje chaufför, inklusive stopptid mellan resor. Privatresor är skyddade då administratören inte kan se adresser. 

Försäkring

Lägg in namn på försäkringsbolag, avtalsnummer, startdatum, körsträcka, försäkringsperiod, kilometerinställning i början av försäkringsavtalet, täckning. En försäkringsrapport ger dig en översikt över fordonsparken och aktuell försäkringsstatus.

Leasing

Lägg in namn på leasingföretaget, avtalsnummer, startdatum, avtalad körsträcka, avtalsperiod och kilometerinställning i början av leasingavtalet. En leasingrapport ger dig en översikt över fordonsparken och aktuell leasingstatus. 

Service

Vi hjälper dig att lägga upp en plan för kommande servicetillfällen. Lägg in datum och kilometerinställning för den senaste servicen och få ett automatiskt meddelande om kommande verkstadstider. Välj mellan att få ett meddelande på sms eller e-post.

Trängselskatt (förare och fordon)

Vi har marknadens smidigaste lösning för trängselskatt. Rapporten ger dig automatiskt rätt belopp i systemet baserat på passeringstidpunkt. Vi hjälper dig att skilja på privata och företagsrelaterade trängselskatt avgifter.

Periodiska rapporter

Under inställningar kan du ställa in periodiska rapporter som gör din administration och arbetsdag effektivare. Detta är en tilläggstjänst där du själv väljer vilka rapporter du vill ha skickade till dig på mejl eller sms, samt hur ofta du vill få dem i inkorgen. 

Kom igång med rapporter!

 1. Logga in: https://abax.cloud/triploglogin/

 2. Klicka på kugghjulet 

 3. Välj ”Lägg till ny”

 4. Välj ”Rapport(er)” i rullmenyn

 5. Fyll i hur ofta du vill att rapporterna ska skickas

 6. Tryck på ”Spara”

Hjälp med rapporter?

Vi har en rad rapporter som du kan beställa som tilläggstjänst. Kontakta oss gärna om du inte hittar rapporten du söker, så hjälper vi dig att anpassa produkten efter dina behov.
Dessutom hittar du vår installationsguide längst ned till vänster på skärmen, som kan vara en god hjälp på vägen. Om inte, är vårt kundcenter öppet 24/7 och kan hjälpa dig när du behöver det som mest.

Dessutom har vi ett antal rapporter för dig med ABAX Equipment Control

 • Användningslogg

 • Statusrapport

 • Varningsrapport

 • Enheter inom området

 • Underhållsrapport

 • Utrustningstid i området

Gratis demo

Vi visar hur ABAX effektiviserar och underlättar i det dagliga arbetet.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?