ABAX

20 rapporter som gjør kjørebok og bedriftens bilhold enklere

ABAX tilbyr 20 rapporter som kan tilpasses bilholdet i virksomhet. Disse vil hjelpe deg med administrasjonen av bilparken slik at du blir mer effektiv og kan bruke færre timer på kontorarbeid. Her drar vi deg gjennom noen av våre viktigste rapporter knyttet til din kjørebok.

Camilla Runnerstrøm Laumatia
Rapportene som gjør jobben enklere

Når du logger deg inn på abax.no vil du finne dine rapporter i menyvalget under «ABAX Triplog». I det du velger «Rapporter» vil du se hvilke rapporter som er klare til bruk, noe som er avhengig av tjenesten som er bestilt og din biltype. Her kan du gå inn og velge den gjeldene perioden du ønsker informasjon om, og du kan enkelt hente ut akkurat de data du er på jakt etter.

Standardrapportene er opprinnelig utviklet for å tilfredsstille skatteregler og myndighetskrav, men visste du at vi tilbyr andre rapporter som vil øke effektiviteten? For eksempel har vi rapporter som hjelper deg med å fakturere dine kunder riktig antall timer. Her kan du lese om våre rapporter.  

Statusrapport

Statusrapport er den første rapportene du ser etter å ha valgt rapporter fra menyen. Denne gir deg en oversikt over nøkkeldata for hvert av bedriftens kjøretøy. I fritekstfeltet kan du søke etter en spesifikk avdeling for å begrense søket.

Turrapport

Vår turrapport gir deg full oversikt over alle turene i bedriften. Du kan velge om du ønsker å se turer per ansatt, per bil eller for bilparken som helhet innenfor angitt periode. Her får du god oversikt over antall kilometer og faktiske timer de ansatte satt bak rattet.

Faktura grunnlag

Fakturerer du dine kunder på timer? Dette er rapporten som hjelper deg med å effektivisere faktureringsprosessen og gir god dokumentasjon ovenfor dine kunder. Angi kilometersatsen du skal fakturere kunden, samt ønsket tidsrom, og rapporten vil beregne riktig faktureringsbeløp for alle reiser i forbindelse med arbeidsoppdrag. 

Rapporten kan vise kost basert på formål, sjåfør, avdeling eller kjøretøy. Det er også mulig å legge til ekstra utlegg for turen som bompenger, fergetransport og parkeringsavgifter. 

Varselrapport

Vil du får en oversikt over ureglementerte hendelser i den gitte perioden? Dette finner du svar på i varselrapport. Systemet overvåker også blant annet når sjåførene oppdaterer sin kjørebok-informasjon, og oppdager uautorisert bruk. 

Hendelser som blir oppført:

 • Bil uten fører

 • Høyt avvik mellom kjørt og avlest distanse

 • Ingen ny tur på 14 + dager

 • Mistet kontakt

 • Mistet strømtilkobling

 • Høy fart

Kjørelengderapport (Kjøretøy)

Kjørelengderapporten viser antall kilometer kjørt privat, antall private turer, kjørelengde næringsturer, total kjørelengde, antall turer totalt og tid brukt i bil.

Kjørelengderapport (Fører)

Kjørelengderapporten viser hvilke biler som er kjørt, og viser antall kilometer kjørt privat, antall private turer, kjørelengde næringsturer, total kjørelengde, antall turer totalt og tid brukt i bil.

Tid i område rapport

I serviceyrker er de ansette sjelden inne på kontoret og det kna være vanskelig å holde oversikt. Denne rapporten viser timer brukt i hvert område per ansatt du selv definerer gjennom å sette oppe et geofence.

Stopptidsrapport

Få et overblikk over den totale stopptiden. Rapporten viser total stopptid både for hele flåten og per tur. I logistikk firma ser vi at bedrifter bruker denne rapport aktivt for å endre sine rutiner for å unngå venting under av og på lossing av  varer.

Skatt privat bruk yrkesbil (p)

Denne rapporten viser antall private turer og antall dager bilen er benyttet privat. Dersom antall dager overstiger 10 dager, eller kjørt distanse overstiger 1000 km, vil det komme opp en rød varselboks ved siden av navnet på sjåføren. Denne indikerer at det er sporadisk privat bruk av bilene og samtlige turer må beskattes.

