ABAX Driver ID - Förar ID

ABAX Driver ID är en självklar tilläggstjänst för företag med fordon som delas mellan flera olika förare-

Genom att identifiera vilken förare som använder vilket fordon ger ABAX Driver ID extra kontroll och säkerheten du behöver för att sköta din bilpark enligt Skatteverkets regler. 

När en förare byter bil behöver de bara logga in med hjälp av RFID-läsaren i fordonet eller i vår app. Alla uppgifter om Förar ID och fordon sparas och organiseras sedan så att du får full kontroll i din live-karta, reselistan körbeteenden och rapporter i samma system. Du kan identifiera dig med ditt ID06-kort eller med en bricka från oss.

FÅ EN GRATIS DEMO NU FÅ PRISERBJUDANDE 

RFID 2.0

Hur kan ABAX Driver ID öka kontrollen och skattesäkra din bilpark?

Skattesäker

All data som Skatteverket kräver registreras automatiskt och kopplas till den enskilda föraren och fordonet.

ID06

Swipa ditt ID06-kort över läsaren för att koppla resan till rätt person i företaget, enligt Skatteverkets regler.

 

Elektronisk Körjournal

Du får korrekta körjournaler, helt pappersfritt och automatiskt, helt i enlighet med alla lagar och regler.

Enkel att använda

Logga in med hjälp av vår app eller swipa ditt ID06-kort eller ditt befintliga RFID-kort på RFID-läsare i bilen.

Driving Behaviour

Håll koll på individuella körbeteenden för dina delade fordon och få ansvarsfull, säker och effektiv körning.

Föraransvar

Koppla olyckor, trafikförseelser och annat till rätt förare.

Enkel Installation

Montera den mer eller mindre självförklarande RFID-läsaren på fordonets instrumentbräda på några sekunder.

Larmar vid förarlös resa

Om en resa utan förare upptäcks kommer en notis att skickas till admin och RFID-läsaren i bilen kommer att pipa tills inloggning har registrerats.

Vem är den mest effektiva föraren i din bilpark?

Genom att använda ABAX Driver ID i dina delade fordon har du möjlighet att spåra individuella körbeteenden för att få ansvarsfull, säker och effektiv körning. Minska bilparkens omkostnader och få fullständig översikt i realtid över vem som kör vilket fordon och deras effektivitetsnivå. Med ABAX Driving Behavior får du dessa förmåner:

- Effektiv bränsleförbrukning

- Mindre slitage och minskade serviceutgifter

- Färre olyckor

- Möjlighet till lägre försäkringspremie

- Optimerad drift av bilparken

- En miljövänlig bilpark

LÄS MER