ABAX

Hur påverkas förmånsvärdet för en jourbil som du tar med dig hem till bostaden?

Här kommer en förklaring av reglerna som gäller om du har jourbil som du kör hem med. Vad krävs för att du inte skall få förmånsvärde?

Fanny Anselin
white car in front of brown wooden house

Jourbil som tas hem till bostaden

Bilförmån skall inte läggas på användare av jourbil som tas hem till bostad 1-4 dagar/ månad för att snabbt kunna påbörja en tjänsteresa.

Har du femdagars jour (mån - fred) var 7:e vecka eller med längre mellanrum skall inte förmånsvärde läggas på brukaren (trots att det mer än 4 dagar)

För att du inte skall få förmånsvärde på jourbilen bör du dels skriva ett avtal med arbetsgivaren som visar att du inte kan använda bilen privat (mer än i ringa omfattning, 10/ 100 regeln) och att du använder en körjournal som visar att du inte använder bilen privat.

Du kan läsa mer om reglerna för jourbilar på Skatteverkets hemsida.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att minska risker, kostnader och administration?