Privatbruk 

Her får du opp antall private turer samt dager bilen er benyttet privat. Dersom antall dager overstiger 10 dager, eller den kjørte distansen overstiger 1000 km, vil det komme opp en rød varsels boks ved siden av navnet på fører. Sporadisk privat bruk som dette indikerer at alle turer må beskattes.

Status leverte kjørebøker

Her får du en oversikt over kjørebøker levert per fører, og for bedrifter med mange ansatte som deler bilene kan denne rapporten gi en oversikt over hvilke førere som bør purres. Dersom dine sjåfører deler bilene anbefaler vi bruka av vår tjeneste Driver-ID.

Miljørapport

Dette er en av våre nyeste rapporter som gjør det enkelt  for deg å få oversikt over CO2-utslippet i hele bedriften. Du får oversikt over hvilke biler som står for større andel utslipp enn andre, slik at du kan du kan redusere utslipp og unødvendig bruk av drivstoff. 

EU-kontroll

Denne rapporten gir deg en oversikt over kommende EU-kontroller slik at du kan planleggerne  dagene mest mulig effektivt.

Utnyttelse av kjøretøy

Viser antall turer, antall dager kjøretøyet har vært i bruk og utnyttelse av kjøretøyet i prosent. Rapporten vil automatisk fjerne nasjonale helligdager. Denne rapporten er tilgjengelig for yrkesbiler og firmabiler.  

Turstopprapport

Her får du en detaljert turrapport for hver fører, inkludert stopptid mellom turer. Privatturer skjermes ved at administrator ikke ser adresser. 

Forsiking

Legg inn navn på forsikringsselskap, avtalenummer, startdato, kjørelengde, forsikringsperiode, kilometerstand ved start av forsikringsavtale, dekning. En forsikringsrapport gir deg en oversikt over din bilpark og nåværende forsikringsstatus.

Leasing  

Legg inn navn på leasingselskapet, avtalenummer, startdato, avtalt kjørelengde, avtaleperiode og kilometerstand ved start av leasingavtalen. En leasingrapport gir deg en god oversikt over din bilpark og nåværende leasingstatus.

Service

Vi hjelper deg må legge opp en plan for kommende servicer. Legg inn dato kilometerstand for siste service og få en automatisk varsling om kommende verkstedtime. Velg mellom  varsel på SMS eller e-post.

Bomvei (fører og kjøretøy)

Vi har markedets smidigste løsning for bompenger. Rapporten gir deg automatisk rett beløp i systemet basert på passeringstidspunkt. Vi hjelper deg med å skille private og bedriftsrelaterte bompengekostnader.

Periodiske rapporter

Under innstillinger kan du sette opp periodiske rapporter som gjør administrasjonen og arbeidsdagen din mer effektiv. Dette er en tjeneste der du selv velger hvilke rapporter du ønsker å få tilsendt på mail og hvor ofte du ønsker å få dem i innboksen. 
 

Kom i gang med rapporter!

1.     Logg inn: https://abax.cloud/triploglogin/
2.     Klikk på tannhjulet 
3.     Velg «legg til ny»
4.     Velg rapport/er i nedtrekkmenyen
5.     Fyll inn frekvens du mail du ønsker rapportene tilsendt
6.     Trykk "Lagre"

Hjelp med rapporter?

Vi har en rekke rapporter du kan bestille i tillegg, ta gjerne kontakt  hvis du ikke finner rapporten du er på jakt etter og vi hjelpe deg med å tilpasse produktet etter ditt behov.
I tillegg har vi vår setup-guide nede til venstre på skjermen, som vil være til god hjelp hele veien. Hvis ikke er vårt kundesenter oppe 24/7 og kan bistå deg når du trenger det som mest.

I tillegg har vi vi en rekke rapporter for deg med equipment control

 • Brukslogg

 • Statusrapport

 • Varselrapport

 • Enheter innenfor området

 • Vedlikeholds rapport

 • Temperatur historikk

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe virksomheten din med å redusere risiko, kostnader og administrasjonstid?